Begraafplaatsen Toekomst Kovelswade

aula kovelswade

Geen crematorium op Kovelswade

Er komt geen crematorium op begraafplaats Kovelswade. Het plan van 2 Utrechtse uitvaartondernemers om een crematorium te beginnen op de begraafplaats is niet haalbaar. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat het college van burgemeester en wethouders heeft laten uitvoeren.

Haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek is onder meer gekeken naar mogelijke locaties voor het crematoriumgebouw, de gevolgen voor het verkeer en de parkeergelegenheid. Ook is er gekeken naar de milieu wet- en regelgeving voor crematoria. Nadrukkelijk is er aandacht besteed aan de belangen van rechthebbenden (nabestaanden) op de betreffende graven. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders geoordeeld dat het plan voor een crematorium op begraafplaats Kovelswade niet haalbaar is.

Monumentale karakter begraafplaats

Er is geen locatie gevonden voor het nieuwe crematoriumgebouw. Alle onderzochte locaties zouden het monumentale karakter van de begraafplaats verstoren. Ook is er geen plek gevonden die aan de milieueisen voldoet. Daarnaast hadden nabestaanden bezwaar tegen de eventuele verplaatsing van graven voor de bouw van een crematorium.

Uitbreiding aantal parkeerplekken

Een uitbreiding van het aantal parkeerplekken bleek ook niet haalbaar. De extra parkeerplekken zouden op het voorterrein van de begraafplaats moeten komen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat hierdoor de architectonische waarde van het plein zou worden aangetast. Dit wil het college niet.

Inbreng van betrokken buurtbewoners

Een aantal betrokken buurtbewoners presenteerde een visiedocument met een petitie tegen de komst van een crematorium. De kritische punten die zij in het document beschreven, zijn meegewogen in het haalbaarheidsonderzoek.

Meer informatie

Hulp en contact Begraafplaatsen

Telefoon

030 - 286 39 92

E-mail

begraafplaatsen@utrecht.nl

Bezoekadres

Kantoor begraafplaatsen
Maansteenweg 1
3523 SR Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Openingstijden kantoor

Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Openingstijden begraafplaatsen

Maandag t/m zondag
8.00 - 20.00 uur (zomertijd)
8.00 - 17.00 uur (wintertijd)