Bomen Berichten noodkap

Wij inspecteren regelmatig alle bomen. Toch gebeurt het soms dat een boom een direct gevaar is voor zijn omgeving. De gemeente mag de boom dan kappen of fors snoeien zonder hiervoor een vergunning aan te vragen.

Lees meer over noodkap

Als we een noodkap bij woningen in de buurt uitvoeren, dan informeren we de omwonenden met een wijkbericht. Hieronder ziet u welke bomen dit zijn.


Noodkap Jura 56

22-05-2018| Op 15 mei hebben we met spoed een boom gekapt ter hoogte van Jura 56. Deze stond op de rand van een schoolplein in Lunetten.

Waarom heeft de gemeente deze boom gekapt?

In de kroon van de bom zat een hoofdtak die slecht vergroeid was met de doorgaande stam van de boom. Kort geleden was deze tak ingescheurd. Door de ingescheurde tak was er meer risico op takbreuk.

Komt er een nieuwe boom terug?

Indien mogelijk planten we op dezelfde locatie een nieuwe boom. Het plantseizoen voor bomen loopt vanaf november tot half maart.


Noodkap veldesdoorn en een esdoorn Van Heuven Goedhartlaan

18-05-2018 | De gemeente Utrecht kapt op 18 mei met spoed een veldesdoorn en een gewone esdoorn in het plantsoen voor Van Heuven Goedhartlaan ter hoogte van huisnummer 57.

Waarom kapt de gemeente deze bomen?

In de kroon van de veldesdoorn is een tak aanwezig die slecht is vergroeid met de hoofdstam. Deze tak is ingescheurd en hangt gedeeltelijk in een andere boom. Door de ingescheurde tak is er sprake van een verhoogd risico op tak- en stambreuk. De gewone esdoorn is dood en heeft een afgebroken top in de kroon. Deze boom is volledig overgroeid met klimop.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plek kunnen geen nieuwe bomen geplant worden, omdat deze vanwege lichtgebrek niet zullen aanslaan.


Kap paardenkastanje Rembrandtkade

08-05-2018 | De gemeente Utrecht kapt in week 19 (7 t/m 11 mei) een dubbelbloemige paardenkastanje in een grasstrook aan de Rembrandtkade, tegenover het huisnummer 34.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De wortels en de stam van de kastanje zijn aangetast door korsthoutskoolzwam. Het houtrot is het ernstigst in de stamvoet, maar zit ook in de wortels. Hierdoor kan de kastanje ovallen.

Komt er een nieuwe boom terug?

Ja, er komt een nieuwe boom voor terug. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot en met half maart. 


Noodkap schietwilg Hamerplantsoen

 24-04-2018 | De schietwilg in het Hamersplantsoen tegenover IJzerdraadpad 27 moet met spoed gekapt. In de kroon zijn veel dode takken die kunnen vallen en de stam kan scheuren en dat is gevaarlijk.


Snoei van 5 iepen tegenover de Oud-Wulvenlaan

24-04-2018 | In week 17 (23 tot en met 27 april) snoeien we met spoed de takken van 5 iepen tegenover Oud-Wulvenlaan ter hoogte van huisnummer 101 tot en met 121. In de kronen van de bomen zit veel dood hout wat kan vallen en dat is gevaarlijk.


Kap en snoei van populieren in het Vechtzoompark

17-04-2018 | De gemeente kapt zo spoedig mogelijk 2 populieren in het Vechtzoompark. Ook snoeien we een populier.

Waarom kappen we deze bomen?

De kronen van de 2 te kappen populieren zijn als één kroon samengegroeid. Dit kan gevaarlijk zijn omdat een van de populieren een scheur in de stam heeft waardoor de boom met wind kan omvallen en de andere boom dan ook omvalt. De derde populier moet flink gesnoeid worden omdat de boom scheef groeit en de kroon te zwaar is. Bij sterke wind kan de boom dan omvallen, wat dan gevaarlijk is.

Komen er nieuwe bomen terug?

Op de opengevallen plekken planten we nieuwe populieren. Het plantseizoen voor bomen loopt vanaf november tot half maart.


Noodkap 6 veldesdoorns Elektronweg

17-04-2018 | De Gemeente Utrecht kapt zo spoedig mogelijk 6 veldesdoorns in de beplanting tegenover Elektronweg 24.

Waarom kappen?

De bomen staan bovenop een beschadigde leiding, hierdoor komt de bedrijfsvoering van het warmtenet in gevaar. De bomen moeten gekapt om de beschadigde leiding te kunnen repareren.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen geen nieuwe bomen terug op de opengevallen plekken.


Kappen en snoeien wilgen Orinocodreef

13-04-2018 | In de week 15 en 16 (13 tot en met 20 april) kappen en snoeien we met spoed 27 wilgen ter hoogte van de Orinocodreef. Tijdens de laatste storm zijn er een aantal wilgen omgewaaid. Dit hebben bewoners bij ons gemeld. Uit onderzoek blijkt dat we 10 bomen moeten kappen en 17 bomen moeten snoeien. Op het kaartje (pdf, 280 kB) zijn alleen de bomen weergegeven die we gaan kappen en snoeien.

Waarom kappen?

Een aantal bomen zitten niet meer stevig in de grond. Deze bomen hangen vast in andere bomen. Er zijn ook bomen die bijvoorbeeld scheuren in de stam hebben. Hierdoor is er kans dat de bomen omvallen.

Waarom snoeien?

Een aantal bomen hangt scheef richting de woningen. Deze bomen hebben zware kronen of toppen. Hierdoor is er kans dat de bomen omvallen.


Noodkap van een populier in de Joseph Haydnlaan

04-04-2018 | De gemeente kapt in de week van 3 tot en met 6 april met spoed een populier in de Joseph Haydnlaan, tegenover huisnummer 57.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

Door graafwerkzaamheden voor een noodreparatie aan een hoofdgasleiding zijn wortels beschadigd. Daardoor is er kans dat de boom omwaait.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op deze plek planten we een nieuwe boom. Dit doen we tijdens het plantseizoen voor bomen, tussen november en half maart.


Kap es op Paardenveld

28-03-2018 | In week 13 (26 tot en met 30 maart) kappen we een zieke es op Paardenveld.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

Tijdens de inspectie van 24.000 essen op essentaksterfte, bleken ongeveer 1700 essen zo ziek dat ze dit jaar gekapt moeten worden. Een van die zieke essen staat op Paardenveld.

Komt er een nieuwe boom terug?

Ja, er komt een nieuwe boom voor terug, een Paulownia Tomentosa (Anna Paulownaboom).


Kap paardenkastanje in de Burgermeester Verderlaan

16-03-2018 | De gemeente kapt in week 12 of 13 (19 t/m 30 maart) een paardenkastanje in de Burgemeester Verderlaan tegenover huisnummer 17.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom heeft kastanjebloedingsziekte. Op de boom zit oesterzwam en dit is een teken dat de bloedingsziekte al vergevorderd is. De bast van de boom is voor 50% van de stamomtrek afgestorven. Door de kastanjebloedingsziekte is er een verhoogd risico op stambreuk.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek planten we een nieuwe boom. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot en met half maart.


Mauritslaan noodkap esdoorn

16-03-2018 | De gemeente kapt in week 12 of 13 (19 t/m 30 maart) een esdoorn in de Mauritslaan ter hoogte van huisnummer 53.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De stamvoet van de boom heeft ernstige houtrot. Door de houtrot is er een verhoogd risico op stambreuk.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek planten we een nieuwe boom. Het plantseizoen voor bomen loopt vanaf november tot en met half maart.


Kap esdoorn naast de kerk aan de Marco Pololaan

12-03-2018 | In week 12 (19 t tot en met 23 maart) kappen we een boom bij u in de wijk. Het gaat om een gewone esdoorn naast de kerk aan de Marco Pololaan.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De boom staat strak tegen de gevel. Om ergere schade te voorkomen, wordt de boom gekapt.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek komt geen nieuwe boom terug.


Kap van een wilg in de Huizingalaan

09-03-2018| De gemeente Utrecht kapt in week 11 (12 t/m 16 maart) een boom in de Huizingalaan. Het gaat om een wilg, vlakbij basisschool G.S.B. De Wissel.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

Er is bij deze boom kroonsterfte geconstateerd. De kroondelen kunnen hierdoor uitbreken. Dit levert daarmee een gevaar op voor de spelende kinderen en het ondergelegen voetpad.

Komt er een nieuwe boom voor terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Het plantseizoen van bomen loopt van november tot en met half maart.


Snoeien van tiental bomen in park De Koppel

De bomen moeten gesnoeid omdat er takken kunnen afbreken en dat is gevaarlijk.
Er zijn verschillende snoeiwerkzaamheden. Daarnaast is een onderhoudsplan gemaakt voor het wilgenbos. Dit wordt na het broedseizoen (half augustus) uitgevoerd.


Kap Noorse esdoorn op Nieuwegracht

8-3-2018 | In week 11 (12 tot en met 16 maart) een boom kappen we een Noorse esdoorn op de Nieuwegracht ter hoogte van huisnummer 11. De boom heeft kroonsterfte en scheefstand. Dit kan risico's met zich meebrengen, daarom moet de boom zo snel mogelijk geveld worden.

Herplant

Als de gemeente een boom kapt, is het uitgangspunt dat hier ook een nieuwe boom voor terugkomt. In het nieuwe plantseizoen (2018-2019) planten we een nieuwe boom op dit stuk werf.


Kap schietwilg op de werf, Oudegracht ter hoogte van 291

05-03-2018 | In week 11 (12 t/m 16 maart) kappen we een schietwilg op de werf van de Oudegracht ter hoogte van huisnummer 291.
De boom wordt gekapt omdat deze na de vorige snoei niet meer is uitgelopen en dood is. We planten een nieuwe boom in het nieuwe plantseizoen november 2018 tot maart 2019.


Noodsnoei 6 populieren Sjanghaipark

10-01-2018 | De gemeente kort in week 3 (15 t/m 19 januari) 6 zware Canadese populieren in. De bomen staan in het Sjanghaipark (Overvecht) ter hoogte van Sjanghaidreef 17. De 6 Canadese populieren zijn als 'stoel' geplant en vormen een grote wortelkluit. De bomen hebben een forse lengte en een brede kroon. Onder windbelasting kunnen stammen gaan uitbreken. Daarom korten we ze in tot een hoogte van 10 meter.


Kap beuk aan de Eikslaan

8-12-2017 | De gemeente kapt in week 50 (11 t/m 15 december) met spoed één beuk tegenover Eikslaan 6. De wortels van de boom zijn aangetast door een reuzenzwam. De stamvoet is aangetast door een korsthoutskoolzwam. Door de aantasting van de schimmels ontstaat er een verhoogd risico op windworp en stambreuk.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek zal een nieuwe boom worden geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt vanaf november tot en met half maart.


Noodkap stamdeel berk Klifrakplantsoen

8-12-2017 | De gemeente kapt in de week van 11 tot en met 15 december met spoed 1 stamdeel van een 2-stammige berk ter hoogte van Klifrakplantsoen 139. Van de 2-stammige berk is 1 stamdeel dood en het andere stamdeel is gezond. Door de dode stam is er sprake van een verhoogde kans op takbreuk en stambreuk.

De te kappen boom hoort bij een groep van drie berken. Op de opengevallen plek planten we geen nieuwe berk omdat er niet genoeg groeiruimte en licht is voor een nieuwe boom.


Noodkap moeraseiken H.F. van Riellaan

06-11-2017| De gemeente Utrecht kapt in week 45 (6 tot en met  10 november) met spoed 2 bomen. Het gaat om 2 moeraseiken. De bomen staan in de H.F. van Riellaan ter hoogte van huisnummer 2.

Waarom kapt de gemeente deze bomen?

In de stam van een van de moeraseiken zit een dikrandtonderzwam. Deze parasiet  verspreidt zich via de wortels naar de stam. Dit is gevaarlijk, omdat de boom kwetsbaar is en kan afbreken of omwaaien door de wind.

De andere moeraseik is op maaiveldhoogte aangetast door een reuzenzwam. Dit veroorzaakt rot in de wortels. Dit is gevaarlijk, omdat de boom kan omwaaien of afbreken door de wind.

Komen er nieuwe bomen terug?

Daar waar mogelijk, worden er nieuwe bomen geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot en met half maart.


Noodkap witte paardenkastanje Wilhelminapark

06-11-2017| De gemeente Utrecht kapt in week 45 (6 6 tot en met 10 november) met spoed een boom in het Wilhelminapark. Het gaat om een witte paardenkastanje. De boom staat aan de rand van het grote speelveld in het Wilhelminapark.

Waarom kapt de gemeente deze boom?

De witte paardenkastanje is aangetast door paardenkastanjebloedingsziekte en een parasitaire Dikrandtonderzwam. De bloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie welke de takken aantast. Dit is gevaarlijk omdat de aangetaste takken spontaan kunnen afbreken. Ook kan de boom afwaaien/afbreken door de wind.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op de opengevallen plek komt een nieuwe boom terug. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot en met half maart.


Kap en snoei Noorse esdoorns Winklerlaan

18-10-2017 |  De gemeente Utrecht snoeit in de week van 30 oktober-3 november, 10 bomen en kapt één boom aan de Winklerlaan.

Welke bomen worden gesnoeid?

Het gaat om 10 Noorse esdoorns. Deze bomen staan in de groenstrook langs de huizen en parkeerplaatsen aan de Winklerlaan en Eykmanlaan.

Welke boom wordt gekapt?

Er wordt één Noorse esdoorn gekapt. Deze staat op de rooilijst najaar 2016. De boom staat in een groenstrook voor Winklerlaan 377 en 379. Het vermoeden bestaat dat tijdens de bouwwerkzaamheden beschadigingen aan de boomwortels zijn ontstaan. De conditie van de boom is slecht en zal daarom uit veiligheid moeten worden geveld.

Parkeerverbod

Om de snoei- en kapwerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, geldt er een tijdelijk parkeerverbod. Het parkeerverbod is van kracht tussen 8.00 en 15.00 uur. Daar waar werkzaamheden zijn afgerond, wordt direct het parkeerverbod opgeheven. We rekenen op uw medewerking.


Noodsnoei zilveresdoorn Cohenlaan

29-10-2017 | In de week van 30 oktober tot en met 3 november snoeit de gemeente met spoed een zilveresdoorn ter hoogte van Cohenlaan 2. Deze zilveresdoorn is op 3,0 meter hoogte aangetast door tonderzwam. De boom heeft zware gesteltakken. De stam is door de tonderzwam erg verzwakt en het risico op stambreuk is groot. Daarom is het noodzakelijk om de kroon op stompen terug te zetten van 2 meter lengte. Voor deze ingreep is een kapvergunning nodig.


Noodkap zilverlinde Hartogstraat

13-10-2017 |  In de week van 16 tot en met 20 oktober kapt de gemeente met spoed een zilverlinde ter hoogte van Hartogstraat 40. De zilverlinde is een geënte boom. Bij deze linde is onverenigbaarheid vastgesteld. De betekent dat het gedeelte boven en onder de ent niet goed met elkaar vergroeid zijn. Hierdoor ontstaat er een verhoogd risico op afbreken van de stam ter hoogte van de ent. Daarom moet de zilverlinde zo snel mogelijk worden gekapt. In het plantseizoen plaatsen we een nieuwe boom terug. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart.


Noodkap rode kastanje Touwslagerslaan

11-09-2017 | In de week van 11 tot en met 15 september kapt de gemeente met spoed een rode kastanje ter hoogte van de parkeerplaats in de Touwslagerslaan. De boom is aangetast door kastanjebloedingsziekte. Door het afsterven van de boom is er een verhoogd risico op uitbrekende takken. Daarom moet de rode kastanje zo snel mogelijk worden gekapt.


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Volg Stadsecoloog030