Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Noodkap 2 Hollandse iepen op het Paardenveld

Door graafwerkzaamheden zijn de wortels van deze iepen beschadigd.De toppen van beide Hollandse iepen zijn afgestorven. Dit is gevaarlijk want nu kunnen er takken vallen. Daarom kappen we de bomen met spoed.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 2 nieuwe bomen terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot en met maart.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 14 030 of e-mail sturen aan borg@utrecht.nl.


Noodkap tamme kastanje in het park Lepelenburg

We kappen zo spoedig mogelijk een tamme kastanje in het park Lepelenburg.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De stam van de tamme kastanje is rondom geschild, oorzaak: Vandalisme!! Hierdoor is de kroon van de boom verdroogd en afgestorven. Hierdoor kunnen er takken uitvallen en de boom kan omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt 1 nieuwe boom terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Naar boven


Leidsche Rijn

Noodkap 2 kastanjes Burgemeester Verderlaan

We kappen zo spoedig mogelijk 2 kastanjes in de Burgemeester Verderlaan, bij huisnummers 2 en 22.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. Beide kastanjes zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Hierdoor kunnen er takken uitvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komen 2 nieuwe bomen terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.Noordoost

Vervangen van 25 bomen op de Augusto Sandinostraat deel 1

Tussen oktober en december 2019 kappen we bomen op de Augusto Sandinostraat. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Waarom vervangen we de bomen

De bomen zijn in slechte staat. De bomen worden vervangen door sierperen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken met planten zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie. Bekijk het ontwerp (pdf, 2 MB)


Vervangen van 22 bomen op de Augusto Sandinostraat deel 2

Tussen oktober en december 2019 kappen we bomen op de Augusto Sandinostraat. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Waarom vervangen we de bomen

De bomen zijn in slechte staat. De bomen worden vervangen door krentenbomen en sierkersen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken met planten zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie. Bekijk het ontwerp (pdf, 447 kB)


Uitsel kap zieke iepen aan de Alexander Numankade

In één van de bomen aan de Alexander Numankade is een nest gevonden. Tijdens het broedseizoen is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Deze regel is ingesteld om de vogels en hun kroost te beschermen en te voorkomen dat broedende, inheemse vogels hun nesten verlaten en de eieren niet uitkomen of de jongen niet meer worden gevoed. De gemeente Utrecht stelt om deze reden de kap van de zieke iepen uit tot na het broedseizoen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 14 030 of mail sturen aan borg@utrecht.nl.Noordwest

Noodkap diverse bomen

Onderstaande bomen zijn afgestorven en leveren gevaar op voor de omgeving. Daarom worden de bomen met  spoed gekapt.

  • Een Zweedse meelbes op de Besemerlaan is afgestorven. Omdat de boom kan omvallen vormt deze een gevaar voor de omgeving.
  • Een esdoorn op de Oude Pijlsweerdstraat is afgestorven. Omdat er takken kunnen uitvallen levert de boom gevaar voor de omgeving op. De boom kan zelfs omvallen.
  • Uit een boomonderzoek blijkt dat een kastanje in het Noordse Park is afgestorven. Onder de kastanje is een speelplek voor kinderen. Omdat er takken kunnen vallen levert de boom een gevaar op voor de omgeving en moet met spoed gekapt.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten een nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot en met maart.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 14 030 of e-mail sturen aan borg@utrecht.nl.


Vervangen van 36 bomen aan de Adriaan Mulderstraat

De gemeente vervangt tussen oktober en december van dit jaar 36 bomen aan de Adriaan Mulderstraat

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.
Na de kap planten we de nieuwe bomen aan. Eén goede boom verplanten we naar de hoek Adriaan Mulderstraat met de M. van Meelstraat.

Welke bomen komen er terug?

De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met beplanting. Hierdoor krijgen de wortels meer groeiruimte. De nieuwe soorten bomen zijn esdoorn (Acer ‘Lobel’), tulpenboom (Liriodendron ‘Tulipifera’), sierkers (Prunus serrulata ‘Pink Profession) en de sierpeer (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’).

Bekijk de ontwerptekening Adriaan MulderstraatOost

Noodkap sierkers, Minervaplein ter hoogte van huisnummer 37

We kappen zo spoedig mogelijk een sierkers op het Minervaplein, bij huisnummer 37.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De sierkers is niet uitgelopen dit voorjaar en de bast van de boom laat los. Hierdoor kunnen er takken uitvallen. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom] terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.Overvecht

Kap van 16 bomen op de Lotsydreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 16 bomen op de Lotsydreef. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Waarom vervangen we de bomen

De wortels van de bomen drukken de tegels op de stoep omhoog. Ook kunnen de huidige boomwortels de aanwezige leidingen en kabels beschadigen. De bomen worden vervangen door tulpenbomen. Deze boomsoort heeft smallere wortels. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken met planten zodat de wortels meer groeiruimte krijgen. Ook plaatsen we wortelschermen om de leidingen en kabels te beschermen.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie. Bekijk het ontwerp  (pdf, 307 kB)


Kap van 28 bomen op de Lunenborchdreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 28 bomen op de Lunenborchdreef. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Waarom vervangen we de bomen

De bomen zijn in slechte staat en worden vervangen door sierperen, haagbeuken en krentenbomen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie. Bekijk het ontwerp  pdf, 389 kB)


Kap van 54 bomen op de Rubicondreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 54 bomen op de Rubicondreef. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Waarom vervangen we de bomen

De bomen zijn in slechte staat en worden vervangen door esdoorns, berken en sierkersen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie. Bekijk het ontwerp  (pdf, 573 kB)


Kap van 20 bomen op de Theemsdreef

Tussen oktober en december 2019 kappen we 20 bomen op de Theemsdreef. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Waarom vervangen we de bomen

De bomen zijn in slechte staat en worden vervangen door elzen en lijsterbessen. De nieuwe bomen krijgen grotere boomvakken zodat de wortels meer groeiruimte krijgen.

Velvergunning en indienen zienswijze

De aanvraag voor de velvergunning publiceren we op www.overheid.nl (zoek op de straatnaam). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na publicatie. Bekijk de ontwerptekening (pdf, 520 kB)


Noodkap esdoorn Donaudreef

Wij kappen zo snel mogelijk een esdoorn in de Donaudreef. Deze boom heeft al meerdere jaren een verminderde conditie. Op dit moment is het te gevaarlijk om de boom te laten staan. De esdoorn is inmiddels helemaal dood en kan omvallen.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten een nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot en met maart. 


Vervangen van 60 bomen op de Carnegiedreef

De gemeente vervangt ruim 60 bomen (robinia’s) op de Carnegiedreef.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen groeien niet goed. Daarom vervangt de gemeente deze bomen. Dit doen we in 2 fasen:
1. Tussen oktober 2019 en maart 2020 kappen we 35 bomen en planten we 46 nieuwe bomen. Dat doen we op de Carnegiedreef tussen de Rio Negrodreef en Einsteindreef.
2. 4 jaar later kappen we 28 bomen en planten we 21 nieuwe bomen. Dat doen we op de Carnegiedreef tussen de Marowijnedreef en de Rio Negrodreef.

Welke bomen komen er terug?

Tussen de Rio Negrodreef en Einsteindreef behouden we de strakke boomstructuur.
Wel wisselen we de robinia af met soorten die wat betreft groei en uitstraling op de robinia lijken: de honingboom en 3 soorten Christusdoorn.  

Tussen de Marowijnedreef en Rio Negrodreef komt een losse parkstructuur. Dat betekent dat we de bomen niet meer in strakke rijen planten, maar in groepjes. Naast de robinia’s planten we daar ook berken, kersen, amberbomen en 3 soorten esdoorn. Hierdoor sluit de Carnegiedreef meer aan op het park.

Bekijk de ontwerptekening voor de Carnegie (pdf, 1,2 MB)


Vervangen van 7 bomen op de Nataldreef

De gemeente vervangt zeven oude acacia's aan de de Nataldreef.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze bomen.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen nieuwe bomen terug, namelijk de valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos 'Skyline'). De nieuwe bomen planten we in een strook met nieuwe onderbeplanting en losse struiken, zoals vlinderstruiken en pruikenboom. Zo maken we de strook tussen de parkeerplaatsen levendiger.
Bekijk de ontwerptekening voor de Nataldreef (pdf, 270 kB).

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.Vleuten-De Meern

Vervangen 16 bomen aan de Herman Heijermansstraat

Tussen oktober en december van dit jaar vervangen we de bomen in de Herman Heijermansstraat.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.
Na de kap planten we de nieuwe bomen aan. De jonge bomen (esdoorns)die we eerder hebben geplant, blijven staan.

Welke boomsoort komt er terug?

De nieuwe boomsoort is de sierpeer (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’).

Bekijk de ontwerptekening van de Herman Heijermansstraat (pdf, 270 kB)


Vervangen van 9 bomen in de Loswal

De gemeente vervangt 9 perenbomen aan de Loswal.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zorgen voor onveilige situaties, geven veel overlast en beheerpoblemen. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten nieuwe bomen terug. Omdat het gaat om een smal straatje, is gekozen voor sierkersen.

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.

Bekijk de ontwerptekening voor de Loswal (pdf, 323 kB)West

Vervangen 18 bomen Martin Luther Kinglaan

De gemeente vervangt 18 populieren aan de Martin Luther Kinglaan. Deze staan onderaan de helling van het voetpad tussen het Attleeplantsoen en de Martin Luther Kinglaan. Dit voetpad loopt langs de achterkant van de Rafaëlschool en de Ibrahimmoskee.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen diverse soorten nieuwe bomen terug.

Planning

De planning is dat we de bomen in de periode oktober-december 2019 kappen en dat we aansluitend de nieuwe bomen planten.

Bekijk de ontwerptekening voor de Martin Luther Kinglaan (pdf, 518 kB)Zuid

Vervangen van 19 bomen aan de IJsselsteinlaan

De gemeente vervangt ruim 19 bomen (essen) aan de IJsselsteinlaan.

Waarom vervangen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.
Tussen oktober-december 2019 kappen er de bomen gekapt. Aansluitend planten we de nieuwe bomen.

Welke bomen komen er terug?

De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met beplanting. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. De nieuwe boom is de krentenboom (Amelanchier arborea ‘Robin Hill’)

Bekijk de ontwerptekening voor de IJsselsteinlaan   (pdf, 283 kB)


Vervangen 8 bomen Duurstedelaan

De gemeente vervangt 8 esdoorns aan Duurstedelaan.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen hebben een slechte conditie en toekomstverwachting. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten nieuwe bomen in grotere boomvakken met planten. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. Dit is goed voor de gezondheid en toekomstkansen van de boom. De nieuwe boomsoort is de sierkers (Prunus ‘Umineko’). 

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.

Bekijk de ontwerptekening voor de Duurstedelaan (pdf, 382 kB)


Vervangen 6 bomen Nijeveldsingel

De gemeente vervangt 6 meelbessen aan de Nijeveldsingel.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen hebben geen goede toekomstverwachting meer. Daarom vervangt de gemeente deze.

Komen er nieuwe bomen terug?

We vervangen de meelbessen door Amberbomen. 1 boom is al vervangen door een Amberboom. De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met planten. Hierdoor krijgen de wortels veel meer groeiruimte. Dit is goed voor de gezondheid en toekomstkansen van de boom.

Planning

De planning is dat de bomen in de periode oktober-december 2019 worden gekapt en dat aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant.

Bekijk de ontwerptekening voor de Nijeveldsingel (pdf, 222 kB)Zuidwest

Noodkap hemelboom op de Spaaklaan

We kappen zo spoedig mogelijk een hemelboom op de Spaaklaan.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is ziek en aangetast door een schimmel. Hierdoor kunnen er takken afbreken en dat is gevaarlijk. Daarom kappen we de zieke boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

Er komt een nieuwe boom terug. Deze planten we in het plantseizoen, dat loopt van november tot half maart.


Naar boven

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030