Bomen Bomennieuws

Hieronder leest u berichten over in het oog springende bomen in de wijk. Bijvoorbeeld over het kappen, snoeien of planten van een boom.

Nadat een boom gekapt, gesnoeid of geplant is, laten we het bericht 2 weken staan. Wilt u niets missen? Lees hoe wij u op de hoogte houden en waarom wij bomen kappen.

Bekijk de berichten per wijk:


Binnenstad

Naar boven


Leidsche Rijn

Kappen en snoeien essen bosplantsoen

Tijdens een onderzoek zagen we dat ruim 1000 essen besmet zijn met essentaksterfte en dat ze dit jaar gekapt moeten worden. Een aantal van deze zieke bomen staan in het bosplantsoen op de Grauwaartsingel en Vechtzoompark. Deze hebben een rode stip en kappen we de komende weken.

Komen er nieuwe bomen terug?

Dit plantseizoen (november tot en met maart) gaan we op plekken waar essen zijn verwijderd, bomen én struiken terugplanten.Noordoost

Snoeiwerkzaamheden Buys Ballotstraat

We snoeien in week 13 en 14 (25 maart tot en met 5 april) bomen in de wijk Noordoost. Het gaat om alle platanen in de Buys Ballotstraat. De snoeiwerkzaamheden duren dagelijks van 7.00 tot 17.00 uur.

Waarom snoeien we deze bomen?

We hebben dit jaar meerdere meldingen van bewoners uit de Buys Ballotstraat ontvangen. Er zijn veel losse en zelfs vallende takken. Ook groeien er takken tegen de gevels aan. Vanwege deze overlast hebben wij besloten om de bomen te snoeien. Ook verwijderen we al het dode hout en de laaghangende takken.

Parkeerverbod en omleiding

Tijdens de snoeiwerkzaamheden geldt een parkeerverbod tussen 7.00 en 17.00 uur. Ook zal de Buys Ballotstraat tijdelijk afgesloten worden. Er vindt hier dan een omleiding plaats.


Kappen en snoeien essen bosplantsoen

Tijdens een onderzoek zagen we dat ruim 1000 essen besmet zijn met essentaksterfte en dat ze dit jaar gekapt moeten worden. Een aantal van deze zieke bomen staan in het bosplantsoen op de Winklerlaan. Deze hebben een rode stip en kappen we de komende weken.

Komen er nieuwe bomen terug?

Dit plantseizoen (november tot en met maart) gaan we op plekken waar essen zijn verwijderd, bomen én struiken terugplanten.Noordwest


Oost


Overvecht

Noodkap bomen Park de Watertoren

We kappen in de week van 25 februari met spoed 2 bomen in Overvecht. Het gaat om 2 paardenkastanjes op een grasveld in Park de Watertoren, aan de achterzijde van de Lichtenberghdreef. De bomen vormen een gevaar voor de omgeving.

Komen er nieuwe bomen terug?

We planten 2 nieuwe bomen terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot en met half maart.
Vleuten-De Meern

Noodkap paardenkastanje Zuiderplantsoen

We kappen zo spoedig mogelijk een paardenkastanje in de Zuiderplantsoen ter hoogte van nummer 5.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is aangetast door de kastanjebloedingsziekte en hierdoor bestaat de kans dat de boom omvalt. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

We planten 1 nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 14 030 of e-mail sturen aan borg@utrecht.nl.


Noodkap paardenkastanje Zeilmakerslaan

We kappen zo spoedig mogelijk een paardenkastanje in de Zeilmakerslaan ter hoogte van nummer 34.

Waarom kappen we deze boom?

De boom is gevaarlijk. De boom is aangetast door de kastanjebloedingsziekte en hierdoor bestaat de kans dat de boom omvalt. Daarom kappen we de boom met spoed.

Komt er een nieuwe boom terug?

We planten 1 nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 14 030 of e-mail sturen aan borg@utrecht.nl.


Noodkap populieren in het Mauritspark

We kappen zo spoedig mogelijk 3 populieren in het Mauritspark.

Waarom kappen we deze bomen?

De bomen zijn gevaarlijk. De populieren zijn afgestorven. Daarom kappen we de  bomen met spoed.

Komen er nieuwe bomen terug?

Er komen 3 nieuwe bomen terug. Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe boom heeft dan de meeste kans om te overleven.


Noodkap kastanjebomen in de Boekbinderslaan en de Houtsnijderslaan

We kappen zo spoedig mogelijk 2 kastanjebomen. 1 Boom staat tegenover Boekbinderslaan 5 en 1 boom op de Houtsnijderslaan bij huisnummer 2.

Waarom kappen we deze bomen?

De boom is gevaarlijk. Beide bomen zijn aangetast door kastanjebloedingsziekte. Dit maakt de bomen erg ziek en bestaat het risico dat de bomen omvallen. Daarom kappen we de boom met spoed

Komen er nieuwe bomen terug?

er komen 2 nieuwe bomen terug.Deze planten we tussen 1 november en half maart. De nieuwe bomen hebben dan de meeste kans om te overleven.


Vervangen van 9 bomen in de Loswal

De bomen zorgen voor onveilige situaties en overlast. Er is  risico op uitglijden over rotte vruchten en er moet veel vaker geveegd worden. De bewoners onderzochten zelf wat de mogelijkheden (via een vragenlijst) zijn en het merendeel gaf aan liever de bomen te vervangen.
Het gaat om 8 perenbomen en 1 sierpeer.

Velvergunning

Voor de 8 perenbomen is een velvergunning aangevraagd. Voor de sierpeer is geen velvergunning nodig omdat de doorsnede van de stam kleiner is dan 15 cm. Voor de sierpeer zoeken we een andere plek.

Planning

De uitvoering zal zijn tussen september en eind december 2019. Buurtbewoners houden we op de hoogte met een wijkbericht voordat de werkzaamheden starten. Ook vindt u dan meer informatie over de plannen op www.utrecht.nl/bomenprojecten.


Kappen 377 bomen Nedereindseweg en Ringkade

Van 18 februari tot en met maart 2019 kappen we 377 essen aan de Nedereindseweg en Ringkade. Deze bomen zijn aangetast door essentaksterfte. Het kappen van de bomen stemmen we op elkaar af om zo de straten goed bereikbaar te houden. Het gaat hier om:

  • 152 bomen aan de Nedereindseweg
  • 225 bomen aan de Ringkade


West

Noodkap boom Graadt van Roggenweg

We kappen in de week van 25 februari met spoed een boom bij u in de buurt. Het gaat om een Hollande iep die in een bestraat gedeelte tussen parkeervakken staat op de Graadt van Roggenweg ter hoogte van huisnummer 9. De boom vormt een gevaar voor de omgeving.

Komt er een nieuwe boom terug?

We planten een nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen, dat loopt van november tot en met half maart.
Zuid


Zuidwest

Naar boven

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030