Bomen Bomen fietspad De Tol

Al langere tijd ontvangt de gemeente klachten over (schaduw door) de bomen langs het fietspad tussen de Hindersteinlaan (rotonde De Tol) en De Reit. Meerder keren is er gesnoeid, maar dit had niet het gewenste resultaat. De wens van omwonenden is dat er bomen worden gekapt. Maar dit gaat in tegen het beleid van de gemeente.

fietspad de Tol

Inmiddels zijn de bomen zo groot dat we maatregelen moeten nemen om de eikenbomen tot volwassen boom te laten groeien. Wat is nodig voor een duurzame toekomst van de bomen en hoe verhoudt zich dit tot een prettige leefsituatie voor de omgeving?

Bomen kappen en verplaatsen vanaf 2 oktober 2017

Op 2 oktober start de gemeente met de kap van 39 eiken langs fietspad de Tol. Van de circa 80 eiken langs fietspad de Tol is besloten om 39 eiken te kappen, 20 eiken te verplaatsen en 20 eiken te laten staan. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Het fietspad is dan niet bereikbaar. Fietsers worden omgeleid en de route staat met borden aangegeven.

Wat ging vooraf?

Op de bewonersavond van 19 april 2016 zijn de mogelijkheden besproken voor de toekomst van de bomen. Aan de hand daarvan is een voorstel opgesteld. Dit voorstel hebben we met de direct omwonenden besproken op een informatiebijeenkomst op 18 april 2017.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Volg Stadsecoloog030