Bomen Uitvoering bomenprojecten


Bomenprojecten Noordwest


Plesmanlaan

In 2018 vervangen we in de Plesmanlaan alle bomen met een slechte conditie. Enkele bomen staan tegenover de flats op de Plesmanlaan. De andere bomen staan op de stoep op de kabels en leidingen. Door de bomen is er weinig ruimte om gebruik te maken van de stoep.

Aan de kant van de flats planten we tussen de parkeerplaatsen 5 honingbomen (Sophora japonica 'Fleright') terug. Ter hoogte van de ballenvanger komt 1 esdoorn (Acer platanoïdes 'Negenia'). De nieuwe bomen planten we in grotere boomvakken met grootbladige asters.


Wattlaan

Meerdere bomen in de Wattlaan  hebben een slechte conditie. De verwachting is dat de conditie van de  oudere bomen ook snel achteruit gaat. De gemeente gaat daarom alle bomen in 1 keer vervangen door nieuwe bomen.
Van de 18 bomen zijn 3 bomen verplantbaar. Hiervan wordt 1 boom, een Prunus ‘Umineko’ (sierkers) in de Wattlaan teruggeplant. De overige 2 worden op een andere locatie in de stad geplant. In totaal worden 17 nieuwe sierkersen ( Prunus ‘Umineko’)  teruggeplant. De bomen komen in grotere boomvakken. Deze boomvakken worden beplant met geraniums. Zie de ontwerptekening (pdf, 235 kB).

Werkzaamheden

Bovenstaande werkzaamheden voeren we in 2017 uit.


Larixstraat

In de Larixstraat hebben 4 bomen een slechte conditie. Dit kan niet meer worden verbeterd. Daarom gaan we de bomen vervangen. Eén boom is al verwijderd.
Er worden 5 nieuwe bomen terug geplant. De nieuwe bomen zijn krentenbomen (Amelanchier lamarckii 'Robin Hill'). Ze komen in grotere boomvakken. Deze boomvakken worden beplant met grootbladige asters. Zie de ontwerptekening (pdf, 185 kB).

Werkzaamheden

Bovenstaande werkzaamheden voeren we in 2017 uit.


Vechtensteinlaan

In de Vechtensteinlaan hebben 7 bomen een slechte conditie. Daarom vervangt de gemeente deze door nieuwe bomen. Voor een eenduidig straatbeeld worden 3 andere bomen ook weggehaald. Zij worden ergens anders in Utrecht teruggeplant. In totaal komen er 11 nieuwe bomen terug.

De nieuwe boomsoort is de lijsterbes (Sorbus 'Dodong'). De bomen komen in grotere boomvakken. Deze boomvakken worden beplant met asters. Zie de ontwerptekening (pdf, 209 kB).

Werkzaamheden

Bovenstaande werkzaamheden voeren we in 2017 uit.


Bomenprojecten Zuidwest


Amerhof

Op de Amerhof staan 8 meelbessen die in slechte staat zijn. De bomen kunnen we niet meer redden en moeten gekapt. We planten 9 bomen terug.

Nieuwe bomen

Aan de kant van de woningen planten we 6 Oosterse platanen. Aan de overkant planten we 3 amberbomen. Alle bomen planten we op dezelfde plek in de bestaande boomvakken terug. Deze maken we wel groter om de wortels meer groeiruimte te geven. In de boomvakken rondom de boom komen plantjes.

We starten op 26 maart en de werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.
Bekijk de ontwerptekening (pdf, 158 kB)

Dommelstraat

8 bomen in de Dommelstraat hebben geen goede conditie meer. De bomen staan in kleine, verdichte boomvakken en blijven achter in groei.

De bomen worden vervangen door nieuwe bomen van een andere soort. Aan de kant van de even huisnummers worden 5 bomen in 1 rij gezet. Aan de kant van de oneven huisnummers worden de boomvakken vergroot door de ruimte tussen de parkeervakken aan te passen. Het aantal parkeerplaatsen wijzigt niet.

8 nieuwe bomen

In totaal worden 8 nieuwe bomen terug geplant. De nieuwe boomsoort is de krentenboom (Amelanchier lamarckii ‘Robin Hill’) en de kerspruim (Prunus cerasifera ‘Nigra’). De bomen worden in grotere boomvakken geplant. Deze boomvakken worden beplant met smeerwortel en puntwederik.

Bekijk hier het voorlopig ontwerp (pdf, 166 kB).


Bomenprojecten West


Ceramstraat

In 2018 vervangen we in de Ceramstraat 13 slechte bomen door nieuwe bomen. Het gaat om meerdere sierkersen met een leeftijd tussen de 15 en 40 jaar. Vanaf 30 jaar is er al sprake van uitval van deze boomsoorten. Een aantal bomen is daarom al vervangen door een sterkere sierkerssoort: Prunus ‘Umineko’.
In totaal planten we 13 nieuwe bomen terug: 9 sierkersen (Prunus sargentii ‘Rancho’) en 4 sierkersen (Prunus’Umineko’).

We planten de bomen in grotere boomvakken. In alle boomvakken planten we zonnehoed.


Loggerstraat

4 bomen op de Loggerstraat hebben geen goede conditie meer. Het betreft de bomen die tussen de parkeerplaatsen staan. De 4 bomen op de parkeerplaatsen worden gekapt en vervangen door 4 nieuwe bomen. De boomsoort blijft hetzelfde; dit is de meelbes. Er wordt een velvergunning aangevraagd. Zie ook het ontwerp (pdf, 142 kB).


Bomenprojecten Overvecht


La Traviatadreef

Op de La Traviatadreef staan 8 sierkersen met een leeftijd van 10 tot 36 jaar. De bomen hebben een normale/slechte conditie en slechte toekomstverwachting. De sierkersen hebben een beperkte groeiplaats.
Vanwege de slechte groeiplaatsomstandigheden hebben ze een kortere omlooptijd. Vanaf een leeftijd van 30 jaar is er al sprake van uitval van deze boomsoort. Ook staan er twee verplantbare treursierkersen met een goede conditie. Vanwege hun groeiwijze zijn ze niet geschikt om in het trottoir terug te planten en worden daarom elders in de stad geplant.

10 nieuwe sierkersen

De bomen worden vervangen door 10 nieuwe sierkersen (Prunus 'Umineco'). De bomen worden in grotere boomvakken geplant. Ook bij de te handhaven bomen worden boomvakken gemaakt. De boomvakken worden beplant met guldenroede.

Zie de ontwerptekening (pdf, 228 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Parsifaldreef

Op de Parsifaldreef staan 4 sierkersen en 1 sierappel met een leeftijd van 34 (sierkers) en 16 jaar. De Prunus soort is gevoelig voor een aantal ziektes, wat versterkt wordt door een beperkte en slechte groeiplaats (weinig voeding, verdichting van de bodem e.d.). Vanaf een leeftijd van 30 jaar is er al sprake van uitval van deze boomsoorten.

De conditie van de bomen kan niet meer verbeterd worden, daarom worden de bomen vervangen. Een aantal bomen in de straat is al vervangen door Prunus avium 'Plena'. In totaal worden 5 nieuwe sierkersen (2 st. Prunus 'Umineco' en 3 st. Prunus sargentii 'Rancho') terug geplant. De bomen worden in grotere boomvakken geplant. Ook worden bij de bestaande bomen boomvakken gemaakt. Alle boomvakken worden beplant met smeerwortel.

Zie de ontwerptekening (pdf, 214 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Stastokdreef

3 bomen (meelbes) op de Stastokdreef hebben een matige en slechte conditie. 2 bomen hebben een leeftijd van ongeveer 40 jaar. 1 boom is een jonge boom, maar staat scheef. De bomen staan in kleine, verdichte boomvakken. De conditie kan niet meer worden verbeterd. Daarom worden de bomen vervangen. 1 andere slechte boom is al verwijderd.

4 nieuwe sierappels

Op de locatie waar deze verwijderde boom stond, wordt ook een nieuwe boom geplant. In totaal worden 4 nieuwe bomen geplant. De nieuwe soort is de sierappel (Malus baccata 'Street Parade'). De bomen worden in grotere boomvakken geplant. Ook worden bij de bestaande bomen boomvakken gemaakt. Alle boomvakken worden beplant met smeerwortel.

Zie de ontwerptekening (pdf, 143 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Korfoedreef

8 bomen op de Korfoedreef hebben een slechte conditie. De bomen staan in kleine, verdichte boomvakken tussen de parkeervakken en veroorzaken wortelopdruk. De conditie kan niet meer worden verbeterd.
Daarom worden de bomen vervangen.

Twee bomen staan vlakbij een riool. Op deze locatie kunnen geen nieuwe bomen terug geplant worden i.v.m. de ligging van het riool en overige kabels en leidingen. In totaal worden 6 nieuwe bomen terug geplant.

Veldesdoorn

De nieuwe boomsoort is de Acer campestre 'Elsrijk' (veldesdoorn). De bomen worden in grotere boomvakken geplant. Deze boomvakken worden beplant met grootbladige asters.

Zie de ontwerptekening (pdf, 150 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Lotsydreef

Op de Lotsydreef staan 12 bomen van verschillende soorten te weten: valse tulpenboom, meidoorn meelbes en sierkers. De conditie en toekomstverwachting van 11 bomen varieert van slecht tot normaal. 1 sierkers is verplantbaar.

De valse tulpenboom en meelbessen zijn in 1980 geplant. De groei is matig en ze vertonen veel dode takken. Oorzaak is de beperkte groeiruimte, te weinig voeding en lucht in de grond, verdichting van de bodem. Eén meelbes is dood en een andere heeft stamschade. De conditie van de bomen kan niet meer verbeterd worden, daarom worden de bomen vervangen.

13 nieuwe bomen

In totaal worden 13 nieuwe bomen geplant. De nieuwe soorten zijn sierkers (Prunus 'Umineko' en Prunus sargentii 'Rancho') en de meelbes (Sorbus 'Dodong'). De bomen worden in grotere plantvakken geplant, welke beplant worden met grootbladige asters.

Zie de ontwerptekening (pdf, 316 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Boadreef

Op de Boadreef staan 5 essen en 9 sierkersen. De essen staan op een klein pleintje tussen hoge flats. Ze hebben een slechte (2), normale (2) en goede (1) conditie. De kronen groeien in elkaar en sommige bomen hebben last van takbreuk. De groeiomstandigheden kunnen niet meer verbeterd worden, daarom worden de bomen geveld. Op deze locatie worden 3 kleinere bomen terug geplant i.v.m. de beperkte ruimte tussen de flats. De soort is de sierkers (Prunus subhirtella "Autumnalis').

Slechte tot normale conditie

In het trottoir aan de Boadreef staan 9 sierkersen. De bomen hebben een slechte tot normale conditie en toekomstverwachting. Deze prunus soorten zijn erg gevoelig voor een aantal ziektes, wat nog versterkt wordt door een beperkte en slechte groeiplaats (weinig voeding, verdichting van de bodem e.d.). De conditie kan niet meer worden verbeterd.

Van de 9 bomen in het trottoir worden 7 bomen vervangen. 2 bomen met een normale conditie staan boven op de stadsverwarming en kunnen niet vervangen worden. Er is geen ruimte om nieuwe bomen te planten. Bij deze bomen gaan we grondverbetering toepassen en de boomvakken vergroten. De overige 7 bomen worden vervangen door sierappels (Malus baccata 'Street Parade') sierkers (Prunus gondouinii 'Schnee') en de veldesdoorn ( Acer campestre 'Red Shine'). De bomen worden in grotere boomvakken geplant. Deze boomvakken worden beplant met puntwederik en smeerwortel.

Zie de ontwerptekening (pdf, 211 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Quitodreef, La Pazdreef en Boliviadreef

Vier bomen op de Quito-, La Paz- en Boliviadreef hebben geen goede conditie meer. Op de Quitodreef staat 1 sierkers en op de La Pazdreef staan 2 sierkersen in plantvakken met vaste planten. De conditie van de bomen is matig en ze hebben een slechte toekomstverwachting. 1 boom aan de La Pazdreef staat scheef.

Op de Boliviadreef staat 1 amberboom in de verharding met een slechte conditie. De bomen worden op de Quito- en La Pazdreef vervangen door de lijsterbes (Sorbus 'Dodong'). De boom op de Boliviadreef wordt vervangen door een nieuwe amberboom. Deze wordt in een groter boomvak geplant. Dit boomvak wordt beplant met smeerwortel.

Zie de ontwerptekening (pdf, 218 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Bostondreef

Op de Bostondreef staan 24 essen met een matige en normale conditie. De meeste essen hebben een matige kroonopbouw doordat er taksterfte in zit. Ook veroorzaken enkele bomen wortelopdruk. De bomen staan in kleine verdichte boomspiegels in het trottoir en tussen de parkeervakken. Drie bomen staan in kleine boomspiegels in het asfalt.

Om een eenduidig straatbeeld te creëren worden alle bomen geveld en vervangen door bomen van een ander soort. De nieuwe soort is de sierkers (Prunus serrulata 'Sunset Boulevard') en de veldesdoorn (Acer campestre 'Red Shine'). De nieuw aan te planten bomen (23 stuks) worden in ruime boomvakken geplant zodat er optimale groeimogelijkheden worden gecreëerd. Deze boomvakken worden beplant met kattenkruid en zonnehoed.

Zie de ontwerptekening (pdf, 379 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Androsdreef

Op de Androsdreef staan 6 esdoorns en 1 plataan. 4 van de esdoorns hebben een matig tot slechte conditie en toekomstverwachting. Enkele bomen hebben gebreken als zware zijtakken, geen hoofdtak of een dubbele hoofdtak. De bomen met een normale conditie zijn in 1980 geplant en hebben een matige tot stilstaande groei. In 2015 zijn al 2 slechte esdoorns vervangen door nieuwe esdoorns (Acer pseudoplatanus 'Erectum'). De plataan heeft een normale conditie.

Nieuwe gezonde bomen

Om een eenduidig beeld te krijgen vervangen we in 1 keer alle oudere esdoorns en de plataan door nieuwe esdoorns (Acer pseudoplatanus 'Erectum'). Er komt dan een straat met nieuwe gezonde bomen, waarbij de komende periode geen problemen meer te verwachten zijn. De 2 te handhaven bomen en de nieuw aan te planten bomen worden voorzien van ruime boomvakken zodat er optimale groeimogelijkheden worden gecreëerd. De boomvakken worden beplant met guldenroede.

Zie de ontwerptekening (pdf, 211 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Rubicondreef

Op de Rubicondreef staan 4 esdoorns (Acer pseudoplatanus 'Erectum') en 4 platanen (Platanus x hispanica) met een slechte en matige conditie en toekomstverwachting. De bomen staan in zeer kleine verdichte boomvakken aan de kopse kanten in de uitstapstroken van de parkeervakken. De bomen zijn in 1980 en 1992 geplant en vertonen een matige groei. De conditie van de bomen kan niet meer verbeterd worden, daarom worden de bomen vervangen.

In totaal worden 8 nieuwe esdoorns van een groot formaat geplant. De bomen worden in een groenstrook geplant. Deze groenstrook wordt beplant met guldenroede.

Zie de ontwerptekening (pdf, 222 kB).

De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.


Rhodosdreef

Op de Rhodosdreef hebben 7 bomen geen goede conditie meer en worden vervangen door een ander soort (scharlaken eik). Er wordt een velvergunning aangevraagd.  De nieuwe bomen worden in grotere boomvakken geplaatst en de boomvakken worden ook beplant met geraniums. Zie het ontwerp (pdf, 199 kB).


Teherandreef

Op de Teherandreef hebben 15 bomen geen goede conditie meer en worden vervangen door een nieuwe boomsoort, de krentenboom. Er wordt een velvergunning aangevraagd. De nieuwe bomen worden in grote boomvakken met beplanting geplaatst. Ook de bomen die niet gekapt worden krijgen grote boomvakken met beplanting. Zie het ontwerp (pdf, 480 kB).


Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

Volg Stadsecoloog030