Bomen Gemeentelijke vellijst

Op de gemeentelijke vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. We maken 2 keer per jaar een nieuwe vellijst, in april en oktober. Hiervoor vragen we 1 vergunning aan om alle bomen die erop staan te mogen kappen.

Veiligheid

We houden regelmatig veiligheidsinspecties. Hiermee bepalen we welke bomen een slechte gezondheid hebben of aan het einde van hun levenscyclus zijn. Deze bomen zetten we op de vellijst.

Bomen buiten de bebouwde kom

Deze bomen vallen onder het toezicht van de provincie en komen dus niet op de vellijst van de gemeente. U kunt hier geen bezwaar op maken. De gemeente moet namelijk een melding doen bij de provincie als we daar een boom willen gaan kappen.

Bekijk de kaart met bomen die onder toezicht van de provincie vallen
 

Vellijsten op de kaart

Bekijk op de kaart alle bomen die op de vellijst staan. U ziet bomen van de vellijsten in uitvoering, maar ook van de vellijsten die in aanvraag zijn.

Wanneer worden de bomen gekapt?

De bomen van een vellijst worden binnen een jaar nadat de vergunning verleend is gekapt. Vlak voor de kap informeren we omwonenden via een wijkbericht.

Nieuwe boom terugplanten

We planten na de kap een nieuwe boom terug. Op de vellijst staat of we wel of niet een boom  gaan terug planten en zo ja, van dezelfde soort of een andere soort. Dit laatste doen we om meer verschillende soorten bomen in de stad te hebben.

Als er op de vellijst staat dat er geen boom terugkomt op die plek dan kan de reden zijn:

  • bijvoorbeeld lichtconcurrentie met andere bomen, er is dan te weinig licht om de nieuwe boom te laten groeien
  • er liggen kabels en/of leidingen in de grond, wortels kunnen deze beschadigen 

Soms zien we pas bij het aanplanten van een nieuwe boom onbekende kabels en leidingen. Dan kunnen we geen geen nieuwe boom planten.

Niet alle bomen komen op de vellijst

Niet alle bomen die wij kappen, komen op de gemeentelijke vellijst.

Lees meer over welke bomen wij kappen en waarom

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030