Bomen Boominspectie

Om de veiligheid rond bomen te waarborgen en gevaarlijke situaties te voorkomen, voeren we regelmatig boominspecties uit aan de gemeentelijke bomen. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht. Uitgangspunt daarbij is dat we bomen zo lang mogelijk laten staan, tenzij de boom een gevaar begint te vormen voor de omgeving.

Bomen die meer risico met zich meebrengen voor de omgeving controleren we ieder jaar. Dat zijn bijvoorbeeld bomen langs een drukke autoweg, bomen met gebreken, of hele grote oude bomen. De bomen langs de Oudegracht en Nieuwegracht inspecteren we elk half jaar. De overige bomen controleren 1 keer per 3 jaar of eens in de 5 tot 8 jaar wanneer het nog om jonge bomen gaat.

Boomveiligheidscontrole

De controle die we bij de Utrechtse bomen uitvoeren, heet VTA-inspectie (Visual Tree Assessment). De VTA-inspectie is een landelijk erkende methode van boominspecties. Mits de inspectie van de boom binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd en de eventueel geadviseerde beheermaatregelen op tijd worden uitgevoerd, zijn de bomen voldoende veilig.

Met de VTA-inspectie kijken we of de boom wat mankeert. Dit geeft een goede indruk van de gezondheid, stabiliteit en veiligheid van de boom. Daarnaast besteden we aandacht aan de ontwikkeling van de boom. Alle informatie van de inspecties houden we per boom bij in een digitaal systeem.

Zijn er aanwijzingen voor verborgen gebreken? Dan doen we verder onderzoek. Bomen die een gevaar kunnen worden voor hun omgeving, komen op de gemeentelijke vellijst. Sommige bomen leveren direct gevaar op voor hun omgeving. Dan kunnen we zelfs een noodkap doen.

Bekijk de video voor een uitleg over de boomveiligheidscontrole.

Video: uitleg boomveiligheidscontrole

Verder onderzoek stevigheid van de boom

Na inspectie zijn er soms twijfels over de stevigheid van een boom. We kunnen dan extra onderzoek doen om te bekijken hoe stabiel de boom is.

De stabiliteit van een boom onderzoeken we met een trekproef. Met een kabel trekken we aan de boom. Hiermee doen we een harde windvlaag na. De uitkomsten van de proef rekenen we om naar de kracht van een rukwind of storm. Zijn de uitkomsten te hoog? Dan loopt de boom het risico om te waaien.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier