Parken en groen Wijkgroenplan Leidsche Rijn

We voeren het Wijkgroenplan Leidsche Rijn (pdf, 7,3MB) uit tussen 2015 en 2018.

plattegrond wijkoverzicht leidsche Rijn

Leidsche Rijn bestaat uit: Terwijde, Het Zand, Grauwaart, Hoge Weide, Leeuwesteyn, Parkwijk, Langerak, Rijnvliet, bedrijvengebied Strijkviertel en Papendorp.

Overzicht wijkgroenplannen Leidsche Rijn

1. Fleuriger Waterwinpark

 • Bloemenvelden aangelegd voor meer kleur in het gebied.
 • Kunstgrasveld geplaatst zodat de schoolkinderen zonder natte voeten kunnen voetballen.

Het project is uitgevoerd in 2017 en vormgegeven in samenwerking met Vitens.

2. Inrichting Amaliapark

 • Kleurige bloemvakken geplant op de skatebaan.
 • Meer bloeiende bomen en bloemrijk grasland geplant langs de busbaan.
 • Struiken geplant rond het grote klimtoestel
 • Natuurlijke speeltoestellen geplaatst bij OBS Klimroos. Zoals een klimboom, een wilgentenentunnel en een stammendoolhof.
 • Bomen geplant door schoolkinderen en wethouder Geldof op boomfeestdag 2016.

3. Ecologie in Leidsche Rijn

De ecologische waarde in heel Leidsche Rijn, waaronder Park Hoge Weide, is verhoogd door de aanplant van meer ecologisch interessante struiken.

4. Groenvoorzieningen Musicalkade

 • De geveltuinen langs de Musicalkade waren klaar in het najaar van 2015.
 • Rondom de voetbalkooi hebben we een grote haag geplant.

 

 

5. Meer beplanting Vuurvlindersingel

Bewoners hebben kruiden en heesters geplant. Daarbij is wel de openheid naar het water behouden. Het project is in zelfbeheer.
Zo heeft deze strook als belangrijke verbinding tussen de verschillende grote parken meer ecologische kwaliteit gekregen.

6. Buurtmoestuin de Halte

De moestuin bouwde een ‘bushalte’ met eetbare planten die er tegenop konden groeien. Het project was tijdelijk en is inmiddels opgeheven.

7. Bloemenweide van Eesterenstraat

Dit veld, dat ligt tussen een groot appartementencomplex en een hondenuitlaatplaats, is ingezaaid met bloembollen.

8. Aantrekkelijke spoordijk

De spoordijk is in overleg met Prorail opnieuw ingeplant met kleurrijke beplanting. Omdat de grond zeer droog is, is het een uitdaging dit beeld de komende jaren vast te houden.

9. Kleurrijke vijverrand Terwijde

 • Kokosmat aangebracht met mengsel van oever- en waterplanten langs de vijverrand. Hierdoor ontstaat meer kleur langs het water.
 • Eendenkooien geplaatst om broedplekken voor eenden te creëren.

10. Ontmoetingsplek Park groot Zandveld

Het ontwerp van het park is samen met bewoners gemaakt. Nog niet alles is uitgevoerd. Het idee is om dat nu alsnog te doen. Het gaat dan om afwisselend groen, zoals bomen, bloeiende struiken en borders en heggen. Vooral de speeltuin kan wel wat beschutting gebruiken. De uitvoering staat gepland in 2017

11. Vergroening Meredith Wilsonstraat

De Meredith Wilsonstraat wordt door de initiatiefnemers als kaal en winderig ervaren. Dat komt ook door het kale zicht op de A2. Het idee is om hier meer op enkele plekken meer bomen en struiken te planten, Het gaat vooral om wintergroene soorten zodat het ook in de winter aangenamer zal zijn. Die sluiten ook aan bij de Oostenrijkse architectuur van de buurt. Uitvoering in 2017

12. Levendiger en toegankelijker Archeologiepark

Om het park minder kaal te maken, hebben we verschillende bloeiende struiken geplant. Zoals vlinderstruiken en speelnatuur zoals wilgentunnels. In november 2017 is de uitvoering klaar.

Archeologiepark na aanpassingen (pdf, 4,5 MB) Detail Archeologiepark na aanpassingen (pdf, 152 kB)

13. Speelgroen Maaskantplantsoen

Een deel van het plantsoen is nu heel kaal. Het idee is om meer 'speelgroen' te plaatsen. Dat zijn bijvoorbeeld groene borders, heggetjes en een bankje. We denken onder andere aan keien, een omgevallen boomstam en groen om het elektriciteitshuisje een beetje te verstoppen.
Een voorbeeld is het Cuypersplantsoen. Het zal mooier worden en de kinderen kunnen op een natuurlijke manier ontdekken en spelen.

14. MEA VOTA tuin overnemen in zelfbeheer

Bewoners willen deze locatie overnemen in zelfbeheer. Ze hebben een plan geschreven om de tuin opnieuw in te richten. Ze willen er graag een plek van maken waar de buurt elkaar kan ontmoeten voor allerlei natuur- en sociale activiteiten. Een voorwaarde voor de uitvoering van dit project is een overeenkomst over verantwoordelijkheid, beheer en gebruik tussen de eigenaar, beheerder en de zelfbeheerders in dit gebied.

15. Route gedichten in mos

 • Op verschillende plekken in de wijk zijn gedichten in mos op openbare gebouwen en kunstwerken geplaatst. De gedichten zijn geschreven door bewoners.
 • Ook plaatsen we verschillende picknickbanken met gedichten in openbare parken. De locaties vormen samen een route van gedichten. Uitvoering in 2016/2017

 

 

16. Vergroening Heinrich Bertéstraat

 • Bollen geplant.
 • Boomspiegels en plantenbakken zijn opnieuw ingeplant met fleurige planten. Zo heeft de straat een groenere uitstraling.

17. Stobberakplantsoen

Het openbaar groen, vooral gras, rondom het Stobberakplantsoen heeft extra beplanting gekregen. Dit zijn enkele heesters en bomen. Daarnaast is op enkele plekken een bloemenmengsel ingezaaid.

18. Van Langerakbaan naar Langeraklaan

Er is in het verleden al een project voorgefinancierd uit het Wijkgroenplan budget, omdat dit project zich voordeed en binnen de criteria viel. Om het enthousiasme van de bewoners toentertijd te belonen en niet te laten wachten op de start van het Wijkgroenplan is er €50.000 besteed aan het project ‘Van Langerakbaan naar Langeraklaan’.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl