Parken en groen Wijkgroenplan Vleuten - De Meern

We voeren het wijkgroenplan Vleuten - De Meern (Let op: zware pdf, 22MB) uit tussen 2015 en 2018.

Kaart met ligging Vleuten-De Meern in de stad Utrecht

Vleuten-De Meern bestaat uit: De Balije, De Meern, De Woerd, Haarrijn, Haarzicht, Haarzuilens, Rijnenburg, Veldhuizen, Vleuten en Vleuterweide, Bedrijventerrein Oudenrijn.

1. Oevers Leidse Rijn ecologisch waardevoller

We maken de oevers van de Leidsche Rijn ecologisch waardevoller. Dit doen wij ter hoogte van het centrum De Meern. De uitvoering is in 2017.

2. Bloembollen langs de Leidse Rijn

Verschillende voorjaarsbloeiers in de bermen langs Zandweg en Rijksstraatweg. De uitvoering is in 2017.

3. Meer ecologie in Vleuten de Meern

We verhogen de ecologische waarde in heel Vleuten-De Meern door meer ecologisch interessante struiken te planten. De uitvoering is in 2017.

4. Wandelpad Hindersteinlaan, groenstrook A. Schweitzerlaan

Dit project gaat niet door omdat er niet genoeg steun voor was.

5. Gevarieerder groen in De Tol

Verschillende initiatieven zoals:

  • De bestrating vervangen door plantvakken met verschillende beplanting aan allebei de kanten van de Geer, bij de bomen.
  • De bomen krijgen meer groeiruimte en de straat krijgt een vriendelijke uitstraling.
  • De beplanting aanvullen en onderhouden bij de Kriek en de achterpaden.

De uitvoering is in 2017.

6. Aanvullen meidoornhaag langs Haarpad

Dit project gaat niet door omdat de gemeente niet de eigenaar is van de grond.

7. Beplanting boomspiegels Houtwerf

  • De bomen zijn vervangen.
  • De boomspiegels zijn groter en er zijn verschillende kleurrijke planten neergezet.

8. Beplanting Houtwerf

De planten bij de parkeerplaatsen en elektriciteitshuisje hebben we vervangen door verschillende bloeiende planten.

9. Bomen Trompetbloemlaan

De plantenstrook breder en langer maken en hier bomen planten. De uitvoering van dit project loopt samen met project 10.

10. Groenstroken De Weide Wereld

Dit project gaat niet door omdat er niet genoeg steun voor was.

11. Bomen langs Kruidentuinlaan

Planten van bomen langs waterkant. Dit zijn onder andere knotwilgen. Bewoners nemen deze zelf in beheer. De uitvoering is in 2017.

12 Treurwilg Utrechtse Heuvelrug

We hebben 1 treurwilg in de groene berm langs de watergang geplant.

13. Steeds andere oeverbeplanting Utrechtse Heuvelrug

Dit project pakken we op in het kader van het wijkwaterplan.
Oevers watergang langs Utrechtse Heuvelrug voorzien van gevarieerde beplanting. Dit zorgt voor een vriendelijker beeld langs de achterzijde van de woningen. Ook vergroot het de ecologische betekenis van de watergang.

14. Bomen langs Passiebloemweg

We hebben bomen geplant langs de toegangsweg. Dit geeft de ingang tot de achterliggende woonbuurt een herkenbaar gezicht.

15. Treurwilg Vedergraslaan

We hebben 1 treurwilg geplant aan het einde van Vedergraslaan, aan de rand van de groene berm watergang.

16. Bomen in Zilverschoonlaan

De straat krijgt bomen aan allebei de kanten. De uitvoering is in 2017.

17. Beplanting boomspiegels Bokkeduinen

In 2016 hebben we kleurrijke planten geplant in geveltuinen en boomspiegels. De bewoners hebben dit zelf in beheer.

18. Beplanting boomspiegels Kolland

We hebben kleurrijke planten geplant in boomspiegels. De bewoners hebben dit zelf in beheer.

19. Boomspiegels en geveltuinen Leersumse Veld

  • We hebben kleurrijke planten geplant in boomspiegels.
  • De woningen hebben geveltuinen gekregen.

Dit zorgt voor een vriendelijk straatbeeld. De bewoners hebben dit zelf in beheer.

20. Bomen in Paradijstuinlaan

We hebben bomen geplant aan allebei de kanten van de Paradijstuinlaan.

21. Beplanting Droomtuinlaan

We hebben de wilgenstruikjes vervangen door verschillende kleurrijke planten.

22. Boom Rietgraslaan

We hebben een boom geplant op de hoek Dotterbloemkade-Rietgraslaan.

23. Beplanten boomspiegels Woerdlaan

We hebben kleurrijke planten geplant in boomspiegels. De bewoners hebben dit zelf in beheer.

24. Tijdelijk terrein Castellumlaan

Tijdens de werkzaamheden rondom de kerk hebben we samen met bewoners gekeken naar het aanleggen van kleurrijke beplanting. Dit kunnen ook tijdelijke planten zijn.

25. Dorpstuin De Meern

We hebben een tijdelijke tuin ingericht in het braakliggende terrein in het centrum.

26. Beplanting scherm Rosweydelaan

  • We hebben in 2016 planten voor het scherm geplant. Deze planten blijven altijd groen en blijven laag groeien.
  • We hebben de boomspiegels langs de voortuinen groter gemaakt. Nu is er 1 groot plantvak met verschillende planten.

27. Natuurvriendelijke oever Oudenrijnsingel

Langs de watergang maaien we intensief het riet. Dit doen we om het uit te putten. Hierna planten we kleurrijke planten. Dee uitvoering is in samenwerking met Stichtse Rijnlanden.

28. Noten en fruitbomen Amabilispad

Noten- en fruitbomen, bessenstruiken planten in de groenstroken voor de Vitalisplaats/ Amabilispad.
Dit project gaat niet door omdat er niet genoeg steun voor was.

29. Beplanting langs busbaan Heldammersingel

We hebben voorjaarsbloeiers geplant bij de groene bermen aan de buitenkant van de fietspaden.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl