Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen Visie en beheerplan

Mensen met schoppen in de grond aan het werk

We werken aan verschillende grote projecten op de landgoederen. De komende tijd werken we nog aan het Engelse werk en Slingerbos, en de Tuin Rhijnauwen. Er is al veel gebeurd, zoals de bereikbaarheid, de renovatie van het Koetshuis en de tuin Oud Amelisweerd.

Toekomstvisie Landgoederen

Om het unieke karakter van de landgoederen te behouden is een duidelijke visie op beheer en onderhoud nodig. Dit staat beschreven in de Toekomstvisie Landgoederen 2011-2031 (pdf, 5,2MB). Deze visie is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de Toekomstvisie staat hoe we het landgoed willen behouden en herstellen. Ook staat erin hoe we cultuurhistorie, ecologie en recreatie sterker willen maken.

Dagelijks beheer

De gemeente zorgt ook voor het dagelijks beheer en onderhoud aan het groen en de andere voorzieningen. Hiervoor is een Beheerplan openbare ruimte Landgoederen (pdf, 7,59MB) opgesteld. Dit is een uitwerking van de Toekomstvisie.
De beheerder zorgt dat de paden, tuinen en het bos er goed bij liggen. Daarbij zoekt hij naar de balans tussen bewoners, bezoekers en natuur.

logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
logo Provincie Utrecht

Hulp en contact Landgoederen

Telefoon

14 030