Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen Visie en beheerplan

Mensen met schoppen in de grond aan het werk

Toekomstvisie Landgoederen

Om het unieke karakter van de landgoederen te behouden is een duidelijke visie op beheer en onderhoud nodig. Dit staat beschreven in de Toekomstvisie Landgoederen 2011-2031 (pdf, 5,2MB). Deze visie is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de Toekomstvisie staat hoe we het landgoed willen behouden en herstellen. De laatste grote projecten uit deze visie hebben we in 2019 uitgevoerd.

Dagelijks beheer

De gemeente zorgt ook voor het dagelijks beheer en onderhoud aan het groen en de andere voorzieningen. Hiervoor is een Beheerplan openbare ruimte Landgoederen (pdf, 7,59MB) opgesteld. Dit is een uitwerking van de Toekomstvisie.

 

Hulp en contact Landgoederen

Telefoon

14 030

Uw mening