Parken en plantsoenen Parkorganisatie

Het Máximapark is bijna net zo groot als de binnenstad van Utrecht. Om het park zo goed mogelijk te beheren en onderhouden, werkt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties en enthousiaste vrijwilligers uit de buurt.

De gemeente Utrecht

De gemeente is in het Máximapark verantwoordelijk voor natuur, sport, cultuur, evenementen, (door)ontwikkeling, beheer, veiligheid, toezicht en handhaving. 

Vrijwilligers

Het Máximapark draait voor een groot deel op vrijwilligers. Zij hebben vanaf het begin meegedacht over het park en meegeholpen met het opbouwen en inrichten. Vrijwilligers helpen mee bij het onderhoud, denken mee over wat er beter kan en organiseren allerlei activiteiten. Hierdoor wordt het Máximapark steeds mooier, voor en door bewoners.

Parkorganisatie

De komende jaren gaan we het Máximapark nog mooier maken. Een park waarin bewoners zelf nieuwe ideeën uitwerken en activiteiten organiseren. Daarom bestaat de parkorganisatie. Dit is een groep van bewoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente. Samen werken we aan:

  • de communicatie over het park
  • een afwisselend activiteitenprogramma
  • de ontwikkeling van het park
  • het beheer van het park

Meedenken of meewerken?

Hebt u goede ideeën voor het Máximapark? Of wilt u meewerken als vrijwilliger? Meld u dan aan bij het parksecretariaat: vleutendemeern@utrecht.nl

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030