Parken en plantsoenen Demkapunt: opnieuw inrichten

foto van de Demkapunt

De Demkapunt ligt er al jaren verlaten bij. Daar willen we graag wat aan doen. Het gebied is een driehoek tussen de Amsterdamsestraatweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om de Demkapunt beter, mooier en toegankelijker te maken.

Wat gaat er gebeuren?

  • Weghalen van de langshaven (haven langs de oever) die er nu ligt. Dit gedeelte wordt bij het Amsterdam-Rijnkanaal getrokken. Verplaatsen van de radarpost.
  • Saneren van de bodem. De bodem is vervuild door de vroegere werkzaamheden van Demka staalfabriek en andere bedrijven in het verre verleden.
  • Aanleggen van een nieuw recreatief fietspad langs het kanaal.
  • Opnieuw inrichten van het groen langs het kanaal.
  • Opnieuw inrichten van het fietspad.
  • In overleg met de buurt inrichten van de driehoek langs de Amsterdamse straatweg naast de bedrijven.
  • Opnieuw planten van bomen aan de overkant van het kanaal.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

demkapunt@utrecht.nl