Parken en plantsoenen Reactienota inspraak Johan Wagenaarkade

Eind 2020 is het ontwerp voor de meer parkachtige inrichting van de Johan Wagenaarkade voorgelegd aan de inwoners. Ruim 20 inwoners stuurden een reactie op het ontwerp. Over de afvalcontainers, het parkeren, de hondenspeelweide en het groen en de bomen. Hieronder staat wat er is gedaan met de reacties van inwoners.

Ondergrondse containers

We hebben onderzocht of het mogelijk is om in plaats van de containers in het groen, vlakbij elk van de 3 portiekflats tussen de Cervanteslaan en het Victor Hugoplantsoen 1 ondergrondse container in de rand van het trottoir te plaatsen, met voldoende afstand tot woningen, tuinen en balkons. Dat lijkt mogelijk, maar nader onderzoek volgt nog. Als dit is afgerond dan informeren we de direct omwonenden hierover.

Parkeren

Voordat het ontwerp is gemaakt is een parkeertelling uitgevoerd om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen echt nodig zijn, in december 2019. Per gedeelte van de Johan Wagenaarkade is dit aantal bepaald, waarbij we een marge van 20% extra hebben gehanteerd om voldoende ruimte te hebben voor bezoekers.

We hebben de plannen voor de Dickensplaats bestudeerd. Daaruit blijkt dat er als de Dickensplaats gereed is minder parkeerdruk zal ontstaan dan in de situatie vooraf, vooral doordat er een autobedrijf verdwenen is.

Het effect van de toekomstige verkoop van huurappartementen van Mitros zit natuurlijk nog niet in de parkeertelling. We hebben contact opgenomen met Mitros om te kijken hoeveel appartementen zij nog willen verkopen en in welk tempo dat zal gaan. Om de extra parkeerdruk ten gevolge van verkochte appartementen op te vangen hebben we 6 extra parkeerplaatsen in het plan opgenomen.

In de parkeertelling is ook geteld op zaterdagmiddag, wanneer de meeste bezoekers naar het sportpark komen. Op dat moment is er heel veel parkeerruimte ongebruikt. Uit observaties en reacties van bewoners op het plan blijkt dat bezoekers voor het stadsstrand en het sportpark vooral met de fiets komen en autobezoekers vooral aan de Kanaalweg parkeren.

De aanleiding om het aantal parkeerplaatsen te verminderen waren vragen van inwoners tijdens de informatieavond in 2019. Daar hoorden we dat op leegstaande parkeerplaatsen 's avonds gerecreëerd wordt in auto’s en busjes, wat overlast met zich mee brengt voor de bewoners van de Johan Wagenaarkade. We zijn blij om te horen dat bewoners het met ons eens zijn dat het verminderen van het aantal parkeerplaatsen gaat helpen om de overlast te beperken.

Nee, uit de parkeerdrukmeting blijkt dat hier een groter deel van de parkeerplaatsen nodig is dan in het noordelijke stuk van de Johan Wagenaarkade. Om het aantal parkeervakken dat hier nodig is als langsparkeren in te passen is meer lengte nodig. Daardoor zou een groot aantal woningen die nu nog op groen en het kanaal uitkijken een auto geparkeerd staan aan zowel de woningkant (net als nu) maar ook aan de parkkant, waar nu nog groen is. Dat vinden we onwenselijk vanwege de barrière tussen het park en de straat en bovendien een te grote inbreuk op het woongenot van de bewoners van deze woningen.

De parkeerstroken langs de Johan Wagenaarkade worden aangegeven met markering om enerzijds de weg te versmallen maar ook om het verkeer langs de uitgebogen trottoirs ter hoogte van de zijwegen te geleiden. Op het moment dat er geen of weinig auto’s staan zou men kunnen denken dat de parkeerstrook nog bedoeld is om te berijden. Men zou dan tegen de stoeprand kunnen botsen. Het is niet wenselijk om overal parkeerstroken aan te geven. Dit vanuit het oogpunt van kosten voor onderhoud van dergelijke markering. De snelheid van het verkeer in de zijstraten zal ook deels verminderen als we de kruispunten met de JWK aanpassen.

Hondenvoorzieningen

Op de locatie waar hij is ingetekend in het ontwerp niet. Een omheinde hondenspeel-weide moet een minimale lengte en breedte hebben, en daar is langs het kanaal geen plek voor. Maar langs het pad richting SOIA, naast het Marco van Basten sportpark, is hier wel ruimte voor. De hondenspeelweide langs het kanaal vervalt dan, en er komt een aanlijnplicht op het parkpad zodat hardlopers en honden minder last van elkaar hebben. Rondom de hondenspeelweide komt een draadhek met beplanting eromheen en een haag tussen de hondenspeelweide en het sportpark. Naast de speelweide komt het hondentoilet wat hier al voorzien was.

Groen en parkpad

Het is de bedoeling om voor het geheel van het rondje stadseiland dit soort route- en afstandsmarkeringen aan te brengen. Maar het heeft ook al waarde om dit voor de Johan Wagenaarkade op zich te doen. We nemen deze suggestie over en streven ernaar om die bij de realisatie van fase 1 aan te gaan leggen.

Met de aanleg van de parkzone Johan Wagenaarkade versterken we deze structuur: de bomen die we toevoegen, plaatsen we juist bij deze boomgroepen. Tussen de boom-groepen plaatsen we aan beplanting alleen hagen en meerstammige heesters. Die hees-ters hebben een stam, maar blijven wat betreft grootte en hoogte ver onder de hoogte van bomen zodat ze hier niet mee concurreren in het beeld.

Er is voor gekozen om het pad de lijn van het kanaal te laten volgen. De parkzone is relatief smal en leent zich eigenlijk niet goed voor een andere indeling. Bij fase 2, ten zuiden van de Petristraat is meer ruimte en kan wellicht meer variatie worden aangebracht.

Hulp en contact Parkzone Johan Wagenaarkade

Telefoon

14 030