Thematervelden: onderhoud bosplantsoen

Er is onderhoud nodig aan het bosplantsoen in de Thematervelden. Dat is het natuurgebied ten zuiden van de Haarrijnse Plas.

De Thematervelden zijn ongeveer 35 hectare groot en verbinden het Maximapark, Haarzuilens en het Groene Hart met elkaar.

Waar bestaat het gebied uit?

De Thematervelden bestaan onder andere uit graslanden, sloten en vakken met bosplantsoen. Een bosplantsoen is een stuk groen met verschillende bomen en/of struiken. Er zijn verschillende soorten bosplantsoen, zoals:

  • hakhout (bijvoorbeeld wilgen die we laag bij de grond afzagen om weer uit te lopen)
  • struweel (struiken)
  • bossingel (kleiner vak met struiken en bomen)
  • parkbos (bosachtige gebieden)

Het bosplantsoen van de Thematervelden bestaat grotendeels uit parkbos. Een parkbos bestaat uit verschillende lagen: een laag met kruiden, een laag struiken en zowel jonge als oude bomen. Met deze lagen heeft het bosplantsoen een volle structuur waar veel verschillende planten en dieren voorkomen. De parkbossen zijn zo een goede schuilplek voor ree├źn, fazanten en hazen.

Wat gaan we doen?

Het onderhoud dat we doen, bestaat uit: snoeien en kappen, bomen ringen en broeihopen maken. Zo zorgen we ervoor dat verschillende planten en dieren hier ook in de toekomst kunnen groeien en leven. Daarnaast zorgen we dat het wandelgebied veilig is voor wandelaars.

Snoeien en kappen

In de Thematervelden snoeien we bomen en struiken, maken we wandelpaden vrij en verwijderen we snelgroeiende planten die andere soorten verdringen. Ook dunnen we het parkbos in de Thematervelden. Dat betekent dat we verschillende bomen snoeien of kappen.

Dat is nodig, zodat struiken en andere bomen meer licht en ruimte om te groeien krijgen. Zo zorgen we dat er in het gebied veel soorten bomen en planten blijven groeien. We vergroten daarmee de diversiteit. Het parkbos blijft op deze manier ook in de toekomst een aantrekkelijke plek voor verschillende dieren.

Bomen ringen en op stam zetten

Sommige bomen in het gebied ringen we. We zagen dan aan de onderkant een ring in de boom. Bij bomen in de buurt van paden verwijderen we daarnaast ook de takken en bladeren. Dit noemen we 'op stam zetten'. Door ringen of op stam zetten gaat een boom langzaam dood, maar de stam blijft staan.

De dode stam zorgt voor voedsel en een broedplaats voor vogels. Dood hout is ook waardevol voor insecten en paddenstoelen. Ook de stammen van gekapte bomen laten we daarom vaak liggen. Dat doen we alleen als bomen niet in de buurt van een wandelpad liggen.

Om welke bomen gaat het?

We snoeien, kappen en ringen verschillende bomen verspreid over de Thematervelden. Bij de keuze hebben we rekening gehouden met veiligheid, de waarde voor dieren en de toekomstverwachting van de bomen.

We kunnen vooraf niet alle bomen aangeven die we snoeien, kappen of ringen. De grotere, beeldbepalende bomen kunnen we wel vooraf aangeven. Dit zijn bomen met een doorsnede van 15 cm of meer.

Overzicht van de bomen die we aanpakken
Soort boomAantal
Es5 bomen kappen
Gladde iep2 bomen kappen, 1 boom ringen
Italiaanse populier1 boom kappen, 8 bomen ringen
Populier1 boom snoeien, 4 bomen kappen, 6 bomen ringen
Schietwilg2 bomen snoeien, 7 bomen kappen, 2 bomen ringen, 3 bomen op stam zetten

Voor elke boom die op deze kaarten staat, planten we een jonge boom terug in het gebied. We planten de nieuwe bomen in het najaar van 2023.

Broeihopen

We maken ook broeihopen in de Thematervelden. Broeihopen zijn broedplaatsen voor de ringslangen in het gebied. In ons koude klimaat zijn broeihopen nodig om de eieren van de ringslang uit te laten komen.

Toegankelijkheid gebied

Tijdens het onderhoud blijven de Thematervelden toegankelijk voor bezoekers. Waar nodig leiden we wandelaars om op plekken waar we aan het werk zijn.

Beheerplan

Wilt u meer specifieke informatie over het onderhoud en beheer van de Thematervelden? Dan kunt u het volledige plan hiervoor opvragen door te mailen naar swbnogb910@utrecht.nl.

Planning

We voeren het onderhoud uit in fases. We starten aan de oostkant van de Thematervelden en werken van vak naar vak richting het westen. Zo zorgen we dat we de dieren zo min mogelijk verstoren. Er is voor de dieren tijdens het werk genoeg rust in andere delen van het gebied.

Wat gebeurt wanneer?
WatWanneer
Fase 19 januari tot 4 maart 2023
Fase 216 oktober tot 16 december 2023

In de warmere maanden (voorjaar en zomer) doen we geen onderhoud in de Thematervelden. Dit is namelijk het broedseizoen voor vogels.

Vergunning

Deze werkzaamheden vallen niet binnen de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. De provincie Utrecht is bevoegd gezag. Dat betekent dat we voor de werkzaamheden een melding hebben gedaan bij de provincie. U kunt hierop geen bezwaar maken.

Hulp en contact Thematervelden

Telefoon

14 030

E-mail

swbnogb910@utrecht.nl