Parken en plantsoenen Verbetering Niftarlakeplantsoen

Niftarlakeplantsoen

Op initiatief van bewoners uit de buurt hebben we ideeën en wensen verzameld voor het opknappen van het Niftarlakeplantsoen, het Muiderslotplantsoen en het Nijenrodeplantsoen. Samen met bewoners hebben we een ontwerp gemaakt voor verbeteringen. Ook hebben we een nieuwe naam gekozen: ‘Niftarlakepark’.

Door van de drie plantsoenen meer een eenheid te maken wordt het echt een park waar je kunt wandelen, spelen en verblijven in een mooie groene omgeving.

Wat gaan we verbeteren en hoe?

We gaan:

 • meer kleur en verbinding aanbrengen met een bloemenlint
 • natuurvriendelijke oevers aanleggen, met planten zoals kattenstaart en gele lis. In plaats van de bakstenen kop van de oeverbeschoeiing graven we de oever een stukje af zodat deze wat natter wordt.  
 • natuur in het bos versterken door het verwijderen van (slechte) bomen zodat de ondergroei verbetert
 • plekken voor verblijf verbeteren, met een zit element aan de vijver van glad beton met houten zittingen.
 • fiets- en wandelpaden verbeteren, zodat meer looproutes door het park mogelijk zijn. Hiervoor maken we een ook nieuwe fietsbrug en verleggen we het fietspad
 • de waterkwaliteit verbeteren door de duiker onder de Prinses Irenelaan te vervangen door een brug, en door de sloot naar de Vecht te verbreden en ook hier de duiker weg te halen
 • speelmogelijkheden verbeteren met natuurlijke speelaanleidingen en een speelbos
 • hondentoiletten en speelweiden verplaatsen en verbeteren (lees hierover meer in het wijkbericht (pdf, 184 kB))

Inrichtingsvisie en uitwerking

In de inrichtingsvisie Niftarlakepark (pdf, 12 MB) staat hoe we de plantsoenen willen veranderen in een park. De reacties van bewoners op de visie en antwoorden van de gemeente leest u in de reactienota (pdf, 259 kB).

In hoofdstuk 4 van de Inrichtingsvisie staan de maatregelen die de gemeente en bewoners hebben gekozen om voor het beschikbare budget uit te willen uitvoeren. Ook staan hier aanvullende ambities voor de toekomst.

De gemeente overlegt met de klankbordgroep van bewoners. Onder andere over de uitwerking van de plannen en over het beheer van het park.

Een initiatiefgroep van bewoners werkt aan het natuurlijk spelen in het park en zorgt voor de inrichting van het speelbos aan de Fortlaan.

Planning

 • april 2018: kap van bomen voor de aanleg van de fietsbrug, het fietspad en het speelbos
 • mei 2018: aanleg natuurvriendelijke oevers met oeverplanten
 • juni 2018: bouw zitelement aan de kop van de vijver
 • juni 2018: verbeteren van de hondenvoorzieningen
 • zomer 2018: bewoners leggen speelbos aan
 • najaar 2018: aanleg van de fietsbrug en het fietspad
 • najaar 2018/voorjaar 2019: aanleg van de brug voor de Prinses Irenelaan

Bloemenlint

Het bloemenlint bestaat uit een aantal vakken. In vak C2 (zie onderstaande plattegrond) zijn vierkante kisten voor een moes- en kruidentuin geplaatst. Verschillende bewoners zijn inmiddels actief met de verzorging van hun eigen bakken. In november zijn in vak C1 bloembollen geplant voor een kleurig bloemenbollenlint.

vierkante houten bak met verschillende planten en bloemen
Houten moestuinbak
strook langs het pad met verschillende kleuren bloemen
Het bloemenlint
plattegrond met overzicht van beplantbare delen. Deze vormen een lint, verdeeld in vakken.
Plattegrond bloemenlint

Hulp en contact

E-mail

milieu@utrecht.nl

Telefoon

14 030