Parken en plantsoenen Niftarlakepark

Niftarlakeplantsoen

Op initiatief van bewoners uit de buurt hebben we ideeën en wensen verzameld voor het opknappen van het Niftarlakeplantsoen, het Muiderslotplantsoen en het Nijenrodeplantsoen. Samen met bewoners hebben we een ontwerp gemaakt voor verbeteringen. Ook hebben we een nieuwe naam gekozen: ‘Niftarlakepark’.

Door van de 3 plantsoenen meer een eenheid te maken wordt het echt een park waar je kunt wandelen, spelen, vissen, kanoën en verblijven in een mooie groene omgeving.

Wat is er te zien in het Niftarlakepark?

 • Speelbos Zuilen aan de Fortlaan met een uitkijktoren met glijbaan, speelheuvel met waterpomp, trekvlot, een kabelbaan, wilgenhutten en boomstammenpad. Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.
 • Een bloemenlint voor meer kleur en verbinding en moestuinbakken met allerlei groenten en kruiden. Buurtbewoners die zin hebben om te tuinieren, kunnen zich aansluiten bij de beheergroep moestuinbakken Huys te Zuylen.
 • Natuurvriendelijke oevers voor een gezondere balans tussen oever en water.
 • Meer ruimte om gezellig in het park te zitten, bijvoorbeeld op de zittrappen aan de vijver.
 • Nieuwe bomen in het bosje aan de Fortlaan zoals wilg, sleedoorn, vogelkers, linde, iep en hazelaar.
 • Verplaatste en verbeterde hondentoiletten en er is 1 hondenspeelweide verwijderd.

Wat gaan we nog doen?

 • Verbreden van de sloot naar de Vecht om de waterkwaliteit te verbeteren. Door de aanleg van een iconische fietsbrug met wilgenpatroon in de leuningen, kan de huidige duiker worden verwijderd.
 • Vervangen van de huidige ‘duiker’ door een brug onder de Prinses Irenelaan waardoor het water kan doorstromen en de kwaliteit verbetert. Ook kun je er met de kano onderdoor varen. Dit nemen we mee bij de verkeersveilige inrichting van de Prinses Irenelaan als 30-km per uur straat. Hierdoor verbetert de oversteekbaarheid van de straat.
 • Verbeteren van fiets- en wandelpaden.
 • Vervanging van de visvlonder ten oosten van de Prinses Irenelaan. Deze wordt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Wat kunt u doen voor het Niftarlakepark?

Veel inwoners zijn op allerlei manieren actief om het park een prettige plek te laten zijn. Als u zin hebt om te tuinieren, kunt u zich aansluiten bij de beheergroep moestuinbakken Huys te Zuylen. De Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen kan altijd hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij het meerjaarlijkse rooien van onkruid in het speelbos. Meer informatie via facebook.com/speelboszuilen

Hond in het Niftarlakepark

U bent van harte welkom met uw hond. Wel zijn er een paar regels. In het park zijn hondentoiletten waar u de poep van uw hond kan laten liggen. De gemeente houdt de hondentoiletten schoon. Op alle andere plekken in het park moet u de hondenpoep opruimen. Daardoor blijft het park vrij van hondenpoep en voorkomt het dat kinderen of andere parkbezoekers poep aan hun schoen krijgen. Honden mogen alleen loslopen in een van de hondenweiden. In de rest van het park moet een hond aan de lijn.

Planning

De volgende werkzaamheden starten in het najaar van 2020:

 • Vellen van bomen voor de fietsbrug en om te leggen fietspad
 • Plaatsen van de landhoofden en fietsbrug en aanleggen fietspad
 • Het verbinden van de singel met de watergang (langs de jachthaven)
 • Verbreden van de watergang langs de jachthaven

Inrichtingsvisie

De basis voor de herinrichting van het park wordt gevormd door de  inrichtingsvisie Niftarlakepark (pdf, 12 MB). Deze is in 2015 opgesteld door de gemeente in co-creatie met bewoners. De reacties van bewoners op de visie en antwoorden van de gemeente leest u in de reactienota (pdf, 259 kB).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur