Stadsparken en plantsoenen Herinrichting groen Cremerstraat en omgeving

artist impression parkstrook Cremerstraat

Het groengebied bij de Cremerstraat, Galjoenstraat en het Thomas à Kempisplantsoen wordt vernieuwd. Bomen en planten zijn weggehaald om ruimte te maken voor een extra spoor en een nieuwe fietsstraat. Eneco verplaatst de warmteleidingen. Er komen in fases nieuwe bomen en struiken terug.

Hoe gaat de parkstrook bij de Cremerstraat eruitzien?

artist impression parkstrook gezien vanaf Cremerstraat

De bestaande parkstrook is in Engelse landschapsstijl aangelegd. Bewoners zijn blij met hoe de parkstrook eruit ziet en veel omwonenden maken er graag een wandeling. Daarom willen we de stijl en sfeer van het park zoveel mogelijk bewaren.

Bekijk het ontwerp (pdf, 0,9 MB)

Bekijk de plantoelichting (pdf, 21 MB)

Het ontwerp is ook te bekijken in de blauwe keet van BAM Infra elke dinsdagmiddag van 13:00 uur tot 14:00 uur, op de bouwplaats aan het Thomas à Kempisplantsoen.

Wilt u aan de slag met dit groenproject? Meld u aan

Groene zones Galjoenstraat en Thomas à Kempisplantsoen

Bij de Galjoenstraat heeft ProRail groen verwijderd voor onderhoud en de tijdelijke bereikbaarheid voor het vernieuwen van het spoor. ProRail plant hier het groen opnieuw aan. Het plan hiervoor stemt ProRail samen met de aannemer, af met de omgeving. Voor het Thomas à Kempisplantsoen duurt het langer voor het ontwerp bekend wordt. Dat heeft te maken met de plannen voor de Westelijke stadsboulevard.

Aanplant nieuwe bomen en struiken in fases

Langs de fietsstraat Cremerstraat zijn al nieuwe bomen geplant. Vanaf 6 april 2018 start de firma Eijkelboom B.V. in opdracht van ProRail met het eerste deel van de herinrichting van de  parkstrook Cremerstraat, langs het spoortalud. Hier worden 38 bomen, nieuwe struiken en bosschages aangeplant. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week. Bij het inrichten van dit deel sluiten we aan op de bestaande situatie. Daarna legt ProRail in dit deel van de parkstrook ook de wandelpaden aan. Het overige deel van het park waar de warmteleidingen komen te liggen, richt Eneco in als de werkzaamheden klaar zijn. De herplant van bomen aan het Thomas à Kempisplantsoen is afhankelijk van de plannen voor de Westelijke stadsboulevard.

Hoeveel groen komt er terug in de wijk?

Er kunnen minder bomen en planten worden teruggeplant. Er is namelijk minder ruimte wanneer het extra spoor klaar is. Ook mogen geen bomen worden geplant op de helling naar het spoor en op de plek waar de warmteleiding loopt. Daarom planten ProRail en Eneco een deel van het groen terug buiten de parkzone. We onderzoeken of dat bijvoorbeeld kan in de aangrenzende wijk en bij het project Westelijke stadsboulevard.

Planning

  • April 2018: aanvragen van een omgevingsvergunning door Eneco voor het kappen van de bomen op en langs het leidingentracé. Deze aanvraag ziet u op overuwbuurt.overheid.nl.
  • April 2018: aanplanten eerste groen en aanleggen van de wandelpaden in de zone bij het spoor, door ProRail.
  • Najaar 2018: informatiebijeenkomst van Eneco over de leidingwerkzaamheden en de werkzaamheden voor de herinrichting van de parkstrook. Bewoners rondom de parkstrook Cremerstraat en het Cremerplein krijgen hiervoor een uitnodiging.
  • Plantseizoen 2018-2019: aanplant groen Galjoenstraat.
  • Eind 2018: aanplanten groen op het spoortalud.
  • Begin 2019: start vernieuwen van de warmteleiding door Eneco. Kort voor de start van de leidingwerkzaamheden worden de bomen en de struiken weggehaald waar de leidingen komen te liggen. De werkzaamheden voor de leidingen duren naar verwachting 9 maanden.
  • Najaar van 2019: herinrichten van het tweede deel van het park.

Waarom dit ontwerp?

In 2015 zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van de parkstrook Cremerstraat vastgelegd in het  Integraal Plan van Eisen (IPvE) en Ontwerp doorfietsroute en parkstrook Cremerstraat (pdf, 6,9 MB). In diverse bijeenkomsten en via een digitale vragenlijst onder fietsers is hierbij de input van gebruikers van het park meegenomen.

In 2016 is in overleg met bewoners dit IPvE uitgewerkt tot het ontwerp. U kunt de verslagen van de werkgroepen lezen:

Hulp en contact

Eneco, ProRail, BAM en de gemeente werken aan verschillende projecten rondom de Cremerstraat.

Kijk bij wie u moet zijn