Stadsparken en plantsoenen Vechtoevers

Impressie visie vechtoevers

De gemeente maakt de Vechtoevers aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. We werken de komende jaren aan verschillende groenprojecten langs de Vecht.

Hogelanden Westzijde

Voor de Hogelanden Westzijde, tussen de Rode brug en de Marnixbrug, heeft de gemeente een aangepast ontwerp gemaakt. Het ontwerp bestaat nog steeds uit een fietsstraat en een zo breed mogelijke groenstrook langs de Vecht. Bekijk het ontwerp (pdf: VO2 Hogelanden in de bijlage) en de impressie (F Hogelanden nieuw in de bijlage). In het nieuwe ontwerp is het Wijnbesplantsoen meegenomen. Ook daarvan kunt u een impressie bekijken (F Wijnbesplantsoen in de bijlage).

Aanpassingen

1.    Geen verlagingen en zitjes aan de Vecht
Er is nu voor een variant gekozen zonder verlaging en zonder zitjes aan de Vecht. Er komen meer bomen en meer groen dat we op speelse wijze langs de Vecht plaatsen. Het wandelpad begint bij het Wijnbesplantsoen en loopt richting de Marnixbrug.

2.    Parkeren
Om nog meer groen te creëren verplaatsen we 12 parkeerplaatsen van de Vechtzijde naar de woningzijde en naar het Wijnbesplantsoen. Het totaal aantal parkeerplaatsen blijft gelijk met het vorige ontwerp.

3.    Stoepparkeren
Net als in de andere straten in Ondiep wordt ook aan de Hogelanden WZ stoepparkeren ingevoerd aan de woningzijde. Dat betekent dat wanneer er geen auto's geparkeerd staan de stoep extra breed is.

4.    Ondergrondse afvalcontainers
De gemeente gaat in heel Utrecht restafval inzamelen in ondergrondse afvalcontainers. Dit wordt in 2017 ook ingevoerd in Ondiep. Vooruitlopend hierop plaatsen we deze containers tijdens de herinrichting van Hogelanden WZ op 3 locaties.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden het 2e kwartaal 2018.

Impressies Hogelanden Westzijde

Impressie ontwerp Hogelanden
Tweede impressie ontwerp Hogelanden

Herinrichting pleintje Draaiweg

We hebben het pleintje op de hoek van de Draaiweg en de Lauwerecht opnieuw ingericht. Het pleintje heeft veel groen en een verlaagde kade. Bekijk het ontwerp (pdf, 1,3 MB).

Nieuwe inrichting pleintje Draaiweg (artist impression)
Nieuwe inrichting pleintje Draaiweg - artist impression

Gasthuismolenbrug

De Gasthuismolenbrug is de spoorbrug over de Vecht. De brug en de onderdoorgangen hebben een wat verloederde uitstraling. De brug is in eigendom van ProRail. 4 buurtcomités hebben samen een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de brug op te knappen. Ze voeren hiervoor een lobby bij ProRail. Er is al geld voor het verbeteren van de verlichting. De gemeente Utrecht ondersteunt dit initiatief.

De Veenhof

De Veenhof is in 2014 opnieuw ingericht.

Welkom-bord in groene hof na herinrichten van de Veenhof
De Veenhof na de herinrichting
Een aantal perken van De Veenhof

Visie Vechtoevers

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl