Parken en groen Zelfbeheer

Bij zelfbeheer zorgt u als bewoner zelf voor een stukje van uw omgeving. Dat kan groen zijn, zoals het onderhouden van een stuk park of het aanleggen van een geveltuintje. Maar dit kan ook een pleintje of speelplaats zijn. De gemeente helpt hierbij. Met tips voor onderhoud, maar ook door materiaal en gereedschap beschikbaar te stellen.

Vormen van zelfbeheer

U kunt op 2 manieren aan zelfbeheer doen.

 1. Zonder toestemming van de gemeente

  Lees meer op de pagina geveltuin, boomspiegel, bakken
 2. Met toestemming van de gemeente

  Lees meer op de pagina Buurt- en stoeptuin, spetterbadje

Vraag zelfbeheer openbare ruimte aan

Beginnen met zelfbeheer

Zijn er al bewoners actief in uw woonomgeving? Dan kunt u zich aansluiten bij de bestaande initiatieven.
Hebt u een nieuw idee? Zoek enthousiaste bewoners in uw buurt op en maak samen een plan. De gebiedsmanager (onderhoud) of het wijkbureau kan u helpen.

We maken afspraken

U hebt uw plan naar de gemeente gestuurd. We kijken daarna samen met u of het uitvoerbaar is. Meestal is dat geen probleem. Soms zijn er extra afspraken nodig over wat wel niet kan. Zodra de afspraken helder zijn, sluit de gemeente een contract met u af.

Hulp nodig?

De gemeente kan:

 • plantmaterialen en tuinaarde leveren
 • (niet-elektrische) gereedschappen uitlenen voor schoonmaken of tuinieren
 • adviseren over beheer of wat u waar kunt doen
 • hulp bieden bij schoonmaakacties
 • snoei- of ander afval ophalen
 • geld geven vanuit het Initiatievenfonds

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier