Parken en groenGeveltuin, boomspiegel, bakken

Mensen zitten in een tuin

Voor geveltuinen, boomspiegels en plantenbakken hebt u geen toestemming van de gemeente nodig. U kunt zo aan de slag, als u zich maar aan de voorwaarden houdt.

Vraag geld aan om uw plan uit te voeren

U kunt voor nieuwe zelfbeheerprojecten financiële ondersteuning krijgen vanuit het initiatievenfonds

Geveltuinen

Huis met geveltuin

Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een woning. Hebt u geen voortuin? Dan is een geveltuintje helemaal geschikt. Een klimplant, stokroos of zonnebloem maakt uw straat al gezelliger, maar meer kan natuurlijk ook. U kiest zelf.
Een voordeel is dat muurbeplanting voor warmte-isolatie zorgt in de winter en verkoeling in de zomer. Ook is er geen plek meer voor graffiti op muren. Daarnaast vangt gevelbeplanting veel fijnstof af.

Geveltuin aanleggen

 • Zorg dat er op de stoep een loopruimte overblijft van minimaal 1,20 meter.
 • De geveltuin mag maximaal 60 centimeter diep zijn gemeten vanaf de gevel van uw woning: dat zijn 2 stoeptegels. De verwijderde tegels blijven eigendom van de gemeente.
 • Graaf het zand in de geveltuin minimaal 30 centimeter uit (max. 45 centimeter). Vervang het door tuingrond. Als er kabels en leidingen liggen, kunt u de tuin verhoogd aanleggen met stapelblokken.
 • Laat straatnaamborden zichtbaar.
 • Denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.
 • Laat het uitgegraven zand niet liggen. Lever het in bij het afvalscheidingsstation of bij de wijkpost
 • Plant geen grote prikkende struiken, bomen of struiken die later bomen worden. Snoei overhangende takken op tijd. Voorkom overlast.
 • U mag geen afrastering (hek) aanleggen rondom uw geveltuin.
 • De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg.
 • Als de gemeente werkzaamheden moet uitvoeren aan kabels en leidingen onder uw geveltuin, kunnen zij helaas geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging of tijdelijke verwijdering.
 • U kunt altijd contact opnemen met de wijkopzichter via 14 030. Hij kan u helpen bij de aanleg en bij eventuele acties als er kabels en leidingen onder uw gevel lopen.

Geveltuin in Leidsche Rijn

Zigzagpatroon van klinkers

In Leidsche Rijn liggen vooral klinkers van 20x20 centimeter of 20x10 centimeter. Als u de klinkers eruit haalt, ontstaat een zigzagvorm. Daarin kunt u een geveltuin maken. Liever een rechte rand langs uw geveltuintje? U kunt op de wijkpost de losse klinkers inruilen voor een schuine tegel. Die vult de zigzagvorm tussen de klinkers op tot een rechte lijn.

Boomspiegels

Boomspiegel

Een boomspiegel is de ruimte rond de voet van een boom. U als bewoner mag in woonstraten, de boomspiegels die niet door de gemeente beplant zijn, ook zelf onderhouden en beplanten. U kunt dit per e-mail melden bij de opzichter, zodat er een zelfbeheermarkering bij de boomspiegel kan worden aangebracht. Dit is overigens niet verplicht.

Hou er wel rekening mee dat de boom en de boomspiegel gemeentelijk eigendom zijn. Bij onderhoud aan de boom kan de onderbeplanting schade oplopen, dit is niet altijd te voorkomen.

U moet zich wel aan een paar regels houden wanneer u een boomspiegel gaat beplanten: voeg liever geen grond toe. Als het toch moet, dan maximaal 10cm compostaarde. U mag de boomspiegel af en toe bemesten met natuurlijke mest, maar u mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Eenjarigen, bodembedekkers en bollen zijn zeer geschikt als beplanting in boomspiegels. Er is een ruime keuze in plantensoorten voor boomspiegels. Bekijk de folder 'Maak van 't boomvak jouw bloembak' (pdf, 1,7Mb), de 3 ontwerpen hieronder of bekijk de foto's op de site van de Bijenhelpdesk.

Voor uitgebreide informatie over boomspiegels is het artikel 'Beplanting van boomspiegels', afkomstig uit het tijdschrift Dendroflora, een aanrader.

Een grote boomspiegel met een relatief kleine boom geeft diverse mogelijkheden voor de aanleg van een 'boomspiegel tuintje'.

Kies bij grote schaduwrijke boomspiegels voor soorten die goed tegen schaduw kunnen, zoals bij onderstaande voorbeelden.

Boomspiegel met Liriope
Liriope
Boomspiegel met Duizendknoop
Duizendknoop (Persicaria)
Boomspiegel met Zenegroen
Zenegroen (Ajuga)

Aanleggen

Maak de grond rondom de boom los met een klein harkje. Voorkom beschadiging van de boomwortels. Het is raadzaam geen grond toe te voegen. Als het toch moet, dan mag het maximaal 5 centimeter compostaarde zijn. In sommige kwetsbare situaties, bijvoorbeeld wanneer er vaak honden toiletteren of fietsen worden gestald, is het handig om de boomspiegeltuin af te schermen met een stuk gaas.

Tips voor inrichting en onderhoud

 • Geef de boomspiegel in droge tijden water, maar overdrijf niet. Planten kunnen 'lui' worden en oppervlakkig gaan wortelen waardoor ze nog gevoeliger worden voor droogte. Als de planten na een hete dag 's avonds slap hangen kan dat geen kwaad; pas wanneer ze de volgende ochtend nog steeds slap hangen is het raadzaam om snel water te gaan geven
 • Snoei snelle groeiers op tijd om te voorkomen dat ze gaan overhangen of bijvoorbeeld voetgangers gaan hinderen.
 • Bemest de boomspiegel af en toe met natuurlijke mest en haal dode bloemen van de takken weg. Dit bevordert de groei
 • Ruim afgestorven plantendelen in de herfst niet rigoureus op. Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes die zich voeden met luizen, overwinteren in dode plantendelen
 • Voor vragen of advies kunt u een e-mail sturen

Plantenbakken

Plantenbakken

Plantenbakken kunnen een straat veel aantrekkelijker maken. Als u uw straat wilt opfleuren met plantenbakken, dan kunt u in overleg met uw buren een aanvraag doen bij het wijkbureau. Uw aanvraag wordt ingewilligd als er voldoende ruimte is en er geen andere bezwaren zijn.

Geef de planten op zonnige dagen regelmatig water en snoei grotere struiken of dode takken op tijd. Veel plantenbakverzorgers vullen de plantenbakken zelf bij met planten, maar de gemeente kan hier ook financiële ondersteuning bieden.

Hulp en contact

Telefoon
14 030