Parken en groen Geveltuin, boomspiegel, bakken

Voor geveltuinen, boomspiegels en plantenbakken hebt u geen toestemming van de gemeente nodig. U kunt zo aan de slag, als u zich maar aan de voorwaarden houdt.

Vraag geld aan om uw plan uit te voeren

U kunt voor nieuwe projecten met zelfbeheer geld krijgen vanuit het initiatievenfonds.

Geveltuinen

Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een woning. Hebt u geen voortuin? Dan is een geveltuintje helemaal geschikt. Een klimplant, stokroos of zonnebloem maakt uw straat al gezelliger, maar meer kan natuurlijk ook. U kiest zelf.
Een voordeel is dat muurbeplanting voor warmte-isolatie zorgt in de winter en verkoeling in de zomer. Ook is er geen plek meer voor graffiti op muren. Daarnaast vangt gevelbeplanting veel fijnstof af.

Geveltuin aanleggen

 • Zorg dat er op de stoep een loopruimte overblijft van minimaal 1,20 meter (exclusief stoeprand).
 • De geveltuin mag maximaal 60 centimeter diep zijn gemeten vanaf de gevel van uw woning: dat zijn 2 stoeptegels. De verwijderde tegels blijven eigendom van de gemeente. Wij vragen u om deze te bewaren.
 • Graaf het zand in de geveltuin minimaal 30 centimeter uit (max. 45 centimeter). Vervang het door tuingrond. Als er kabels en leidingen liggen, kunt u de tuin verhoogd aanleggen met stapelblokken.
 • Laat straatnaamborden zichtbaar.
 • Denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.
 • Laat het uitgegraven zand niet liggen. Lever het in bij het afvalscheidingsstation.
 • Plant geen grote prikkende struiken, bomen of struiken die later bomen worden. Snoei overhangende takken op tijd. Voorkom overlast.
 • U mag geen afrastering (hek) aanleggen rondom uw geveltuin.
 • De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg.
 • Als de gemeente werkzaamheden moet uitvoeren aan kabels en leidingen onder uw geveltuin, kunnen zij helaas geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging of tijdelijke verwijdering.
 • U kunt altijd contact opnemen met de wijkopzichter via 14 030. Hij kan u helpen bij de aanleg en bij eventuele acties als er kabels en leidingen onder uw gevel lopen.
 • Kijk voor een handige folder op utrechtnatuurlijk.nl/geveltuin

Geveltuin in Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn liggen vooral klinkers van 20x20 centimeter of 20x10 centimeter. Als u de klinkers eruit haalt, ontstaat een zigzagvorm. Daarin kunt u een geveltuin maken.

Boomspiegels

Een boomspiegel is de ruimte rond de voet van een boom. Is een boomspiegel in uw woonstraat nog leeg? Dan mag u deze zelf onderhouden en beplanten. Het is prettig als u dat dan doorgeeft aan ons via sw.wens@utrecht.nl.
De boom en de boomspiegel blijven wel eigendom van de gemeente. Bij onderhoud aan de boom kan er soms schade ontstaan.

Boomspiegel aanleggen

 • Maak de grond rondom de boom los met een klein harkje. Voorkom beschadiging van de boomwortels.
 • Voeg geen grond toe. Als het toch moet, dan mag het maximaal 10 centimeter compostaarde zijn.
 • U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Natuurlijke mest mag wel.
 • Soms is het handig om de boomspiegeltuin af te schermen met een stuk gaas. Bijvoorbeeld wanneer er vaak honden toiletteren of er fietsen staan.

Plantenbakken

Plantenbakken kunnen een straat veel aantrekkelijker maken. U kunt in overleg met uw buren een aanvraag doen bij het wijkbureau. U krijgt een plantenbak als er voldoende ruimte is en er geen andere bezwaren zijn.

 

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030