Ervaart u parkeeroverlast? Betaald parkeren op zondag: voorstellen bewoners

Bij het invullen van het online onderzoek over betaald parkeren op zondag stelden mensen voor om de parkeerdruk aan te pakken. Hieronder leest u welke voorstellen u hebt gedaan om deze parkeerdruk te verlagen en onze reactie hierop.

Invoeren blauwe zone

Als we de blauwe zone invoeren, dan kost het u nog steeds geld. In de blauwe zone kunt u alleen met een verkeersontheffing lang parkeren, aan de uitgifte van verkeersontheffingen zijn legeskosten verbonden die bij de aanvrager in rekening wordt gebracht. Bovendien weren we hier niet de langparkeerders mee, waardoor het nog steeds zorgt voor extra parkeerdruk.

Tijden betaald parkeren aanpassen

Als wij de tijden voor betaald parkeren in de wijken rondom de binnenstad korter maken, wordt het aantrekkelijker voor parkeerders om hier te parkeren. Hierdoor neemt de parkeerdruk verder toe. In de binnenstad zijn de tijden voor betaald parkeren namelijk langer. In de binnenstad is het betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 1.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. In de wijken rondom de binnenstad is het betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur.

Bekijk de parkeerkaart voor verschillende zones en tijden

Parkeerplaatsen reserveren voor vergunninghouders

Wij reserveren parkeerplaatsen alleen in uitzonderlijke situaties (bijv. gehandicaptenparkeerplaatsen, autodeelplaatsen, oplaadplaatsen). Als wij parkeerplaatsen uitsluitend voor bewoners reserveren, zouden deze plekken overdag vaak leegstaan. Daarnaast zouden bezoekers, zorgverleners of aannemers dan altijd ver weg van hun bestemming moeten parkeren, terwijl er dichtbij plaatsen leeg blijven.

Gratis parkeren op zondag of hogere bezoekerskorting

Wij vinden het niet wenselijk om parkeren voor bezoekers gratis of goedkoper te maken. Als wij de parkeerkosten voor bezoekers aantrekkelijker maken, wordt de parkeerdruk hierdoor niet minder. Wij hopen dat de kosten van de bezoekersvergunning er ook voor zorgen dat bezoekers ook voor andere vormen van vervoer kiezen.

Plaatsen van extra fietsenrekken

We hebben veel voorstellen ontvangen voor het plaatsen van extra fietsenrekken. Hebt u ook een voorstel om extra fietsenrekken bij u in de buurt te plaatsen?

Lees hoe u een voorstel kunt doen

Leefbaarheid in de wijk

Wij kregen ook veel voorstellen voor een andere inrichting van de openbare ruimte of meer groen in de wijk. Ook deze voorstellen sturen we deze voorstellen door naar de betreffende wijkbureaus.

Initiatievenfonds

Hebt u een goed plan en zet u zich graag in voor uw wijk? Dan kan misschien het initiatievenfonds u helpen om uw plan waar te maken.

Lees meer over initiatievenfonds

Waarom is parkeerbeleid nodig?

In Utrecht hebben we niet genoeg parkeerruimte. Vooral in de binnenstad en de wijken daar omheen. Met parkeerbeleid zorgen we dat de stad niet overspoeld wordt door (fout-)geparkeerde auto’s en zoekend verkeer. Zo blijft de stad leefbaar voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Utrecht wil betaald parkeren niet afschaffen. Dit zou leiden tot meer autoverkeer en meer geparkeerde auto’s. Daarmee wordt de stad niet prettiger of beter bereikbaar. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de kosten voor parkeren vast.

Lees meer over parkeerbeleid

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl

Uw mening