Ervaart u parkeeroverlast? Bijleveldstraat, invoeren betaald parkeren

In de (omgeving van) Molenbeekstraat en Bolksbeekstraat geldt vanaf 1 september 2021 betaald parkeren. Dit geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur. We verwachten dat door het invoeren van betaald parkeren de parkeerdruk in de buurt afneemt. En dat er zo voldoende ruimte ontstaat om te parkeren. U hebt hiervoor een parkeervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen vanaf 1 juli.

Onder welke parkeerrayons (parkeergebieden) vallen de straten?

De (omgeving van) Molenbeekstraat en Bolksbeekstraat vallen onder het naastgelegen parkeerrayon Hendrik Tollensstraat. Uitzondering hierop is de parkeerstrook gelegen aan de Balijelaan 2 tot en met 16. Dit deel valt onder parkeerrayon Rivierenwijk met betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. De indeling van de bestaande parkeerrayons kunt u zien op onze parkeerplattegrond.

Uitslag onderzoek

We hebben een online onderzoek gehouden over betaald parkeren in Molenbeekstraat en omgeving en Bolksbeekstraat en omgeving Dit onderzoek liep van 1 februari tot en met 21 februari. Dit is de uitslag.

Uitslag parkeeronderzoek Molenbeekstraat en Bolksbeekstraat
GebiedVoorVoor, als betaald parkeren
wordt ingevoerd in
deelgebied 1
TegenWeet niet/geen mening
Molenbeekstraat en omgeving156niet van toepassing854
Bolksbeekstraat en omgeving11239521

In de Molenbeekstraat en omgeving zijn 333 brieven verstuurd. De vragenlijst is hier 245 keer ingevuld (respons van 73,6%).

In de Bolksbeekstraat en omgeving zijn 310 brieven verstuurd. De vragenlijst is hier 204 keer ingevuld (respons van 65,8%).

Gebied

Het gebied Bijleveldstraat bestaat uit 2 deelgebieden: Molenbeekstraat en omgeving en Bolksbeekstraat en omgeving. We hebben de parkeerdruk gemeten in de volgende straten.

Deelgebied 1,
Molenbeekstraat en omgeving

 • Deel van de Croeselaan
 • Heycopstraat
 • Molenbeekstraat
 • Bijleveldstraat
 • Jekerstraat
 • Schaarsbeekstraat

Deelgebied 2,
Bolksbeekstraat en omgeving

 • Deel van de Balijelaan
 • Bolksbeekstraat
 • Deel van de Croeselaan
 • Merwedekade
 • Merwedeplantsoen
 • Zoomstraat

Parkeervergunning en bewonerskorting voor bezoek aanvragen

Vraag parkeervergunning aan

Vraag bewonerskorting voor bezoek aan

Kosten vergunning

Bewoners

Voor parkeerrayon Hendrik Tollenstraat kost de bewoners de eerste parkeervergunning per kwartaal €58,71 (ongeveer €20 per maand). Een eventuele tweede vergunning kost €117,36 per kwartaal (ongeveer €40 per maand).

Voor parkeerrayon Rivierenwijk kost de bewoners deeerste parkeervergunning per kwartaal €27,00 (ongeveer €9 per maand) per kwartaal en een tweede €54,03 (ongeveer €18 per maand).

Ondernemers

Voor parkeerrayon Hendrik Tollenstraat kost een eerste zakelijke parkeervergunning per kwartaal €181,14 (ongeveer €60 per maand). Elke volgende zakelijke vergunning kost €362,25 (ongeveer €120 per maand).

Voor parkeerrayon Rivierenwijk kost een eerste zakelijke parkeervergunning €128,60 per kwartaal (ongeveer €43 per maand). Elke volgende zakelijke vergunning kost €257,19 (ongeveer €86 per maand).

Bezoek krijgt korting

Bezoekers betalen tijdens de betaald parkeertijden €4,39 per uur voor parkeren in de Molenbeekstraat en omgeving en Bolksbeekstraat en omgeving. Buiten deze tijden parkeren zij gratis. Als bewoner kunt u uw bezoek met 50% goedkoper laten parkeren. U vraagt hiervoor gratis 'bewonerskorting voor bezoek' aan. U hoeft niet in het bezit te zijn van een auto.

De hierboven genoemde zijn de tarieven per 1 april 2021.

Handhaving

Handhaving zorgt ervoor dat er niet weer parkeeroverlast voor u ontstaat. De handhavers van de gemeente controleren of voor geparkeerde voertuigen is betaald. Zij handhaven in betaald parkeergebied ook op foutparkeren. Automobilisten die in overtreding zijn, krijgen een boete.

Bij het invoeren van betaald parkeren worden de straten toegevoegd aan het bestaande parkeerrayon Hendrik Tollensstraat. Bij het invoeren van betaald parkeren beoordelen we eerst alle aanvragen uit de straten waar betaald parkeren wordt ingevoerd. Deze adressen hebben voorrang. Pas daarna kijken we of er nog ruimte is voor het uitgeven van vergunningen aan bewoners die op de huidige wachtlijst staan van parkeerrayon Hendrik Tollensstraat.

Een aantal adressen kunnen 1 of meerdere parkeerplekken hebben in een gedeelde garage of (gedeeld) parkeerterrein. Deze adressen kunnen alleen een tweede bewonersvergunning of geen parkeervergunning aanvragen. Als u bijvoorbeeld een oprit of garage hebt kunt u nog wel een tweede parkeervergunning aanvragen voor het parkeren op straat. Een tweede vergunning heeft een hoger tarief dan de eerste parkeervergunning. Is er bij uw woning een gedeelde garage of gedeeld parkeerterrein? Dan kunt u geen parkeervergunning krijgen, ondanks u hier wel of geen parkeerplek hebt.

Naast het invoeren van betaald parkeren zijn er ook andere mogelijkheden die een bijdrage leveren aan het creëren van meer ruimte en verbetering van de verblijfskwaliteit in de buurt. Bijvoorbeeld door het parkeren van uw auto op afstand. Bewoners in de Dichterswijk die een adres hebben in betaald parkeren gebied kunnen door het inleveren van hun 1ste parkeervergunning met korting de auto op afstand parkeren. Voorbeeld: het tarief voor parkeren in een gemeentelijke garage kost normaal rond de € 100, met de korting rond de € 40. Uw auto parkeren in 1 van de gemeentelijke P+R’s kost € 9,48. U kunt binnen 2 jaar uw parkeervergunning weer terugkrijgen als het toch niet bevalt. Meer informatie? Mail naar parkeerprojecten@utrecht.nl.

Door de verhoging van de parkeertarieven komt de prijs van een bewonersvergunning meer in verhouding tot de weinig beschikbare ruimte en hoge parkeerdruk en maken we het parkeren op afstand aantrekkelijker.

 

Door het invoeren van de betaald parkeren komt er meer parkeerruimte beschikbaar welke ingezet kan worden voor (meer) groen, fietsklemmen, fietstrommels of speelvoorzieningen. In betaald parkeren gebied hebben we hiervoor een ‘2% regeling’. Volgens deze regeling kunnen per parkeerrayon maximaal 2% van de parkeerplaatsen ingezet worden ter verbetering van de leefbaarheid. Meer informatie? Mail naar parkeerprojecten@utrecht.nl

Bewoners in uw buurt maken al gebruik van (elektrische) deelauto’s en vervangen zo een (tweede) auto. Wilt u een keer deelvervoer proberen? Bewoners en bedrijven die hun parkeervergunning opzeggen om te gaan autodelen kunnen hun parkeervergunning binnen 2 jaar weer terug te krijgen als deze keuze toch niet bevalt. Vergunninghouders krijgen hiermee zekerheid dat zij niet (opnieuw) op een wachtlijst hoeven of hun vergunning definitief kwijt zijn. Zo willen we een mogelijke hindernis wegnemen voor bewoners en bedrijven die een andere mogelijkheid willen uitproberen voor parkeren op straat.

Meer informatie op de pagina Probeerregeling parkeren.

In Utrecht moedigen we het gebruik van elektrisch vervoer aan. Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit. Dit is beter voor het klimaat. Zo maken we van Utrecht een gezonde en leefbare stad. We proberen het gebruik van elektrisch vervoer aan te moedigen door het plaatsen van laadpalen door heel Utrecht. We plaatsen een nieuwe laadpaal zodra die nodig is. Dit doen we volgens het locatieplan openbare laadpalen en op basis van het gebruik van de bestaande laadpalen.

In de Bijleveldstraat e.o. gaat het mogelijk om 9 nieuwe laadpalen met plek voor 18 elektrische auto’s. De meerderheid komt mogelijk in de Molenbeekstraat, Bijleveldstraat en Heycopstraat. Een aantal in de Zoomstraat en Merwedekade. Reguliere parkeerplekken worden vervangen door plekken met bestemming elektrisch laden van een voertuig.

Meer informatie op de pagina Elektrisch vervoer

Straatnaam Totaal Aantal 1e auto's Aantal 2e auto's Aantal 3e auto's Aantal 4e auto's Aantal 5eauto's  
Bijleveldstraat 37 27 9 1 - -  
Croeselaan 58 40 13 5 - -  
Heycopplein 0 - - - - -  
Heycopstraat 23 18 5 - - -  
Jekerstraat 48 42 6 - - -  
Molenbeekstraat 52 38 10 2 2 -  
Schaarsbeekstraat 3 3 - - - -  

In de Molenbeekstraat en omgeving staan er in totaal 221 auto’s geregistreerd op naam van natuurlijk personen:

 • 168 eerste auto’s
 • 43 tweede auto’s
 • 8 derde auto’s
 • 2 vierde auto’s

Er staan 6 auto’s geregistreerd op naam van rechtspersonen of bedrijfsvoorraad.

De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van personenauto's met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op september 2020 in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen van personenauto's op naam van natuurlijke personen voor de Molenbeekstraat en omgeving in de gemeente Utrecht.

Personenauto

Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal 9 zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). Hieronder vallen, personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens, campers. Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder. Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan 10 zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Voor die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Eigendom op naam van natuurlijke personen

Personenauto's zijn geregistreerd (te naam gesteld) op naam van natuurlijke personen (particulieren, inclusief eenmanszaak of maatschap) of op naam van rechtspersonen (bedrijven en instellingen). Kanttekening: Leaseauto’s staan meestal niet geregistreerd op naam en adres van de gebruiker, maar staan geregistreerd op naam en adres van de leasemaatschappij. In dat geval worden leaseauto’s niet meegenomen in de telling.

Bron: RDW

Straatnaam Totaal Aantal 1e auto's Aantal 2e auto's Aantal 3e auto's Aantal 4e auto's Aantal 5eauto's  
Balijelaan 65 31 18 7 3 6  
Bolksbeekstraat 74 49 21 4 - -  
Croeselaan 9 7 1 1 - -  
Merwedekade 23 22 1 - - -  
Merwedeplantsoen 12 6 2 2 2 -  
Zoomstraat 7 4 2 1 1 -  

In de Bolksbeekstraat en omgeving staan er in totaal 190 auto’s geregistreerd op naam van natuurlijk personen:

 • 119 eerste auto’s
 • 45 tweede auto’s
 • 15 derde auto’s
 • 5 vierde auto’s
 • 6 vijfde auto's of meer

Er staan 5 auto’s geregistreerd op naam van rechtspersonen of bedrijfsvoorraad.

De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van personenauto's met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op september 2020 in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen van personenauto's op naam van natuurlijke personen voor de Bolksbeekstraat en omgeving in de gemeente Utrecht.

Personenauto

Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal 9 zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). Hieronder vallen, personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens, campers. Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder. Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan 10 zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Voor die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Eigendom op naam van natuurlijke personen

Personenauto's zijn geregistreerd (te naam gesteld) op naam van natuurlijke personen (particulieren, inclusief eenmanszaak of maatschap) of op naam van rechtspersonen (bedrijven en instellingen). Kanttekening: Leaseauto’s staan meestal niet geregistreerd op naam en adres van de gebruiker, maar staan geregistreerd op naam en adres van de leasemaatschappij. In dat geval worden leaseauto’s niet meegenomen in de telling.

Bron: RDW

Uitslag onderzoek betaald parkeren Bijleveldstraat

Mening

Aantal

%

Voor invoeren betaald parkeren 183 42,3%
Tegen invoeren betaald parkeren 243 56,1%
Weet niet/geen mening 7 1,6%

Aantal mensen uitgenodigd: 642

Aantal ingevulde vragenlijsten (respons): 433 (67,4%)

Van 7 maart t/m 28 maart 2018 is in elf gebieden een internetpeiling gehouden. We wilden meer weten over de voorkeur van bewoners en ondernemers voor de invoering van betaald parkeren. De Bijleveldstraat (en omgeving) was 1 van deze gebieden.

Bewoners en ondernemers in de gebieden hebben een uitnodiging en herinnering ontvangen voor het invullen van een online vragenlijst. Elk adres heeft een brief ontvangen. Met een unieke code kon de vragenlijst eenmalig ingevuld worden.

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de Procedure invoering betaald parkeren (pdf, 557 kB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren.

Hulp en contact Parkeerprojecten

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl