Ervaart u parkeeroverlast? Everard Zoudenbalchstraat, invoeren betaald parkeren

In de Everard Zoudenbalchstraat en omgeving is er parkeeroverlast. Dit geven de bewoners aan. Ook uit het onderzoek naar de parkeerdruk blijkt dat vaak veel auto’s in de buurt parkeren.

Oplossing: betaald parkeren invoeren

Een oplossing kan zijn om betaald parkeren in de Everard Zoudenbalchstraat en omgeving in te voeren. Zo kan uw straat er weer rustig uitzien en kunt u makkelijker uw auto parkeren. Dit kan alleen als de meerderheid in uw buurt dat wil.

Stemming gesloten

U kon van 14 juni tot en met 4 juli stemmen over het invoeren van betaald parkeren in uw straat. Wij zijn nu bezig met het uitwerken van alle antwoorden. Binnenkort vindt u op deze pagina de uitslag van deze stemming.

Situatie juli 2021

Wij hebben de draagvlakmeting afgerond, maar helaas laten de resultaten nog even op zich wachten. Dit heeft onder meer te maken met het zomerreces van het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad. Wij gaan de resultaten direct na de zomervakantie met u delen. Begin september ontvangt u een wijkbericht met de resultaten van de draagvlakmeting, wat de conclusies zijn en wat de vervolgstappen zijn.

Onze planning voor de resultaten was helaas te optimistisch. Wij hadden gehoopt u al voor de zomervakantie te kunnen informeren. Excuses dat dat niet gelukt is.

Gebied onderzoek betaald parkeren

Het gebied waar we de parkeerdruk hebben gemeten bestaat uit de volgende straten:

 • Anton Geesinkstraat (oneven zijde)
 • Everard Zoudenbalchstraat
 • deel van de Hogelanden W.Z.
 • deel van de Lagenoord
 • Nijenoord (oneven zijde)
 • Omloop
 • Paulus van Vianenstraat
 • Petemoederslaan
 • Vinkertlaan
 • Willem Hedastraat

Bij het invoeren van betaald parkeren beoordelen we eerst alle aanvragen uit de straten waar betaald parkeren komt. Deze adressen hebben voorrang. De eerste bewonersvergunning wijzen we altijd toe, de tweede bewonersvergunning op basis van de beschikbare ruimte. Dit doen we zodat de parkeerdruk niet (weer) te hoog oploopt. Als we meer aanvragen voor een tweede bewonersvergunning krijgen dan dat er ruimte is, kan er een wachtlijst ontstaan. We bepalen de volgorde van de plek op de wachtlijst door loting.

Door het invoeren van betaald parkeren komt er meer parkeerruimte beschikbaar. Deze ruimte kunnen de bewoners inzetten voor (meer) groen, fietsklemmen, fietstrommels of speelvoorzieningen. In betaald parkeren gebied hebben we hiervoor een '2% regeling'. Volgens deze regeling is per parkeerrayon maximaal 2% van de parkeerplaatsen te gebruiken voor verbetering van de leefbaarheid. Meer informatie parkeerprojecten@utrecht.nl

Autobezit per straat
Straatnaam Totaal Aantal 1e auto's Aantal 2e auto's Aantal 3e auto's Aantal 4e auto's Aantal 5eauto's  
Anton  Geesinkstraat 7 6 1 - - -  
Everard Zoudenbalchstraat 39 31 6 2 - -  
Hogelanden W.Z. 20 18 2 - - -  
Lagenoord 8 7 1 - - -  
Nijenoord 92 84 6 1 1 -  
Omloop 17 13 3 1 - -  
Paulus van Vianenstraat 9 6 3 - - -  
Petemoederslaan 21 9 8 2 1 1  
Vinkertlaan 15 12 2 1 - -  
Willem Hedastraat 23 11 7 4 1 -  

In de Everard Zoudenbalchstraat en omgeving staan er in totaal 251 auto’s geregistreerd op naam van natuurlijk personen:

 • 197 eerste auto’s
 • 39 tweede auto’s
 • 11 derde auto’s
 • 3 vierde auto’s
 • 1 vijfde auto

Er staan 3 auto’s geregistreerd op naam van rechtspersonen of bedrijfsvoorraad.

De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van personenauto's met actuele, houderschapsplichtige kentekens die in september 2020 in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen van personenauto's op naam van natuurlijke personen voor de Everard Zoudenbalchstraat en omgeving in de gemeente Utrecht.

Personenauto

Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal 9 zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). Hieronder vallen, personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens, campers. Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder. Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan 10 zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Voor die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Eigendom op naam van natuurlijke personen

Personenauto's zijn geregistreerd (te naam gesteld) op naam van natuurlijke personen (particulieren, inclusief eenmanszaak of maatschap) of op naam van rechtspersonen (bedrijven en instellingen). Kanttekening: Leaseauto’s staan meestal niet geregistreerd op naam en adres van de gebruiker, maar staan geregistreerd op naam en adres van de leasemaatschappij. In dat geval worden leaseauto’s niet meegenomen in de telling.

Bron: RDW

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de Procedure invoering betaald parkeren (pdf, 557 kB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren.

Hulp en contact Parkeerprojecten

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl