Ervaart u parkeeroverlast? Alternatieven betaald parkeren Huijgensstraat

Aanleggen extra parkeerplaatsen

 • Aanleggen van extraparkeerplaatsen op brede stoep
  Wij hebben onderzocht of we extra parkeerplaatsen kunnen aanleggen door de stoep anders in te richten. Maar dit is niet genoeg om de parkeerdruk zichtbaar te verminderen. Het trekt eerder meer auto’s naar de buurt.

Foutparkeren

 • Controleer strenger op foutparkeren
  De afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente gaat vaker en strenger controleren op foutparkeren.

Afwijken van huidige regels

 • De wijk alleen toegankelijk maken voor bewonersvergunningen
  Het is niet mogelijk om af te wijken van de regels die zijn vastgelegd in de nota Stallen en Parkeren. Een wijk kan niet alleen toegankelijk worden gemaakt voor bewoners.
 • Gratis vergunning/ontheffing voor bewoners
  Het is niet mogelijk om bewoners een gratis vergunning te geven.
 • Intrekken van betaald parkeren in omliggende gebieden
  Het is niet mogelijk om een blauwe zone in te voeren. Het is ook niet mogelijk om betaald parkeren af te schaffen in gebieden waar betaald parkeren geldt.
 • Invoeren van betaald parkeren zonder draagvlakmeting
  Het is ook niet mogelijk om betaald parkeren in te voeren zonder draagvlakmeting.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl