Ervaart u parkeeroverlast? Kouwerplantsoen e.o.

De parkeerdruk in het Kouwerplantsoen en de Winklerlaan is hoog. De gemeente wil het voor u mogelijk maken dat uw straat er weer rustig uit ziet en u voldoende gelegenheid heeft om te parkeren. Betaald parkeren helpt bij het verminderen van het (lang) parkeren van auto's die niet uit uw buurt komen. De gemeente voert dit alleen in, als de meerderheid van de bewoners en ondernemers dat wil. 

Stem mee over betaald parkeren

Wij vragen de bewoners om via internet of telefoon te stemmen over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. Zij kunnen via deze pagina hun stem uitbrengen van 26 november tot en met 16 december 2018. De bewoners in het gebied ontvangen een brief met inlogcode.

Gebied betaald parkeren

Het gebied Kouwerplantsoen e.o. bestaat uit de volgende straten.

plattegrond straten invoering betaald parkeren Kouwerplantsoen en omgeving

Voorgeschiedenis

2018

In september hebben wij een parkeerdrukmeting uitgevoerd in het gewijzigde gebied. Hieruit blijkt dat de parkeerdruk hoog is.

In juli heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe gebiedsindeling, Zo kan de parkeeroverlast worden aangepakt daar waar deze echt wordt ervaren.

De gemeente heeft in maart in het Kouwerplantsoen  (een groot gebied) de mening van bewoners gevraagd over de invoering van betaald parkeren. Een meerderheid was tegen de invoering van betaald parkeren.

2016/2017 

De signalen van hoge parkeerdruk zijn sinds 2016 verder toegenomen. In mei 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe gebiedsindeling. In juni 2017 heeft de gemeente in de buurt Kouwerplantsoen e.o. een onderzoek naar de parkeerdruk uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er veel auto’s geparkeerd staan. We hebben samen met het wijkbureau, wijkverkeersadviseurs, bewoners en bedrijven naar mogelijke oplossingen gezocht om de hoge parkeerdruk te verminderen. Er zijn geen alternatieve mogelijkheden gevonden die de parkeerdruk voldoende verminderen.

2014/2015

Er was een bewonersavond in 2014.  In maart 2015 was er een internetpeiling over de mogelijke invoering van betaald parkeren. De meerderheid was tegen de invoering van betaald parkeren. De procedure is toen stopgezet. 

Gaat de gemeente ook handhaven?

Onze parkeercontroleurs controleren of voor geparkeerde voertuigen is betaald. De controleurs handhaven in betaald parkeergebied ook op foutparkeren. Automobilisten die in overtreding zijn, krijgen een boete.

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de nota ‘Stallen en Parkeren’ (pdf, 1,3 MB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de 'Procedure invoering betaald parkeren' (pdf, 470 kB).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl