Ervaart u parkeeroverlast? Lingestraat, invoeren betaald parkeren

Bewoners uit de Lingestraat en omgeving ervaren parkeeroverlast. Dit geven bewoners aan. Ook uit het onderzoek naar de parkeerdruk blijkt dat er vaak veel auto’s in de buurt parkeren.

Oplossing: betaald parkeren invoeren

Een oplossing kan zijn om betaald parkeren in de Lingestraat en omgeving in te voeren. Zo kan uw straat er weer rustig uitzien en kunt u makkelijker uw auto parkeren. Dit kan alleen als de meerderheid in uw buurt dat wil.

We vragen de bewoners van zowel gebied 1 als gebied 2 te stemmen. Dit doen we omdat we verwachten dat parkeeroverlast in gebied 2 (verder) toeneemt als er betaald parkeren komt in gebied 1.

Stemming gesloten

U kon van 24 mei tot en met 13 juni stemmen over het invoeren van betaald parkeren in uw straat. Wij zijn nu bezig met het uitwerken van alle antwoorden. Binnenkort vindt u op deze pagina de uitslag van deze stemming.

Gebied

Het gebied Lingestraat bestaat uit 2 deelgebieden: Lingestraat en omgeving (gebied 1) en Reggestraat en omgeving (gebied 2). We hebben de parkeerdruk gemeten in de volgende straten.

Deelgebied 1, Lingestraat en omgeving

 • Amerhof
 • Deel Berkelstraat
 • Diezestraat
 • Deel Jutfaseweg
 • Lingestraat
 • Deel Maasstraat
 • Roerstraat

Deelgebied 2,
Reggestraat en omgeving

 • Deel Berkelstraat
 • Deel Jutfaseweg
 • Geinplantsoen
 • Hunzestraat
 • Reggestraat
 • Deel Reitdiepstraat
 • Roerplein

Bij het invoeren van betaald parkeren beoordelen we eerst alle aanvragen uit de straten waar betaald parkeren komt. Deze adressen hebben voorrang. De eerste bewonersvergunning wijzen we altijd toe, de tweede bewonersvergunning op basis van de beschikbare ruimte. Dit doen we zodat de parkeerdruk niet (weer) te hoog oploopt. Als we meer aanvragen voor een tweede bewonersvergunning krijgen dan dat er ruimte is, kan er een wachtlijst ontstaan. We bepalen de volgorde van de plek op de wachtlijst door loting.

Door het invoeren van betaald parkeren komt er meer parkeerruimte beschikbaar. Deze ruimte kunnen de bewoners inzetten voor (meer) groen, fietsklemmen, fietstrommels of speelvoorzieningen. In betaald parkeren gebied hebben we hiervoor een '2% regeling'. Volgens deze regeling is per parkeerrayon maximaal 2% van de parkeerplaatsen te gebruiken voor verbetering van de leefbaarheid. Meer informatie parkeerprojecten@utrecht.nl

Autobezit per straat
Straatnaam Totaal Aantal 1e auto's Aantal 2e auto's Aantal 3e auto's Aantal 4e auto's Aantal 5eauto's Aantal 6e auto's of meer
Amerhof 12 9 2 1 0 0 0
Berkelstraat 24 20 3 1 0 0 0
Diezestraat 20 14 4 2 0 0 0
Jutfaseweg 3 3 0 0 0 0 0
Lingestraat 44 28 11 4 1 0 0
Maasstraat 20 16 4 0 0 0 0
Roerstraat 46 31 8 2 2 2 1

In de Lingestraat en omgeving (gebied 1) staan er in totaal 169 auto’s geregistreerd op naam van natuurlijk personen:

 • 121 eerste auto’s
 • 32 tweede auto’s
 • 10 derde auto’s
 • 3 vierde auto’s
 • 2 vijfde auto's
 • 1 zesde auto

Er staan 5 auto’s geregistreerd op naam van rechtspersonen of bedrijfsvoorraad.

De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van personenauto's met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op september 2020 in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen van personenauto's op naam van natuurlijke personen voor de Lingestraat en omgeving (gebied 1) in de gemeente Utrecht.

Personenauto

Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal 9 zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). Hieronder vallen, personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens, campers. Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder. Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan 10 zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Voor die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Eigendom op naam van natuurlijke personen

Personenauto's zijn geregistreerd (te naam gesteld) op naam van natuurlijke personen (particulieren, inclusief eenmanszaak of maatschap) of op naam van rechtspersonen (bedrijven en instellingen). Kanttekening: leaseauto’s staan meestal niet geregistreerd op naam en adres van de gebruiker, maar staan geregistreerd op naam en adres van de leasemaatschappij. In dat geval worden leaseauto’s niet meegenomen in de telling.

Bron: RDW, peildatum oktober 2020

Autobezit per straat
Straatnaam Totaal Aantal 1e auto's Aantal 2e auto's Aantal 3e auto's Aantal 4e auto's Aantal 5e auto's
Berkelstraat 32 27 3 2 0 0
Geinplantsoen 9 5 2 1 1 0
Hunzestraat 7 2 2 1 1 1
Lekplantsoen 17 14 3 0 0 0
Reggestraat 39 31 7 1 0 0
Reitdiepstraat 31 29 2 0 0 0
Roerplein 4 4 0 0 0 0
Roerstraat 11 9 2 0 0 0

In de Reggestraat en omgeving (gebied 2) staan er in totaal 150 auto’s geregistreerd op naam van natuurlijk personen:

 • 121 eerste auto’s
 • 21 tweede auto’s
 • 5 derde auto’s
 • 3 vierde auto's of meer

Er staan 4 auto’s geregistreerd op naam van rechtspersonen of bedrijfsvoorraad.

De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van personenauto's met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op september 2020 in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen van personenauto's op naam van natuurlijke personen op adressen in het gebied Reggestraat (gebied 2) in de gemeente Utrecht.

Personenauto

Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal 9 zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). Hieronder vallen, personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens, campers. Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder. Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan 10 zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Voor die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Eigendom op naam van natuurlijke personen

Personenauto's zijn geregistreerd (te naam gesteld) op naam van natuurlijke personen (particulieren, inclusief eenmanszaak of maatschap) of op naam van rechtspersonen (bedrijven en instellingen). Kanttekening: leaseauto’s staan meestal niet geregistreerd op naam en adres van de gebruiker, maar staan geregistreerd op naam en adres van de leasemaatschappij. In dat geval worden leaseauto’s niet meegenomen in de telling.

Bron: RDW

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de Procedure invoering betaald parkeren (pdf, 557 kB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren.

Hulp en contact Parkeerprojecten

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl