Ondiep en Hoogstraat, invoeren betaald parkeren

Bewoners uit Ondiep en Hoogstraat ervaren overlast van parkeren. We hebben hierover meldingen ontvangen. Betaald parkeren kan een oplossing zijn voor deze overlast.

Invoering betaald parkeren in hele stad

Er is sinds 1 juni 2022 een nieuw coalitieakkoord. In dit akkoord staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren. In dit akkoord staat dat er stap voor stap versneld betaald parkeren wordt ingevoerd in de stad. We vinden het verstandig om de lopende projecten te pauzeren. Ook stoppen we tijdelijk met het meten van draagvlak voor invoeren betaald parkeren. Dit doen we om de volgende redenen.

  • We komen na de zomer 2022 met een aanpak en planning voor een nieuw parkeerbeleid.
  • We voeren een nieuw parkeervergunningensysteem van 1 oktober 2022 tot en met 1 april 2023. Het is dan niet mogelijk om betaald parkeren in nieuwe gebieden in te voeren en grote aantallen vergunningen uit te geven.

We maken een voorstel voor een planning om stap voor stap het betaald parkeren in te voeren. Daarbij houden wij rekening met de situatie van Ondiep, Rivierenwijk en de Hoogstraatbuurt.

Lees meer in de raadsbrief over het invoeren van betaald parkeren

Hulp en contact Parkeerprojecten

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding