Ervaart u parkeeroverlast? Ondiep en Hoogstraat, invoeren betaald parkeren

Bewoners uit Ondiep en Hoogstraat ervaren overlast van parkeren. We hebben hierover meldingen ontvangen. Betaald parkeren kan een oplossing zijn voor deze overlast.

Invoering betaald parkeren in hele stad

Er is sinds 1 juni 2022 een nieuw coalitieakkoord. In dit akkoord staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren. In dit akkoord staat dat er stap voor stap versneld betaald parkeren wordt ingevoerd in de stad. We vinden het verstandig de lopende projecten, inclusief het meten van draagvlak voor invoeren betaald parkeren, te pauzeren omdat:

  • we na de zomer met een aanpak en planning voor een nieuw parkeerbeleid komen
  • er een nieuw parkeervergunningensysteem wordt ingevoerd van 1 oktober 2022 t/m 1 april 2023. Het is dan niet mogelijk om betaald parkeren in nieuwe gebieden in te voeren en grote aantallen vergunningen uit te geven;
  • invoeren van betaald parkeren per 1 oktober 2022 niet meer haalbaar is. Er is niet genoeg tijd om alle stappen vanuit het huidige beleid te doorlopen, zoals het organiseren van een informatieavond en het op tijd kunnen aanvragen van een parkeervergunning.

We gaan een voorstel maken voor een planning om stap voor stap het betaald parkeren in te voeren. Daarbij houden wij rekening met de situatie van Ondiep, Rivierenwijk en de Hoogstraatbuurt.

Lees meer informatie in de raadsbrief over het invoeren van betaald parkeren

Hulp en contact Parkeerprojecten

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl