Ervaart u parkeeroverlast? Alternatieven betaald parkeren Plantage en omgeving

Op 1 oktober 2015 hield de gemeente een inloopavond over de alternatieven voor betaald parkeren in het gebied Plantage en omgeving. Ook via de mail zijn veel ideeën en suggesties bij ons binnengekomen. Bekijk de voorstellen, de ideeën voor de Plantage en de Egelantierstraat die via internet binnenkwamen, en de opmerkingen bij de ideeën.

Voorgestelde alternatieven

 1. Blauwe zone
  Veel bewoners zien graag een blauwe zone. Dit betekent dat bewoners een parkeervergunning of een eenmalige bewonersvergunning krijgen en bezoekers parkeren met een parkeerschijf in de auto.
 2. Ondergrondse parkeergarages
  Er is bij de Plantage een parkje waar een parkeergarage onder kan worden gebouwd. Ook onder het plein bij de Plantage kan een parkeergarage worden gebouwd. In Amsterdam is al veel ervaring opgedaan met ondergrondse garages.
 3. Extra parkeervakken
  Het maken van extra parkeervakken op het plein bij de Plantage. Hierover zijn de meningen verdeeld. De meeste mensen aan tafel willen het plein behouden zoals het nu is.
 4. 13 parkeerplaatsen alleen voor vergunninghouders
  In het 'boogje' bij de Plantage zijn 13 parkeerplaatsen. Mogelijk dat deze alleen toegankelijk voor vergunninghouders kunnen worden gemaakt.
 5. Half uur betaald parkeren op het plein
  Er zijn suggesties om op het plein (waar het nu betaald parkeren is) een maximum van een half uur in te voeren. Andere mensen geven aan dat dit juist voor meer overlast in de wijk zal zorgen.
 6. Het parkeergebied opsplitsen of groter maken
  - Er wordt de suggestie gedaan om het parkeergebied op te splitsen zodat er mogelijk eenvoudiger een meerderheid kan worden gehaald voor invoering betaald parkeren.
  - Mogelijk dat door het groter maken van het parkeergebied eenvoudiger een meerderheid kan worden gehaald voor invoering betaald parkeren.
 7. De werkgevers in de omgeving aanspreken op mobiliteitsbeleid
  Met nadruk wordt Hogeschool Utrecht genoemd.
 8. Betaald parkeren in heel de stad afschaffen
  Als betaald parkeren wordt afgeschaft, dan verdwijnt de olievlekwerking en komen er geen 'vreemdparkeerders' meer in het gebied.

Naar boven

Ideeën voor Plantage en Egelantierstraat

Via internet kwamen de volgende ideeën binnen.

 • Het betaald parkeren totaal afschaffen.
 • Het betaald parkeergebied uitbreiden met een acceptabele regeling voor de parkeerhouders uit de straat.
 • Het aanbrengen van belijning van parkeervakken (onder andere aan de Royaards van den Hamkade) om ervoor te zorgen dat parkeerders beter hun auto positioneren.
 • Parkeervakken in het verlengde van de straatweg omzetten naar parkeervakken die schuin op de weg staan tezamen met een snelheidslimiet van 30 km/u aanbrengen.
 • (Gratis) parkeermogelijkheden buiten de buurten aanbieden van waaruit men met OV toch gemakkelijk deze buurt kan bereiken.
 • Bedrijven aanspreken.
 • Bij invoeren betaald parkeren: parkeerplekken voor vergunninghouders.
 • Meer parkeerplaatsen en parkeerplaatsen reserveren voor bewoners.
 • Betaald parkeren 2e Daalsedijk opheffen.
 • Extra parkeerplaatsen maken bij de Watertoren.
 • Blauwe zone.
 • Gebruik parkeerplaatsen slooppand Nijenoord.
 • Betaald parkeren in bestaande gebieden goedkoper maken.
 • Bremstraat/Seringstraat: eenrichtingsverkeer met schuin parkeren.

Naar boven

Opmerkingen bij de ideeën

Ontstaan parkeerproblematiek
Bewoners geven aan dat de parkeerproblematiek ontstaat door: 'verdrijvingsparkeerders', forenzen, personeel van winkels en renovatie van de wijk.

Betrouwbaarheid parkeerdrukonderzoek
In 2015 is de gehele wijk in renovatie. Dit kan een vertekent beeld geven van de cijfers van het parkeerdrukonderzoek.

Handhaven
Er moet meer gehandhaafd worden op foutparkeerders. Er worden foto’s getoond van aanhangwagens met ijzer die daar structureel staan volgens de bewoners. Ook staan er veel dieselauto’s die niet de stad in kunnen.

Kentekenonderzoek
Bewoners geven aan dat de gemeente inzicht moet krijgen in het type 'vreemdparkeerders'. Een kentekenonderzoek zou hieraan bijdragen.

7 invalideplaatsen
In de wijk zijn 7 invalideplaatsen. Deze zijn altijd bezet. Kunnen dat er niet minder worden?

Misbruik motoren
Bewoners zetten hun motoren neer op parkeerplaatsen, stappen in de auto en rijden weg. Bij terugkomst zet men de motoren weer op de stoep en de auto op de ‘gereserveerde’ parkeerplaats.

Ontwikkelingen
Het is onduidelijk of er een supermarkt komt. Zo ja, dan zal dit tot extra parkeeroverlast zorgen.

70 handtekeningen
Vlak voordat de parkeerdrukmeting in april werd uitgevoerd, zijn er door bewoners 70 handtekeningen voor invoering betaald parkeren verzameld.

Stemrecht
Veel bewoners in de Plantage hebben geen auto. Zij reageren niet op de draagvlakmeting, of zijn tegen betaald parkeren. Het verzoek van sommige bewoners is alleen mensen die in het bezit zijn van een auto stemrecht te geven.

Gebruik computer tijdens het stemmen voor draagvlakmeting
Stemmen voor draagvlak gebeurt via de computer. Het gebied kent relatief veel ouderen die mogelijk niet beschikken over een computer. Zij kunnen/gaan dan niet stemmen.

Olievlekwerking
Bewoners geven aan dat de parkeerproblematiek een olievlekwerking heeft.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl