Ervaart u parkeeroverlast? Resultaten parkeerdrukmeting Richard Wagnerlaan en omgeving september 2020

Resultaten parkeerdrukmeting

Overzicht resultaten parkeerdrukmeting Richard Wagnerlaan en omgeving
PeriodeParkeercapaciteit

Goed
ge-

parkeerd

Cana-
dees
geparkeerd
Bezet
door
object
Totale
bezetting

Netto
Parkeer-

druk
2020

Fout
ge-

parkeerd

Bruto
parkeer-

druk
2020

Dinsdag
8-9
01:00-03:00
38362038100%106279%
Dinsdag
8-9
10:00-13:00
383512047124%49253%
Zaterdag
12-9
12:00-15:00
3834003489%41197%
Dinsdag
15-9
01:00-03:00
383416050132%76332%
Dinsdag
15-9
10:00-13:00
383413047124%39226%
Zaterdag
19-9
12:00-15:00
38339042111%40

216%

 

Canadees parkeren = parkeren met 2 wielen op de stoep

Foutparkeerders

Onder foutparkeerders verstaan we alle parkeerders die buiten de openbare capaciteit geparkeerd staan, uitgaande van een ideale situatie waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde doorgang voor grote voertuigen. Bijvoorbeeld buiten de vakken in een woonerf, in een straat waar in een ideale situatie geen capaciteit is, in bochten enzovoorts. In de Richard Wagnerlaan e.o. zien we dat veel auto’s op plekken staan geparkeerd waar geen parkeerverbod geldt, maar niet ideaal is. Dit noemen we informele plekken. Deze plekken zijn niet in de tabel opgenomen en zijn er 38. (deze tekst is aangevuld op 17-11-2020).

Overzicht parkeerdruk bijzondere parkeerplaatsen
PeriodeParkeercapaciteitBezetting
bijzondere
parkeerplaatsen
Parkeerdruk
bijzonder
parkeerplaatsen
Dinsdag 8-9 01:00-03:00200
Dinsdag 8-9 10:00-14:00200
Zaterdag 12-9 12:00-15:00200
Dinsdag 15-9 01:00-03:00200
Dinsdag 15-9 10:00-14:00200

Zaterdag 19-9 12:00-15:00

200

Hulp en contact Parkeerprojecten

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl