Ervaart u parkeeroverlast? Richard Wagnerlaan

Parkeren in de Richard Wagnerlaan en omgeving blijft gratis. De meeste bewoners en bedrijven van dit gebied gaven aan dat ze tegen betaald parkeren zijn. Van 7 tot en met 28 maart 2018 hielden we een internetpeiling onder bewoners en bedrijven uit de Richard Wagnerlaan en omgeving. We vroegen hierin hun mening over het invoeren van betaald parkeren in de wijk.

Uitkomst onderzoek

Uit ons onderzoek blijkt dat een meerderheid tegen de invoering van betaald parkeren is. Daarom voeren we geen betaald parkeren in.

Bekijk de uitkomst van de internetpeiling (pdf, 100 kB)

Waarom betaald parkeren invoeren?

Betaald parkeren helpt bij het verminderen van het aantal (lang) geparkeerde auto's van mensen die niet uit de buurt komen. We kunnen betaald parkeren invoeren wanneer een meerderheid van de bewoners dat wil.

Gebied betaald parkeren

Het gebied Richard Wagnerlaan bestaat uit de volgende straten. Zie kaart hieronder.

plattegrond gebied Richard Wagnerlaan

Voorgeschiedenis

De gemeente ontvangt al lange tijd signalen van bewoners die parkeeroverlast ervaren. We hebben in 2015 en 2016 de parkeerdruk onderzocht. Hoewel veel bewoners parkeeroverlast ervoeren was de parkeerdruk toen niet hoog genoeg om de procedure invoering betaald parkeren te starten.

September 2017

In september 2017 hebben wij de parkeerdruk weer gemeten. De parkeerdruk is nu zo gestegen dat invoering van betaald parkeren zinvol kan zijn. Een onderdeel van de procedure is een onderzoek naar oplossingen om de hoge parkeerdruk te verminderen. Er is met het wijkbureau en wijkverkeersadviseurs naar mogelijke oplossingen gezocht. Er zijn geen alternatieve mogelijkheden gevonden die de parkeerdruk voldoende verminderen.

Betaald parkeren helpt om uw straat er weer rustig uit te laten zien. De gemeente gaat daarom uw mening vragen door in maart 2018 een draagvlakmeting in uw buurt uit te voeren.

Parkeerdrukonderzoek Oog in Al (pdf, 2 MB)

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de nota ‘Stallen en Parkeren’ (pdf, 1,3 MB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de 'Procedure invoering betaald parkeren' (pdf, 470 kB).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl