Ervaart u parkeeroverlast? Rivierenwijk, invoeren betaald parkeren

Bewoners uit de Rivierenwijk ervaren overlast van parkeren. We hebben hierover meldingen ontvangen. Betaald parkeren kan een oplossing zijn voor deze overlast.

Versneld invoeren betaald parkeren

We gaan betaald parkeren versneld invoeren in een groot deel van Rivierenwijk. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen door de hoge parkeerdruk in Rivierenwijk. Ook omdat een aantal bewoners teleurgesteld is over het pauzeren van het invoeren van betaald parkeren. Zij willen dat de parkeeroverlast zo snel mogelijk aangepakt wordt.

Gebied

Het gebied bestaat uit deze straten:

 • Balijelaan
 • Beerzestraat
 • Geleenstraat
 • Geulstraat
 • Gouwestraat
 • Merwedekade
 • Merwedeplantsoen
 • Merwedestraat
 • Rijnlaan
 • Scheldestraat
 • Spuistraat
 • Waalstraat
 • Amstelstraat
 • Dommelstraat
 • Schiestraat
 • Schipbeekstraat
 • Spaarnestraat
 • Hunzestraat
 • IJsselstraat
 • Zaanstraat
 • Zijldiepstraat
 • Zuiderzeestraat
 • Berkelstraat
 • Hoendiepstraat
 • Jutfaseweg (tot en met nummer 193)
 • Merwedekade
 • Reitdiepstraat
 • Socrateslaan (nummer 1 tot en met nummer 33)

Om dit gebied heen geldt al betaald parkeren in Dichterswijk, Rivierenwijk (ten oosten van de Rijnlaan), een deel van Hoograven en Europalaan Noord.

Voorstel voor aanpak

We gaan aan de slag met een voorstel voor een aanpak. In april van dit jaar hebben we samen met bewoners en ondernemers gesproken over de indeling van de gebieden en de tijden voor betaald parkeren. Uit dit overleg kwam een voorstel. Dit voorstel nemen we mee in de uitwerking van de definitieve dagen en tijden.

In het eerste kwartaal van 2023 volgt meer informatie over tijden, prijzen en het aanvragen van vergunningen. 

Wat ging hieraan vooraf

Er is sinds 1 juni 2022 een nieuw coalitieakkoord. In dit akkoord staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren. In dit akkoord staat dat er stap voor stap versneld betaald parkeren wordt ingevoerd in de stad. We vinden het verstandig de lopende projecten, inclusief het meten van draagvlak voor invoeren betaald parkeren, te pauzeren omdat:

 • we na de zomer met een aanpak en planning voor een nieuw parkeerbeleid komen
 • er een nieuw parkeervergunningensysteem wordt ingevoerd van 1 oktober 2022 t/m 1 april 2023. Het is dan niet mogelijk om betaald parkeren in nieuwe gebieden in te voeren en grote aantallen vergunningen uit te geven;
 • invoeren van betaald parkeren per 1 oktober 2022 niet meer haalbaar is. Er is niet genoeg tijd om alle stappen vanuit het huidige beleid te doorlopen, zoals het organiseren van een informatieavond en het op tijd kunnen aanvragen van een parkeervergunning.

We gaan een voorstel maken voor een planning om stap voor stap het betaald parkeren in te voeren. Daarbij houden wij rekening met de situatie van Ondiep, Rivierenwijk en de Hoogstraatbuurt.

Lees meer informatie in de raadsbrief over het invoeren van betaald parkeren

Hulp en contact Parkeerprojecten

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl