Ervaart u parkeeroverlast? Tolsteegplantsoen

Parkeeroverlast in het Tolsteegplantsoen en omgeving

Per 1 juni is er betaald parkeren in het Tolsteegplantsoen en omgeving. Door betaald parkeren in te voeren hopen wij dat de parkeeroverlast vermindert en dat er meer parkeerplekken beschikbaar zijn voor bewoners. Zij kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Waar mag ik parkeren?

Er zijn in het gebied 168 parkeerplaatsen. We hebben 111 parkeervergunningen verstrekt. Voor bewoners betekent dit dat er voldoende parkeerplek is in hun eigen buurt.

Handhaving en controles

Vanaf 1 juni 2017 controleren we strenger op betaald parkeren en op foutparkeren. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) is beschreven waar parkeren verboden is. In een aantal situaties is niet duidelijk hoe wordt gehandhaafd. Het gaat om de volgende situaties:

 1. Parkeren op de stoep
  Parkeren op de stoep is verboden op grond van de wet (het RVV). Dit geldt ook voor parkeren met 2 wielen op de stoep.
 2. Parkeren op de inrit
  Aan het Tolsteegplantsoen zijn schuine inritten naar de garages. Deze inritten zijn eigendom van de Vereniging van Eigenaren. Echter, zolang het privégebied niet duidelijk is afgescheiden van het openbare gebied, gelden hier de regels voor de openbare ruimte. Het is verboden voor een uitrit te parkeren. Dit geldt ook voor de eigenaar van de garage daarachter.
 3. Parkeren op de ’druppel’
  Aan het eind van het plantsoen is de keerlus met in het midden een stuk trottoir. Dit trottoir wordt niet gezien als onderdeel van de rijbaan, maar als stoep, en daarom is het verboden om hier te parkeren.
 4. Parkeren bij een hoek
  Op grond van de wet (het RVV) is het verboden binnen 5 meter van een hoek te parkeren.

Voor bovenstaande situaties wordt vanwege overtreding van de regels een bon uitgeschreven. Deze bedraagt € 90,00 plus €9,00 administratiekosten.

Voor het parkeren zonder vergunning of betaling bij automaat of via belparkeren is de boete (naheffing) € 61,00 plus eenmaal het uurtarief van € 2,53.

Bekijk de afbeelding. Op de rode lijnen mag u niet parkeren (pdf, 117 kB)

Uitkomst internetpeiling betaald parkeren

Van 18 november tot en met 11 december 2016 hield de gemeente Utrecht in uw buurt een internetpeiling. Wij vroegen hierin uw mening over het invoeren van betaald parkeren in uw buurt. Uit ons onderzoek blijkt dat een meerderheid voor betaald parkeren is. Daarom hebben we betaald parkeren ingevoerd per 1 juni 2017.

Bekijk de uitkomst van de internetpeiling (pdf, 45 kB)

Onderzoek parkeerdruk

In april 2015 is in het gebied rondom het Tolsteegplantsoen een parkeerdrukonderzoek (pdf, 4 MB) gehouden. Hieruit blijkt dat de parkeerdruk in het gebied hoger is dan de richtlijn van 80%. Wij hebben ook in oktober een nieuwe parkeerdrukonderzoek laten uitvoeren. Het resultaat is dat de gemeten parkeerdruk nog steeds hoog is.

Alternatieven betaald parkeren

Op 30 september hield de gemeente een inloopavond over de mogelijke alternatieven voor betaald parkeren in het gebied Tolsteegplantsoen en omgeving. Ook via de mail zijn veel ideeën en suggesties bij ons binnengekomen. Bekijk deze ideeën

Onderzoeksgebied te groot

Een veelgehoorde opmerking tijdens de bewonersavond was dat het onderzoeksgebied te groot was. En dat slechts in een deel van het gebied parkeeroverlast was. Het onderzoeksgebied liep tot aan het Smaragdplein.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad de gebiedsindeling opnieuw vastgesteld. Het onderzoeksgebied is ook verkleind (zie kaartje hieronder).

In september is in het kleinere gebied een tweede parkeerdrukonderzoek (pdf, 2,6 MB) gedaan. De parkeerdruk blijkt nog steeds hoog te zijn.

Kaart waarop aangegeven is wat het gebied is waarover het onderzoek gaat

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl