Ervaart u parkeeroverlast? Alternatieven betaald parkeren

Op 30 september 2015 hield de gemeente een inloopavond over de alternatieven voor betaald parkeren in het gebied Tolsteegplantsoen en omgeving. Ook via de mail zijn veel ideeën en suggesties bij ons binnengekomen. Bekijk de voorstellen en de opmerkingen bij de ideeën.

Voorgestelde alternatieven

 1. Het parkeertarief in de garage voor bewoners goedkoper maken.
 2. Een bewonerstegemoetkoming instellen voor de parkeergarage Vaartsche Rijn.
 3. Als je als bewoner je auto niet kwijt kunt in de wijk, dan met een gereduceerd tarief in de garage Vaartsche Rijn.
 4. Besluit Stemgebied Herzien, opsplitsen in 2 à 3 gebieden.
 5. Het beter promoten van P+R.
 6. De werkgevers in de omgeving aanspreken op mobiliteitsbeleid.
 7. Een referendum met verschillende opties (deze ideeën).
 8. Een gevulde prepaidkaart voor bewoners om betaald te kunnen parkeren, of: elke bewoner krijgt een budget dat hij in een jaar op moet of mag maken.
 9. Blauwe zone, gaan voor het algemeen belang en niet voor gemeentebelang (heeft te maken met de financiële opbrengsten die in sommige gevallen naar het rijk gaan).
 10. Combinatie vergunninghoudersparkeren met betaald parkeren. Met andere woorden: sommige gebieden alleen toegankelijk maken voor vergunninghouders (uit de buurt) en andere gebieden voor kortparkeerders toegankelijk maken.
 11. Geef mensen een parkeerstrippenkaart.
 12. Splitsen in kleinere gebieden, het probleem bestaat alleen op Tolsteegplantsoen.
 13. Gratis vergunningen voor bewoners.
 14. Haaks parkeren aan het Tolsteegplantsoen.
 15. Goede bewegwijzering naar parkeergarage Vaartsche Rijn.
 16. Progressief parkeertarief: eerste 2 uur goedkoop, daarna duurder.
 17. Maatwerk voor de kerk Briljantlaan 6.
 18. Betaald parkeren invoeren tot aan oud Hoograven-Noord (Julianaweg, Hoogravenseweg, Vaartscherijnstraat).
 19. Aanleg van meer parkeerplaatsen door het opofferen van kleine parken, bijvoorbeeld tussen Smaragdhof en Agaatlaan.
 20. Herziening van de parkeerplaatsen door straat parkeren in plaats van horizontaal te verleggen naar verticaal (uitbreiding bestaande gelegenheid).
 21. Aanleg van meer parkeerplaatsen door de bestemming te herzien van het Verzorgingstehuis AxionContinu (langparkeren).
 22. Aanleg van een ondergrondse parkeergelegenheid onder het park tussen Tolsteegplantsoen, Saffierlaan en Briljantlaan.
 23. Aanleg van gelaagde parkeerplaatsen (met parkeerliften), zoals in bijvoorbeeld Parijs en New York.
 24. Regelgeving voor de maximale aaneengesloten parkeerduur in de wijk (bijvoorbeeld maximaal anderhalve dag).
 25. Parkeerplaatsen toewijzen aan bewoners en bezoek van bewoners op basis van kentekens.
 26. Vervuilende (oude) auto’s weren. Staan er heel veel van rondom Tolsteegplantsoen en omgeving. En daarmee plaats maken op de bestaande parkeerplaatsen.
 27. Bezoekers aan Utrecht motiveren om auto’s te parkeren op P+R-terreinen (die gratis maken).
 28. Herinrichting Saffierlaan/Topaaslaan (met name vanwege te hard rijden, sluipverkeer).
 29. Hoeveel parkeerplaatsen komen er tekort?
 30. Met het opknappen van de Briljantlaan zijn potentiele parkeerplaatsen verloren gegaan.
 31. Halfverzonken parkeergarage Tolsteegplantsoen (verhuur/verkoop parkeerplaats/box).
 32. Ondergrondse parkeergarage en/of parkeerdek Smaragdplein.
 33. Verplaatsing dinsdagmarkt, zodat Smaragdplein beschikbaar komt maandagavond/maandagnacht.
 34. Tussen Baden-Powellweg en spoorlijn lijkt veel parkeerruimte.
 35. Invoering van controle en handhaving.
 36. Betaald parkeren met een korte venstertijd.
 37. Deel groenstrook Opaalweg inzetten voor extra parkeerplaatsen.
 38. Verplaatsen van de marktlocatie (dinsdag).
 39. Meer parkeergelegenheden langs de Saffierlaan.
 40. Meer parkeerplaatsen in Opaalweg (3A). Op de plattegrond van Kornalijnlaan tot Robijnlaan zijn parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg.
 41. Meer parkeergelegenheden bij Tolsteegplantsoen, en meer parkeerplaatsen vlakbij Laan van Soestbergen.
 42. Vergunningen gratis maken.
 43. Parkeersituatie garages Tolsteegplantsoen.
 44. Parkeersituatie binnenterreinen tussen Topaaslaan en Barnsteenlaan.

Naar boven

Opmerkingen bij de ideeën

Betrouwbaarheid parkeerdrukonderzoek
Het parkeerdrukonderzoek is onder andere gehouden op dinsdagnacht en dinsdag overdag. Dan is er markt. 's Nachts wordt de markt opgebouwd en overdag vinden de marktactiviteiten plaats. Dit betekent dat er op die dagdelen geen auto's op het Smaragdplein kunnen staan.

Handhaven
Er moet meer gehandhaafd worden op foutparkeerders.

Extra parkeervakken
Het maken van extra parkeervakken op Agaathlaan. Als de bomen en struiken worden weggehaald, dan kunnen er extra parkeervakken worden gemaakt.

2 elektrische oplaadpunten weghalen op de Agaathstraat
Er staan 2 elektrische oplaadpunten die weinig gebruikt worden. Hierdoor worden deze 2 parkeerplaatsen ook weinig gebruikt.

Uitstellen van betaald parkeren in Rotsoord
Stel betaald parkeren vanaf 1 oktober uit en onderzoek de effecten die de invoer van betaald parkeren op Rotsoord hebben op de wijk.

Type parkeerders
Er zijn veel langparkeerders (soms wel 3 maanden) en kortparkeerders (heel de dag) die naar de binnenstad gaan. Ook staan er oude dieselauto’s.

Beleving overlast
Bewoners ervaren de overlast verschillend, ook de mensen die in dezelfde straat wonen. Sommige mensen vinden het geen probleem om hun auto in de volgende straat te parkeren. Andere vinden dit wel een probleem.

Saffierlaan
Deze straat moet veiliger. Om het eerste deel aan te pakken, is er nu budget. De straat wordt veiliger ingericht en er komen 4 extra parkeerplaatsen.

Aantal parkeerders in Rotsoord
Er staan ongeveer 120 parkeerders in Rotsoord. Deze tellingen zijn gedaan door bewoners uit Tolsteegplantsoen. Zij vrezen olievlekwerking naar Tolsteeg.

Topdrukte
Op maandag schijnt het echt topdrukte te zijn met parkeren.

Parkeerplekken zorgcentrum Tolburg
Er staan veel parkeerplekken bij het zorgcentrum. Het is onduidelijk of deze plekken openbaar zijn of particulier. De plekken zijn wel meegenomen in de parkeerdruktellingen. Bewoners van Tolburg willen de parkeerplaatsen terug voor eigen gebruik.

Garage Vaartsche Rijn
Parkeren in deze garage is te duur.

Olievlek
Betaald parkeren lost niets op, dan schuift de overlast door naar de volgende wijk.

Te duur
Waarom moet ik betalen voor mensen die hier van buiten komen parkeren? Wat is de ontwikkeling van de kosten van een vergunning (nu 22 euro, straks 50?) Zijn vergunningen in de binnenstad even duur?

Garagebox
Krijg je een vergunning als je een garagebox hebt? Ja. Als betaald parkeren wordt ingevoerd, wordt het gebied toegevoegd aan het gebied B1. In dit gebied geldt dat uw eigen parkeergelegenheid niet wordt afgetrokken van het aantal vergunningen waarvoor u in aanmerking komt.

Hoeveel parkeervergunningen krijgen bedrijven? En dan vooral het politiebureau?
Het aantal uit te geven zakelijke vergunningen is afhankelijk van het aantal fte’s in een bedrijf en het vloeroppervlak. Zie www.utrecht.nl/parkeren.

Zijn er wel genoeg plaatsen als alle bewoners een vergunning hebben?
Tijdens de loop van het project, tot aan de invoerdatum, worden alle aanvragen voor een eerste bewonersparkeervergunning toegewezen. Daarna wordt jaarlijks gemonitord wat het effect hiervan is op de vergunningverlening. Als de parkeerdruk niet vermindert, en er blijven klachten komen over parkeeroverlast, dan kan de gemeente het aantal uit te geven vergunningen ('quotum') naar beneden bijstellen. Dan kan er een wachtlijst ontstaan voor nieuwe bewoners.

Wat is de verdere procedure?
De gemeente behandelt deze ideeën. Daarna houden we eventueel een draagvlakmeting voor de invoering van betaald parkeren. Bij voldoende draagvlak wordt betaald parkeren ingevoerd.

Beleidswijziging nodig
U stelt bij voorbaat dat een idee niet in strijd mag zijn met beleid. Ontwikkelingen, problemen en oplossingen vereisen investeringen en maken beleidswijzigingen juist noodzakelijk.

Garages Tolsteegplantsoen
Volgens het Kadaster is iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) eigenaar van een stuk groen aan de voorkant van de flats en van een stuk stoep aan de achterkant. Qua inrichting is de stoep openbaar, omdat deze niet is afgescheiden van de openbare ruimte. Dit betekent dat als er geparkeerd wordt op de stoep voor de garages, de parkeercontroleurs dit in principe zullen aanmerken als foutparkeren en hiervoor een boete kunnen uitschrijven.

Binnenterreinen tussen Topaaslaan en Barnsteenlaan
Volgens het Kadaster horen deze parkeerplaatsen bij de openbare ruimte. De parkeerplaatsen zijn vrij toegankelijk, omdat ze niet zijn afgescheiden door een hek. In het parkeerdrukonderzoek zijn deze parkeerplaatsen dan ook bij de capaciteit van de openbare ruimte meegenomen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl