Ervaart u parkeeroverlast? Topaaslaan e.o.

Vanaf 3 april 2018 is er betaald parkeren in Topaaslaan e.o. van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Uit de internetpeiling bleek een meerderheid van de bewoners voor invoering van betaald parkeren. Bewoners en ondernemers in het gebied kunnen vanaf 15 februari 2018 een parkeervergunning aanvragen.

Uitkomst internetpeiling betaald parkeren

Van 21 september tot en met 15 oktober 2017 hield de gemeente Utrecht in uw buurt een internetpeiling. Doel van de peiling is om inzicht te krijgen in de voorkeur van bewoners en ondernemers voor invoering van betaald parkeren. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid voor betaald parkeren is. Betaald parkeren wordt ingevoerd per 3 april 2018.

Bekijk de uitkomst van de internetpeiling (pdf, 94 kB)

Gebied betaald parkeren

Het gebied Topaaslaan e.o. bestaat uit de volgende straten. Zie kaart hieronder. Het gebied wordt toegevoegd aan het parkeerrayon Rotsoord-Tolsteeg.

plattegrond straten invoering betaald parkeren Topaaslaan en omgeving

Tijden betaald parkeren

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 21.00 uur.

Kosten parkeren

Bekijk de kosten (zone B1)

Het tarief voor kort parkeren in Topaaslaan e.o. is €2,58 per uur. Bewoners en ondernemers kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Parkeervergunning aanvragen

Bewoners en ondernemers kunnen vanaf 15 februari 2018 een parkeervergunning aanvragen. Als u uw aanvraag vóór 19 maart 2018 doet, hebt u de meeste kans op een vergunning die vanaf 3 april 2018 geldig is.

Vraag parkeervergunning bewoner aan (vanaf 15 februari 2018)

Vraag parkeervergunning bedrijf aan (vanaf 15 februari 2018)

Vanaf 19 maart 2018 sturen wij de aanvragers een brief met het besluit op hun aanvraag. Bij deze brief zit ook alle informatie over hoe de parkeervergunning werkt.

Bewonerskorting voor bezoek

Bewoners in dit gebied kunnen gebruik maken van de bewonerskortingsregeling. Uw bezoek kan per kwartaal maximaal 70 uur met korting parkeren. Bewoners kunnen vanaf 15 februari 2018 deze bewonerskortingsregeling aanvragen.

Vraag bewonerskorting voor bezoek aan (vanaf 15 februari 2018)

Minder geparkeerde auto's

De parkeerdruk in het gebied tussen de Briljantlaan, Saffierlaan, Opaalweg en het Smaragdplein is hoog. De gemeente wil het mogelijk maken dat er voldoende plaats is om te parkeren en de straat er weer rustig uit ziet. Betaald parkeren helpt bij het verminderen van het aantal (lang) geparkeerde auto's van mensen die niet uit de buurt komen. We kunnen betaald parkeren invoeren wanneer een meerderheid van de bewoners dat wil.

Gaat de gemeente ook handhaven?

Onze parkeerhandhavers controleren of voor geparkeerde voertuigen is betaald. Zij handhaven in betaald parkeergebied ook op foutparkeren. Automobilisten die in overtreding zijn, krijgen een boete.

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de nota ‘Stallen en Parkeren’ (pdf, 1,3 MB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de 'Procedure invoering betaald parkeren' (pdf, 557 kB).

Voorgeschiedenis

2015

In 2015 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden voor de bewoners van het gebied Tolsteegplantsoen tot aan het Smaragdplein. Tijdens de inloopavond bleek dat de bewoners van het Tolsteegplantsoen meer parkeeroverlast hadden dan de bewoners van het zuidelijk deel van het gebied. Er is besloten geen draagvlak te meten en de gemeenteraad een gebiedswijziging voor te stellen. Zo kan de parkeeroverlast aangepakt worden waar deze ervaren wordt.

2016

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2016 ingestemd met de nieuwe gebiedsindeling. We zijn toen de procedure voor de invoering van betaald parkeren voor het Tolsteegplantsoen opnieuw gestart. Tegelijkertijd hebben we in het najaar van 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in uw buurt.

Uit dit parkeerdrukonderzoek blijkt dat er in de omgeving van de Topaaslaan veel auto’s geparkeerd staan. We hebben samen met het wijkbureau, wijkverkeersadviseurs, bewoners en bedrijven naar mogelijke oplossingen gezocht om de hoge parkeerdruk te verminderen. Er zijn geen alternatieven gevonden die de parkeerdruk voldoende verminderen. Lees meer over de parkeerdrukmeting (pdf, 4,3 MB)

Juni 2017

Na de invoering van betaald parkeren in het gebied Tolsteegplantsoen hebben we veel meldingen van parkeeroverlast uit uw buurt ontvangen. Daarom vragen wij de bewoners om in september mee te stemmen over invoering betaald parkeren (draagvlakmeting).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl