Ervaart u parkeeroverlast? Veilinghaven

Parkeren in de Veilinghaven en omgeving blijft gratis. De meeste bewoners en bedrijven van dit gebied gaven aan dat ze tegen betaald parkeren zijn. Van 7 tot en met 28 maart 2018 hielden we een internetpeiling onder bewoners en bedrijven uit dit gebied. We vroegen hierin hun mening over het invoeren van betaald parkeren in de wijk.

Uitkomst onderzoek

Uit ons onderzoek blijkt dat een meerderheid tegen de invoering van betaald parkeren is. Daarom voeren we geen betaald parkeren in.

Bekijk de uitkomst van de internetpeiling (pdf, 100 kB)

Waarom betaald parkeren invoeren?

Betaald parkeren helpt bij het verminderen van het aantal (lang) geparkeerde auto's van mensen die niet uit de buurt komen. We kunnen betaald parkeren invoeren wanneer een meerderheid van de bewoners dat wil.

Stemmen over invoering betaald parkeren

Wij hebben de bewoners gevraagd om te stemmen over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. Zij konden stemmen tot en met 28 maart 2018. De uitslag kunt u binnenkort op deze pagina bekijken.

Gebied betaald parkeren

Het gebied Veilinghaven bestaat uit de volgende straten. Zie kaart hieronder.

plattegrond Veilinghaven

Voorgeschiedenis

September 2017

In september 2017 hebben wij de parkeerdruk weer gemeten. Uit het parkeerdrukonderzoek (pdf, 1,1 MB) blijkt dat de parkeerdruk in alle gebieden verder toe is genomen. Er is met het wijkbureau en wijkverkeersadviseurs weer naar mogelijke oplossingen gezocht die de parkeerdruk voldoende kunnen verminderen. Die zijn er niet. Invoering van betaald parkeren is de enige mogelijkheid om de parkeeroverlast aan te pakken.

2015/2016

In 2015 hebben wij de parkeerdruk gemeten, gevolgd door een bewonersavond in 2016.  Bewoners hebben suggesties en alternatieven aangeleverd. Een aantal van deze suggesties waren uitvoerbaar en hebben wij opgepakt. We hebben gesprekken gevoerd met bedrijven uit de buurt om hun werknemers te wijzen op alternatieve vervoerswijzen zoals OV en fiets en hebben handhaving gevraagd vaker op te treden.

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de nota ‘Stallen en Parkeren’ (pdf, 1,3 MB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de 'Procedure invoering betaald parkeren' (pdf, 470 kB).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl