Ervaart u parkeeroverlast? Alternatieven betaald parkeren

Op 24 november 2015 hield de gemeente een brainstormavond over de alternatieven voor betaald parkeren in het gebied Van Bijnkershoeklaan en omgeving. Ook via de mail zijn veel ideeën en suggesties bij ons binnengekomen. Bekijk de voorstellen en opmerkingen die wij ontvingen.

Voorgestelde alternatieven

 • Betaald parkeren ’s ochtends tot 11.00 uur
 • Eerst uitzoeken wie de parkeerdruk veroorzaakt
 • Hele Van Vollenhovenlaan betaald parkeren, in plaats van een deel
 • Parkeren tussen 9.00 en 12.00 uur
 • Openstellen parkeerterrein Van Weerden Poelmanlaan
 • Gratis bewonersvignet
 • Blauwe schijfzone
 • Betaald parkeren in naastgelegen wijk opheffen
 • Vaste parkeerplaats voor bewoners
 • Verbod op parkeren door medewerkers bedrijven
 • Struiken verwijderen voor meer parkeerplaatsen (Beneluxlaan)
 • Strenger toezicht op foutparkeerders
 • Betaald parkeren van 08.00 tot 17.00 uur
 • Ten minste 1 vergunning per adres
 • Binnenterrein flat aan de Van Bijnkershoeklaan afsluiten
 • Andere venstertijden of geen betaald parkeren aan de Adm. Helfrichlaan
 • Markeren parkeerplaatsen
 • Overleg met scholen Van Bijnkershoeklaan
 • Gebruik van parkeergelegenheid scholen door bewoners buiten schooltijden
 • Overleg met Domstad Dodgers
 • Bij (sport)evenementen bezoekers naar parkeerterrein Jaarbeurs leiden
 • Er staan veel vuilcontainers in de wijk, maak hier parkeerplaatsen van
 • Bedrijven verbieden te parkeren in de wijk
 • In gesprek gaan over mobiliteitsmanagement met organisaties waarvan de medewerkers parkeren in de wijk, zoals het ministerie, UWV en ook de gemeente Utrecht. Schrijf de bedrijven aan
 • Maak van het oude GVU-kantoor een parkeerterrein
 • Aan de Loderlaan kunnen 5 parkeerplaatsen vrijgemaakt worden
 • De paaltjes op de Van Vollenhovenlaan weghalen
 • Meer spreiden van de autodruk in de wijk en omgeving
 • Een betere doorstroming van het verkeer realiseren in de wijk en omgeving
 • Het groen in de wijk anders inrichten zodat er meer ruimte vrij komt voor parkeerplaatsen (veel groen, slimmere parkeerplaatsen)
 • Voor bedrijven het transferium promoten (dus aantrekkelijker maken, goedkoop tarief, gratis pendelvervoer)
 • Betere aansluiting van het openbaar vervoer op het transferium
 • Kleinere speeltuinen maken (of reduceren). Er zijn 3 speeltuinen. Hiervoor kunnen parkeerplaatsen worden gemaakt
 • Het basketbalveld en omliggend groen wordt vaak niet gebruikt. Hiervan kunnen parkeerplaatsen worden gemaakt
 • Paaltjes bij de Grebbeberglaan wegnemen
 • Intensiever handhaven
 • In de (binnen)tuin tussen Van Vollenhovenlaan en Van Eysingalaan kunnen 16 parkeerplaatsen gemaakt worden
 • De school/scholen aanspreken op het parkeergedrag van ouders, scholieren en medewerkers
 • Maak slagbomen om de wijk
 • Ondergrondse parkeergarage onder de wijk
 • Bord weghalen van de invalideparkeerplaats
 • Haakse of schuine vakken in plaats van langsparkeren
 • Mensen die niet in de wijk wonen sommeren elders te parkeren
 • Alleen toegang voor bewoners en bezoekers
 • Bedrijfswagens weren, er wordt veel geparkeerd
 • Parkeren voor vergunninghouders, maar wel gratis vergunning
 • Cameratoezicht
 • Parkeren bedrijven op sportvelden, in combinatie met fiets of iets dergelijks
 • Oude ziekenhuis inzetten voor parkeergelegenheid
 • Parkeervakken aangeven zodat er netter geparkeerd wordt op de Van Vollenhovenlaan
 • Parkeerterreinen afsluiten door middel van slagboom
 • Gratis gereguleerd parkeren
 • Meer parkeergelegenheid realiseren bij de scholen aan de Van Bijnkershoeklaan
 • Het parkeerterrein van hockeyvereniging De Zwaluwen openstellen voor medewerkers van scholen en andere bedrijven
 • Automobilisten verwijzen naar P+R en deze aantrekkelijker maken
 • Binnenterrein blok Van Vollenhovenlaan/Loderlaan herinrichten met ruimte voor groen en parkeren

Naar boven

Opmerkingen

 • Het gaat om het totaalpakket van factoren die bijdragen aan de verloedering van de wijk. Dit is het zeer slecht onderhouden groen, vuilnis dat door de wijk ligt, veel vuilnisbakken, te veel scholen, te veel scholieren die hangen, overlast veroorzaken, vechten met elkaar, weinig handhaving/politie en de parkeeroverlast van met name 'vreemdparkeerders'.
 • Hoog inbraakgehalte.
 • Beter handhaven bij de gele markering.
 • Groen graag behouden, er is niet zoveel.
 • Paaltjes Van Vollenhovenlaan behouden, werkt erg goed tegen sluipverkeer en hard rijden. Ook zorgt het voor parkeerruimte aan de andere zijde van de paaltjes.
 • Een bewoner heeft de parkeerplaatsen ook geteld en komt op een hoger aantal dan het bureau dat de parkeerdrukmetingen heeft gedaan. Daarom graag inzicht in het aantal parkeerplaatsen per sectie.
 • Hoeveel kans is er op het krijgen van een 2e parkeervergunning bij eventuele invoering van betaald parkeren? Graag cijfers autobezit, inclusief inschatting lease-auto’s inzichtelijk maken, in ieder geval voor de draagvlakmeting.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl