Ervaart u parkeeroverlast? Waalstraat

De parkeerdruk in de Waalstraat en de Eemstraat is hoog. De gemeente wil het voor u mogelijk maken dat uw straat er weer rustig uit ziet en u voldoende gelegenheid heeft om te parkeren. Betaald parkeren helpt bij het verminderen van het (lang) parkeren van auto's die niet uit uw buurt komen. De gemeente voert dit alleen in, als de meerderheid van de bewoners en ondernemers dat wil. 

Stem mee over betaald parkeren

Wij vragen de bewoners om via internet of telefoon te stemmen over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. Zij kunnen via deze pagina hun stem uitbrengen van 26 november tot en met 16 december 2018. De bewoners in het gebied ontvangen een brief met inlogcode.

Gebied betaald parkeren

Het gebied Waalstraat bestaat uit de volgende straten. Zie kaart hieronder.

Voorgeschiedenis

2018

In september is de parkeerdruk gemeten in het gewijzigde gebied. Hieruit blijkt dat de parkeerdruk hoog is.

In juli heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe gebiedsindeling zodat de parkeeroverlast kan worden aangepakt daar waar deze echt wordt ervaren.

In maart heeft de gemeente in de Waalstraat en omgeving (een groot gebied) de mening van bewoners gevraagd over de invoering van betaald parkeren. Een meerderheid was tegen de invoering van betaald parkeren. 

2017

Bewoners uit een aantal straten verzoeken de gemeente om invoering van betaald parkeren. De druk neemt enorm toe. Invoering van betaald parkeren is de enige mogelijkheid om de parkeeroverlast aan te pakken.

2016

Met het wijkbureau en de wijkverkeersadviseur hebben we weer naar oplossingen gezocht die de parkeerdruk kan verlagen. Die zijn er niet.

2015

Wij hebben de parkeerdruk gemeten en er was een bewonersavond. Bewoners hebben suggesties gedaan. Die zijn onderzocht maar waren niet uitvoerbaar.

Hoe voeren we betaald parkeren in?

In de nota ‘Stallen en Parkeren’ (pdf, 1,3 MB) staat onder welke voorwaarden we betaald parkeren invoeren. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de 'Procedure invoering betaald parkeren' (pdf, 470 kB).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl