Parkeren Collegevoorstel nieuwe parkeertarieven 2019

Het college wil de parkeertarieven voor bewoners, ondernemers en bezoekers per 1 januari verhogen. Hiermee wordt parkeren op straat minder aantrekkelijk en wordt parkeren in parkeergarages gestimuleerd, waardoor Utrecht leefbaar en bereikbaar blijft. De gemeenteraad besluit in november over het voorstel.

De tarieven voor parkeren op straat stijgen met 10%. Daarbij komt de jaarlijkse inflatiecorrectie van de parkeertarieven, die voor 2019 is bepaald op 3,2%. Hiermee wordt het tarief voor parkeren in de binnenstad € 5,35 per uur, in de ring rond de binnenstad € 4,13 per uur en in de buitenste schil € 2,93 per uur.

Bewoners- en zakelijke vergunningen

De tarieven voor bewonersvergunningen in de binnenstad (zone A1) en het gebied om de binnenstad (zone A2) worden verhoogd met 20%. De tarieven voor zakelijke vergunningen worden in zone A1 en A2 verhoogd met 15%. Ook hier geldt de bijkomende inflatiecorrectie van 3,2%. Het voorgestelde tarief voor een bewonersvergunning in de binnenstad is € 28,57 en in zone A2 € 12,56 per maand. Het voorgestelde tarief voor een zakelijke vergunning is in zone A1 € 83,70 en in zone A2 € 56,19 per maand. Het tarief voor de bewonersvergunning en de zakelijke vergunning in de buitenste schil (zone B1) gaat niet extra omhoog. Voor deze vergunningen vindt alleen de jaarlijkse inflatiecorrectie plaats.

Naast het verhogen van de parkeertarieven neemt het college nog meer maatregelen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Utrecht stimuleert alternatieven, zoals autodelen en mogelijkheden om op afstand te parkeren, verbetert het fietsnetwerk en werkt samen met omliggende gemeenten en het Rijk aan meer en beter openbaar vervoer.

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht

Uw mening