Parkeren Parkeerproef Kanaal- en Damstraat

Mensen in een drukke winkelstraat

Parkeerproef Kanaal- en Damstraat stopt per 1 juli 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de proef met het lage parkeertarief in de Kanaalstraat en de Damstraat te beëindigen. Tijdens de proef konden bezoekers die maximaal een half uur parkeerden een verlaagd tarief van slechts € 0,20 cent betalen. Vanaf 1 juli 2016 geldt weer het normale parkeertarief van € 3,50 per uur. De proef met het lage parkeertarief was begin 2014 gestart om deze winkelstraten aantrekkelijker te maken en zo meer bezoekers te trekken. Uit de evaluatie is echter gebleken dat het goedkopere tarief niet aantoonbaar heeft geleid tot extra bezoekers en er ook niet meer vrije parkeerplaatsen zijn ontstaan voor de klanten van de winkels.

Normale parkeertarief vanaf 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 geldt het normale tarief van € 3,50 per uur. In het gedeelte van de Kanaalstraat en in de Damstraat blijft het zogeheten winkelregime gelden. Dit betekent dat bewoners en ondernemers hier tijdens winkeltijden niet met hun parkeervergunning mogen parkeren. Dit komt neer op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 21.00 uur. In de parkeergarage Kop van Lombok geldt een (goedkoper) tarief van € 2,57 per uur (betalen per minuut).

Maatregelen

Omdat uit het onderzoek is gebleken dat iedereen de verkeersveiligheid het belangrijkste vindt, treft de gemeente medio 2016 een aantal maatregelen:

  • aanleg van 30 km drempels
  • zwarte fietsstroken worden rode fietsstroken
  • straat wordt 30 km zone (in plaats van 50 km/uur)

De gemeente vindt het belangrijk dat de Kanaal- en Damstraat aantrekkelijke winkelstraten blijven. De gemeente gaat daarom in gesprek met onder meer bewoners en ondernemers. Samen bespreken we hoe deze straten er in de toekomst uit moeten zien: de integrale visie. We kijken hierbij naar de economie in deze straten, het verkeer en de aansluiting op het stationsgebied.

Uitkomsten onderzoek proef met lager parkeertarief

De gemeente heeft metingen verricht en een vragenlijst laten invullen door bezoekers, bewoners en ondernemers in de buurt. Uit het onderzoek bleek dat het aantal bezoekers in de Kanaal- en Damstraat ongeveer gelijk is gebleven, maar dat mensen uit de buurt nu meer met de auto komen in plaats van lopend.

De uitkomsten geven aan dat het lage parkeertarief er niet voor zorgt dat de Kanaalstraat en Damstraat aantrekkelijker wordt. Er komen niet aantoonbaar meer bezoekers en het levert ook niet meer te gebruiken vrije parkeerplaatsen op. Daarom heeft het college besloten de proef te stoppen.

Hulp en contact

E-mail
verkeerenvervoer@utrecht.nl

Telefoon
14 030