Parkeren Parkeervergunning duurder vanaf 2021

Parkeervergunningen voor bewoners in en rond de binnenstad (zones A1 en A2) worden duurder. De prijs komt hiermee meer in verhouding tot de weinig beschikbare ruimte en hoge parkeerdruk in dit deel van de stad. Daarbij wil het college andere mogelijkheden zoals parkeren in P+R's en garages en deelvervoer aantrekkelijker maken. Zo houden en vergroten we de leefbaarheid en er is (meer) ruimte voor groen, spelen en de fiets.

Prijzen gekoppeld aan bewonersvergunningen stijgen ook

De prijzen voor het parkeren op straat verhogen we per 1 januari 2021 met de jaarlijkse verhoging van de kosten door het stijgen van de prijzen (inflatiecorrectie). Deze is voor 2021 vastgesteld op 2,9%. Naast deze verhoging verhogen we de prijzen extra voor de parkeervergunningen voor bewoners, autodelen, huur- en leenauto’s en hulpverleners in zones A1 en A2.

Prijzen stijgen stapsgewijs

Vanaf 1 april 2021

De eerste parkeervergunning kost:

  • zone A1: € 36,84 per maand (€ 110,52 per kwartaal)
  • zone A2: € 19,57 per maand (€ 58,71 per kwartaal)
  • zone B1: € 9 per maand (€ 27 per kwartaal)

Een tweede parkeervergunning kost:

  • zone A2: € 39,12 per maand (€ 117,36 per kwartaal)
  • zone B1: € 18,01 per maand (€ 54,03 per kwartaal)

Vanaf 1 januari 2022

De eerste parkeergunning kost:

  • zone A1: € 40,94 per maand (€ 122,82 per kwartaal)
  • zone A2: € 20,47 per maand (€ 61,41 per kwartaal)
  • zone B1: € 9 per maand (€ 27 per kwartaal)

De prijzen voor 2022 zijn nog zonder inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie en de definitieve prijzen voor 2022 stelt de raad eind 2021 vast.

Verschillende mogelijkheden

Utrecht biedt bewoners met een vergunning in zone A1 en A2 enkele andere mogelijkheden voor het parkeren van uw auto op straat:

  • Parkeren in een P+R-garage met een voordelig abonnement van € 9,48 per maand als u uw eerste parkeervergunning inlevert. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar garageabonnement@utrecht.nl
  • Bewoners met een eerste vergunning in zone A1 en A2 kunnen tegen het gereduceerde belanghebbendentarief een bewonersplek in een gemeentelijke (openbare) garage krijgen als u deze vergunning inlevert. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar garageabonnement@utrecht.nl

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht