Parkeren Probeerregeling parkeren

Vanaf 1 april 2019 kunnen bewoners en bedrijven die hun parkeervergunning opzeggen om te gaan autodelen of om in een garage te gaan parkeren, binnen 2 jaar hun parkeervergunning weer terug krijgen als het alternatief toch niet bevalt.

Bekijk wat autodelen is en welke vormen er zijn

Bekijk in welke parkeergarages u kunt parkeren

Probeerregeling autodelen en garageparkeren voor parkeervergunninghouders

De probeerregeling geeft vergunninghouders zekerheid dat zij niet opnieuw op een wachtlijst hoeven of hun vergunning definitief kwijt zijn als gevolg van gewijzigd beleid. Zo wil de gemeente een mogelijke belemmering wegnemen voor bewoners en bedrijven die een alternatief willen uitproberen voor parkeren op straat.

Voorwaarden

U hebt een vergunning.

  1. U zegt uw vergunning op en gaat gebruik maken van een garage of deelauto. U hoeft niet door te geven dat u van de probeerregeling gebruik maakt. In onze administratie blijven alle gegevens bekend.
  2. U krijgt uw parkeervergunning terug als u na 6 maanden en binnen 2 jaar na opzegging er weer gebruik van wilt maken:
    • als u nog steeds aan alle voorwaarden voldoet (bekijk de voorwaarden voor bewoner of voorwaarden voor bedrijf)
    • als niemand anders op uw adres een vergunning heeft gekregen of op de wachtlijst staat
    • als u niet tussendoor op een ander adres ingeschreven hebt gestaan of uw bedrijf op een ander adres gevestigd is geweest
    • als u kunt aantonen dat u voortdurend gebruik gemaakt hebt van een deelauto, parkeergarage of P+R-garage (bijvoorbeeld door een huurcontract of abonnement op uw (bedrijfs)naam).

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht