Parkeren Probeerregeling parkeren

Vanaf 1 april 2019 kunnen bewoners en bedrijven die hun parkeervergunning opzeggen om te gaan autodelen of om in een garage te gaan parkeren, binnen 2 jaar hun parkeervergunning weer terug krijgen als het alternatief toch niet bevalt.

Bekijk wat autodelen is en welke vormen er zijn

Bekijk in welke parkeergarages u kunt parkeren

Probeerregeling autodelen en garageparkeren voor parkeervergunninghouders

De probeerregeling geeft vergunninghouders zekerheid dat zij niet opnieuw op een wachtlijst hoeven of hun vergunning definitief kwijt zijn als gevolg van gewijzigd beleid. Zo wil de gemeente een mogelijke belemmering wegnemen voor bewoners en bedrijven die een alternatief willen uitproberen voor parkeren op straat.

Voorwaarden

Bewoners en bedrijven kunnen hun parkeervergunning alleen terugkrijgen als:

  • zij minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar geleden hun parkeervergunning hebben opgezegd, en
  • zij in de tussentijd aldoor op hetzelfde adres ingeschreven hebben gestaan, en
  • kunnen aantonen dat ze gebruik hebben gemaakt van deelauto’s of hun auto in een garage hebben geparkeerd

Als iemand niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een parkeervergunning wordt de vergunning niet opnieuw uitgegeven. Bijvoorbeeld omdat de parkeervergunning inmiddels is uitgegeven aan iemand anders op het adres.

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht