Parkeren Plan auto- en fietsparkeren

Wandelende mensen op de Mariaplaats na de herinrichting

Er zijn veel goede ideeën om de binnenstad prettiger te maken voor bewoners en ondernemers. Het college van B en W stelde in de voorjaarsnota 2016 voor om een deel van de auto's en fietsen te verplaatsen naar parkeergarages en stallingen. Zo maken we meer ruimte in de binnenstad. Op de Mariaplaats en de kruising van de Korte Jansstraat met de Domstraat doen we dit al.

We willen de drukste routes in de binnenstad voor iedereen prettiger maken. Bekijk de drukste routes op de kaart (pdf, 613 kB).

Wat gaan we doen voor autoparkeren?

De gemeenteraad stemde in met:

  • Het verplaatsen van auto’s op straat naar parkeergarages. Er is voor bewoners en bezoekers voldoende ruimte in de parkeergarages. Voor bewoners maken we 270 parkeerplaatsen vrij. We moedigen bewoners aan om hun auto in de garage te zetten. Daarom is vanaf 1 januari het tarief voor een aantal parkeergarages verlaagd.
  • Het beter vindbaar maken van parkeergarages. Bijvoorbeeld door het aangeven van de looproute naar de binnenstad.
  • Op initiatief van bewoners en ondernemers ruimte die vrijkomt anders inrichten. Plannen waar genoeg steun voor is, voeren we uit.

Een parkeerplaats wordt opgeheven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. een bewoner verplaatst vrijwillig zijn auto naar een garage
  2. er zijn genoeg alternatieven voor bezoekers
  3. er is genoeg steun voor herinrichting in de directe omgeving

Zo neemt de parkeerdruk niet toe in de binnenstad.

Wat gaan we doen voor fietsparkeren?

De gemeenteraad stemde in met:

  • Het uitbreiden van het aantal parkeerplekken voor fietsen in de binnenstad. Er komen ook extra fietsenrekken. Vooral rond het Vredenburg, Neude, Ledig Erf, Mariaplaats en Lucasbolwerk is weinig plaats voor fietsen. Er is overlast van fietsen die niet goed gestald zijn.
  • Het aanmoedigen van fietsers om fietsenstallingen te gebruiken.
  • Het beter vindbaar maken van fietsstallingen. Bijvoorbeeld door het aangeven van de looproute naar de binnenstad.

Meer informatie

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening