Wat doet de gemeente aan veiligheid?

Toezicht en handhaving

De handhavers en inspecteurs van de gemeente zorgen dat zoveel mogelijk Utrechters de regels naleven in de stad. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en bewoners. Zo dragen ze bij aan een gezonde, leefbare en veilige stad.

Lees meer over Toezicht en handhaving

Jeugdaanpak

Jongeren maken op straat vrienden, leren elkaar kennen of spreken af in de wijk. Dat maakt de straat levendig.  Maar hebt u last van de jongeren in uw wijk? Doordat zij te veel herrie maken, troep achterlaten, de boel vernielen of zich zelfs crimineel gedragen, meld dit dan.

Lees meer over jeugdaanpak

Veiligheid in de wijken

De zorg voor veiligheid in de stad is een van de belangrijkste taken van de gemeente Utrecht. We gaan over de aanpak van lokale veiligheid. Maar de verantwoordelijkheid dragen we samen met bewoners, ondernemers en de politie. Meer weten over de veiligheid in uw wijk?

Neem dan contact op met uw wijkbureau en vraag naar de gebiedsmanager Veiligheid

Straatintimidatie

Hebt u last van straatintimidatie zoals bijvoorbeeld gesis, naroepen of gevolgd worden? Utrecht vindt alle vormen van straatintimidatie onacceptabel. Door onderzoek en meldingen weten we beter waar, wanneer en hoe straatintimidatie zich afspeelt in onze stad.

Doe een melding en lees meer over de aanpak straatintimidatie

Cameratoezicht

In Utrecht gebruiken we camera’s om de stad veilig te houden. Dit betekent dat de camera’s ondersteunen bij bijvoorbeeld politiewerk, acties en evenementen. Maar we gebruiken deze camera’s ook om toezicht te houden op de dagelijkse veiligheid.

Lees meer over cameratoezicht

Drugs

Softdrugs en coffeeshops

We gedogen de verkoop van cannabis (softdrugs) in coffeeshops. Inwoners hoeven niet via illegale kanalen cannabis te kopen. Cannabis kweken is strafbaar. In Utrecht zijn een maximaal aantal coffeeshops toegestaan.

Lees meer over softdrugs en coffeeshops

Harddrugs en drugscriminaliteit

We zien hier veel drugscriminaliteit die te maken heeft met handel in cocaïne. U kunt ons helpen door alert te zijn op signalen. We treden op tegen de gevolgen van drugscriminaliteit.

Lees meer over harddrugs en drugscriminaliteit

Autokraak

Het aantal auto-inbraken moet omlaag. Om dit doel te halen, zetten we bijvoorbeeld meer toezichthouders en camera’s in. Ook werken we aan bewustwording.

De gemeente werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie, ondernemers en inwoners. We richten ons op 4 speerpunten:

  1. Inwoners meer bewust maken van risicoplekken en eigen gedrag. Ook stimuleren we het gebruik van WhatsAppgroepen en het bellen naar 112.
  2. Meer toezichthouders en camera’s.
  3. Plekken met extra risico (bijvoorbeeld winkelcentra en parkeergarages) beter verlichten, indelen of waarschuwingen aanbrengen.
  4. Auto-inbraken met computers in beeld brengen. Zo worden plaatsen met een hoog risico bekend en krijgen we inzicht in ontwikkelingen. De politie kan deze gegevens gebruiken. Zij blijven ook met lokauto’s werken.

Beleid

De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar veiligheidsdoelen vast.

Lees meer over het veiligheidsbeleid en het veiligheidsplan

Lees meer over veiligheidscijfers

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112