Veiligheid Wat doet de gemeente aan veiligheid?

Toezicht en handhaving

De handhavers en inspecteurs van de gemeente controleren en handhaven op de naleving van de regels die er zijn. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en particulieren. Op deze manier dragen zij bij aan een veilige, schone, hele en bereikbare stad.
Lees meer over Toezicht en handhaving

Jeugdaanpak

Jongeren maken op straat vrienden, leren elkaar kennen of spreken af in de wijk. Dat maakt de straat levendig.  Maar hebt u last van de jongeren in uw wijk? Doordat zij te veel herrie maken, troep achter laten, de boel vernielen of zich zelfs crimineel gedragen, meld dit dan.
Lees meer over jeugdaanpak

Veiligheid in de wijken

De zorg voor veiligheid in de stad is een van de belangrijkste taken van de gemeente Utrecht. We gaan over de aanpak van lokale veiligheid. Maar de verantwoordelijkheid dragen we samen met bewoners, ondernemers en de politie.

Meer weten over de veiligheid in uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkbureau en vraag naar de gebiedsmanager Veiligheid

Cameratoezicht

In Utrecht gebruiken we camera’s om de stad veilig te houden. Dit betekent dat de camera’s ondersteunen bij bijvoorbeeld politiewerk, acties en evenementen. Maar we gebruiken deze camera’s ook om toezicht te houden op de dagelijkse veiligheid.
Lees meer over cameratoezicht

Softdrugs en coffeeshops

In Nederland maken we een onderscheid tussen hard- en softdrugs waaronder cannabis. De verkoop van cannabis in coffeeshops wordt gedoogd. Dat betekent dat de verkoop van cannabis in coffeeshops wel strafbaar is, maar dat het Openbaar Ministerie (OM) de coffeeshops niet vervolgt.

Lees meer over softdrugs en coffeeshopbeleid

Autokraak

Het aantal auto-inbraken moet omlaag. Om dit doel te halen, zetten we bijvoorbeeld meer toezichthouders en camera’s in. Ook werken we aan bewustwording. Dit staat in het actieplan autokraak.

De gemeente werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie, ondernemers en inwoners. We richten ons op 4 speerpunten:

  1. Inwoners meer bewust maken van risicoplekken en eigen gedrag. Ook stimuleren we het gebruik van WhatsAppgroepen en het bellen naar 112.
  2. Meer toezichthouders en camera’s.
  3. Plekken met extra risico (bijvoorbeeld winkelcentra en parkeergarages) beter verlichten, indelen of waarschuwingen aanbrengen.
  4. Auto-inbraken met computers in beeld brengen. Zo worden plaatsen met een hoog risico bekend en krijgen we inzicht in ontwikkelingen. De politie kan deze gegevens gebruiken. Zij blijven ook met lokauto’s werken.

Beleid

De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar veiligheidsdoelen vast.

Lees meer over het veiligheidsplan
Lees meer over veiligheidscijfers

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112