Softdrugs en coffeeshops

Er zijn verschillende regels voor het bezit en het gebruik van soft- en harddrugs. In Utrecht houden we ons aan deze regels en treden op tegen drugsoverlast en drugscriminaliteit. Lees wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.

Softdrugs en coffeeshops

In Nederland gedogen we de verkoop van cannabis (softdrugs) in coffeeshops. De verkoop van cannabis in coffeeshops is wel strafbaar, maar het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de coffeeshops niet. Inwoners hoeven niet via illegale kanalen cannabis te kopen. De handel in coffeeshops is zo zichtbaar en controleerbaar. Coffeeshops moeten zich houden aan strenge landelijke criteria.

Lees meer over het 'Gedoogbeleid softdrugs en coffeeshops' op de website van de Rijksoverheid

Coffeeshops in Utrecht

In Utrecht zijn maximaal 17 coffeeshops toegestaan. In ons coffeeshopbeleid staat op welke locaties een coffeeshop mag komen. Zo moet er bijvoorbeeld een minimale afstand liggen tussen scholen met voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en coffeeshops. We stellen voorwaarden aan het goed functioneren van de coffeeshop.

Cannabis kweken is strafbaar

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast en maken buurten onveilig. Vaak zorgen kwekers voor brandgevaar, doordat ze illegaal stroom aftappen. Ze verzwijgen de inkomsten uit de verkoop van cannabis voor de belasting en uitkeringsinstanties. U kunt helpen dit te stoppen door het (anoniem) te melden.

Hennepteelt voor medicinaal gebruik

Hennep telen mag niet volgens de Opiumwet. Het Openbaar Ministerie gedoogt dat u maximaal 5 planten teelt voor eigen gebruik. Er gelden wel regels. De teelt is alleen voor eigen gebruik. U mag de teelt dus niet verkopen. Ook voorkomt u brandgevaar. De politie mag gevonden planten altijd in beslag nemen. 

Meer over aanpak illegale hennepteelt

Hulp en melden

Samen met onze partners bieden we hulp en informatie aan onder andere jongeren, ouders, ondernemers en professionals. Wilt u in contact komen met hulpverlening? Kijk op  www.buurtteamsutrecht.nl voor meer informatie.

En voor iedereen geldt: maakt u zich zorgen over iemand uit uw omgeving, ziet u signalen van drugscriminaliteit? Meld het bij de gemeente. Meld ook als u niet zeker weet of u het goed gezien hebt. We onderzoeken altijd eerste de meldingen voordat we actie ondernemen.

U kunt ook melden via de politie (0900-8844 en www.politie.nl) en anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl/melden).

Wat gebeurt er als we een kwekerij ontdekken?

  • Politie en openbaar ministerie rollen verboden kwekerijen op en vervolgen de verdachte(n). Zij vorderen de gemaakte winsten in, ook van eerdere oogsten. Wie wordt veroordeeld, moet zijn straf ondergaan en krijgt een strafblad.
  • De burgemeester kan de woning sluiten en de gemeente laat op kosten van de overtreder illegale bouwsels (zoals schuurtjes) met daarin een kwekerij verwijderen.
  • De woningcorporaties zeggen de huur op en laten de woning als dat nodig is door de rechter ontruimen. Zij herstellen de schade en sturen de rekening naar de huurder.
  • Het energiebedrijf sluit de stroom af en verwijdert de meter. Het bedrijf schat de kosten van de illegaal afgetapte elektriciteit. De kweker moet eerst betalen. Daarna sluit het energiebedrijf de stroom weer aan.
  • De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Is dit niet zo, dan moet de kweker alsnog belasting en boete betalen. Soms kan de kweker strafrechtelijk vervolgd worden wegens belastingfraude.
  • Uitkeringsinstanties zetten uitkeringen stop en vorderen de ten onrechte ontvangen uitkering terug bij de kweker.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112