Veiligheid Toezicht en handhaving

De handhavers en inspecteurs controleren en handhaven op de naleving van de regels die er zijn. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en particulieren. Zo dragen zij bij aan een veilige, schone, hele en bereikbare stad.

Video: toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Taken Toezicht en Handhaving

Wat zijn de taken van de handhavers?

De groep handhavers bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en toezichthouders. De boa's zijn beëdigd en dragen een boa-insigne. Zij hebben opsporingsbevoegdheid, mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en personen aanhouden.

De toezichthouders hebben een taak bij bijvoorbeeld het handhaven op fietsparkeren en onjuist aanbieden van afval. Ook geven zij voorlichting aan inwoners om inbraak en autokraak te voorkomen. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op veel onderwerpen in de openbare ruimte.

Zij zijn zichtbaar in alle wijken en werken in ploegendiensten 24/7 om de stad leefbaar, veilig schoon en bereikbaar te houden. Ook zijn er wijkboa's die zorgen voor de contacten met de veiligheidspartners in de wijk.

Wat zijn de taken van de inspecteurs?

De inspecteurs in de bebouwde omgeving controleren en handhaven bij bedrijven en particulieren op:

Bij ongevallen en calamiteiten zoals een grote brand of een gaslek controleren de inspecteurs op de bouwkundige veiligheidsaspecten. Ook bekijken zij de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ze inventariseren de situatie en nemen maatregelen die nodig zijn om gevaar te voorkomen.

 

 

Overlast? Doe een melding

Dan gaan de handhavers of inspecteurs ermee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan onveilige situaties, jeugd- of geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen of rommel op straat. Doe uw melding via utrecht.nl/melding.

Hulp en contact veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112