Veiligheid Toezicht en handhaving

De handhavers en inspecteurs controleren en handhaven op de naleving van de regels die er zijn. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en particulieren. Zo dragen zij bij aan een veilige, schone, hele en bereikbare stad.

Video: toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Taken Toezicht en Handhaving

Wat zijn de taken van de handhavers?

Wat zijn de taken van de inspecteurs?

Overlast? Doe een melding

Dan gaan de handhavers of inspecteurs ermee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan onveilige situaties, jeugd- of geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen of rommel op straat. Doe uw melding via utrecht.nl/melding.

Hulp en contact veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112