Veiligheid Bibob

Vraagt u een subsidie of vergunning aan? Of doet u mee aan een gemeentelijke aanbesteding? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Zo willen we voorkomen dat we indirect bijvoorbeeld criminele activiteiten faciliteren. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen.  

Bibob wordt gebruikt in het kader van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur. Bibob-onderzoek vindt plaats bij:

 • aangewezen vergunningen
 • subsidies
 • bepaalde categorie├źn van overheidsopdrachten
 • vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is

  Soms wordt dit onderzoek niet direct uitgevoerd, maar op een later moment. Bijvoorbeeld als u uw vergunning of subsidie al hebt ontvangen, of als u de aanbesteding al hebt gewonnen.

Wanneer kan de gemeente kiezen voor een Bibob-onderzoek?

De gemeente Bibob-onderzoek kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een Bibob-onderzoek uit te voeren bij:

 • drank- en horecavergunning
 • exploitatie van een seksinrichting
 • woningwetvergunning
 • subsidie
 • inschrijving aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT

Bibob-vragenformulier

Gaan wij een Bibob-onderzoek doen? Dan moet u een Bibob-vragenformulier invullen. De gemeente bekijkt het ingevulde Bibob-vragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en open bronnen zoals de Gemeentelijke Basis Administratie of het Kadaster. Zo willen we inzicht krijgen in alle personen die bij de onderneming zijn betrokken. En ook een volledig beeld krijgen van de omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden en de zeggenschap hierover.

Geeft u de gevraagde informatie niet? Dan kunnen we het Bibob-onderzoek stoppen. U krijgt eerst de gelegenheid om eventuele ontbrekende informatie alsnog te geven. Ook als wij pas op een later moment een Bibob-onderzoek starten, moet u informatie geven. Weigert u dit te doen? Dan kan dat een reden zijn voor de gemeente om een vergunning/subsidie in te trekken, gegunde opdracht in te trekken of een vastgoedtransactie te ontbinden.

Landelijk Bureau Bibob

Heeft de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels? Dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies uit te brengen. Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie en adviseert over de mate van gevaar op misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.
Vragen wij advies bij het Landelijk Bureau Bibob? Dan krijgt u hiervan bericht.

Uitkomst Bibob - onderzoek

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert? Dan kunnen wij een aanvraag tot vergunning/subsidie weigeren, gunning van een opdracht weigeren en/of er voor kiezen om geen vastgoedtransactie aan te gaan. We kunnen ook lopende vergunningen/subsidies intrekken, gegunde opdracht intrekken en een al aangegane vastgoedtransactie ontbinden.

Daarnaast mag de gemeente weigeren als er een (ernstig vermoeden bestaat dat er een) strafbaar feit is gepleegd om de vergunning/subsidie/gunning van een aanbesteding/vastgoedtransactie te krijgen (bijvoorbeeld valsheid in geschrift /omkoping).

Overige informatie

Hulp en Contact

Hebt u vragen over het onderzoek? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Veiligheid van de gemeente. Via telefoonnummer 14 030 of via bibob@utrecht.nl.

Uw mening