Veiligheid Extra toezicht door flexibel team

De gemeente zet een extra team handhavers in op plekken waar relatief veel criminaliteit is, de zogenoemde hotspots.

Waarom extra toezicht

Het doel van het flexibele team is om gericht criminaliteit te voorkomen. Het gaat vooral om buurten met veel woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal en vernielingen. Handhavers kijken rond en spreken mensen aan. Ze geven tips aan de bewoners om onder andere inbrekers buiten de deur te houden.

Flexibel team op hotspots

  • afhankelijk van de veiligheidscijfers en de signalen uit de buurt wordt het team steeds op een andere ‘hotspot’ ingezet
  • het team bestaat uit 6 handhavers van de gemeente
  • het team is enkele weken overdag en ’s avonds zichtbaar aanwezig in de buurt
  • de surveillerende handhavers informeren bewoners en ondernemers als zij inbraakgevoelige situaties zien
  • zij onderhouden nauw contact met de wijkagenten

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112