Veiligheid Toezicht Alcoholwet

De gemeente controleert of bedrijven en inwoners zich houden aan de Drank- en Horecawet (DHW).

Verkoopt een supermarkt, slijterij, horecabedrijf of ander verkooppunt alcohol aan een jongere van wie niet is vastgesteld dat hij 18 jaar of ouder is? Dan krijgt het bedrijf een waarschuwing. Bij nog een overtreding krijgt het bedrijf een boete. Bij meerdere overtredingen kunnen we nog strenger straffen. Denk aan een tijdelijk verbod op het verkopen van alcohol voor supermarkten, of het tijdelijk intrekken van de vergunning voor horecabedrijven. Een jongere die in het openbaar alcohol bij zich heeft, is zelf ook strafbaar.  

Leeftijdscontrole

Een bedrijf is wettelijk verplicht om vast te stellen of iemand die alcohol wil kopen, 18 jaar of ouder is. De verkoper moet dus om een legitimatiebewijs vragen. Deze verplichting geldt voor iedereen die ‘niet onmiskenbaar’ 18 jaar is.

Vraagt de barkeeper of verkoopmedewerker niet naar een ID? Dan kunnen wij een waarschuwing of boete opleggen. Het doet er dan niet toe of de koper 18 jaar is of niet. Een café of ander verkooppunt moet dus bij twijfel altijd de leeftijd controleren. Supermarkten hebben bijvoorbeeld afgesproken om iedereen tot 25 jaar te vragen naar een legitimatiebewijs.  

Testjongeren

Wij werken onder andere met meerderjarige testjongeren. Deze jongeren zijn niet duidelijk 18 jaar ('niet onmiskenbaar’. Dat betekent dat een verkoper deze jongeren altijd om legitimatie moet vragen voordat hij hun drank verkoopt. De testjongeren bestellen alcoholhoudende drank. Daarbij gedragen zij zich neutraal en laten ze op verzoek altijd een legitimatie zien.

Waarom zetten wij testjongeren in?

  • We kunnen gericht controleren of bedrijven zich aan de regels houden.
  • Het kost weinig tijd bij controle van cafés.
  • Ook voor de supermarkt is het efficiënt.
  • Onze inspecteurs vallen op omdat ze bekend zijn bij horeca en bij supermarkten.

Andere controles

  • Een inspecteur controleert enige tijd in een horecagelegenheid of supermarkt of zij drank verkopen aan personen van wie niet vaststaat dat zij 18 jaar of ouder zijn.
  • We controleren jongeren in de openbare ruimte op het in bezit hebben van alcohol.
  • We controleren op bijvoorbeeld het blijven schenken van alcohol aan mensen die in 'kennelijke staat' (dronken) zijn.

Boetes

  • De boete voor een bedrijf is € 1.360.
  • De boete voor een jongere is € 45 (tot 16 jaar) of € 90,99  (voor 16- en 17-jarigen).

Overleg

We overleggen regelmatig over de regelgeving met bijvoorbeeld de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de Vereniging Sport Utrecht, studentenverenigingen en de supermarkten. De horeca, supermarkten en andere verkooppunten weten dus hoe de gemeente controleert. We controleren ook al jaren. Wel is per 2014 de leeftijdsgrens veranderd, van 16 naar 18 jaar.