Toezicht Alcoholwet

De gemeente controleert of bedrijven en inwoners zich houden aan de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet). Hierin staat onder meer dat bedrijven geen alcohol mogen verkopen aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Een jongere is zelf ook strafbaar als hij/zij alcohol bij zich heeft.

Toezicht en handhaving

Een supermarkt, slijterij, horecabedrijf of ander verkooppunt mag geen alcohol verkopen aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Als een ondernemer dat wel doet, dan krijgt hij/zij eerst een waarschuwing. Als we daarna opnieuw een overtreding constateren, dan krijgt de ondernemer een boete. Bij meerdere overtredingen kunnen we ook strengere maatregelen nemen. Zoals een tijdelijk verbod voor het verkopen van alcohol in een supermarkt of het tijdelijk intrekken van de horecavergunning van een horecabedrijf. 

Leeftijdscontrole

Een bedrijf dat alcohol verkoopt is wettelijk verplicht om vast te stellen dat de koper 18 jaar of ouder is. Het bedrijf moet daarom altijd een identiteitsbewijs vragen aan kopers in deze leeftijdscategorie. Ook moet het bedrijf een identiteitsbewijs vragen als hij twijfelt over de leeftijd van een koper (bijvoorbeeld een twintiger die er jonger uit ziet). Het bedrijf hoeft geen identiteitsbewijs te vragen aan kopers die duidelijk ouder zijn dan 18 jaar (zoals dertigers of veertigers). Veel bedrijven, zoals supermarkten, controleren standaard iedereen tot 25 jaar, zodat zij geen risico lopen per ongeluk alcohol te verkopen aan iemand die jonger is dan 18 jaar.

Vraagt de barkeeper of verkoopmedewerker niet naar een identiteitsbewijs? Dan kunnen wij een waarschuwing of boete opleggen. Het doet er dan niet toe of de koper 18 jaar is of niet. Een café of ander verkooppunt moet dus bij enige twijfel altijd de leeftijd controleren.

Testjongeren

Wij werken onder meer met testjongeren om te controleren of bedrijven zich houden aan de regels van de Alcoholwet. Deze jongeren zijn rond de 18 jaar. Vaak is op het eerste oog niet duidelijk te zien hoe oud zij zijn. De jongeren bestellen alcoholhoudende drank. Daarbij gedragen zij zich neutraal. Op verzoek laten zij altijd een identiteitsbewijs zien.

Waarom zetten wij testjongeren in?

  • We kunnen op deze manier goed controleren of bedrijven zich aan de regels houden.
  • Het kost de gemeente en de ondernemers weinig tijd.
  • Onze inspecteurs vallen teveel op omdat ze bekend zijn bij horeca en supermarkten.

Andere controles

Wij controleren ook op andere manieren:

  • Een inspecteur observeert enige tijd of in een bedrijf alcohol wordt verkocht aan personen van wie niet is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn.
  • Handhavers controleren jongeren in de openbare ruimte op het bezit van alcohol.
  • Inspecteurs controleren op de andere regels van de Alcoholwet, zoals het blijven doorschenken aan klanten die duidelijk al teveel gedronken hebben.

Boetes

  • Bedrijf dat alcohol verstrekt aan een persoon die jonger is dan 18 jaar: € 1.360,00 tot € 2.720,00
  • Persoon die jonger is dan 18 jaar met alcohol in zijn/haar bezit: € 100,00
  • Persoon die alcohol geeft aan iemand die jonger is dan 18 jaar: € 100,00

Overleg met partners

We overleggen regelmatig over de regelgeving met bijvoorbeeld de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de Vereniging Sport Utrecht, studentenverenigingen en de supermarkten. Op deze manier houden we samen de vinger aan de pols en beschermen jongeren tegen de gevaren van alcohol.