Veiligheid Wat kunt u doen met een crisis?

De gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn voorbereid op crises in Utrecht. Bent u zelf ook voorbereid?

Wees voorbereid op een noodsituatie

Bekijk hoe u zich kunt voorbereiden op noodsituatie zoals extreem weer, brand en explosie, terrorisme of een overstroming op de website www.crisis.nl

Risico’s in uw omgeving bekijkt u op de risicokaart

Blijf op de hoogte tijdens een crisis in Utrecht

Tijdens crisis houden we u op verschillende manieren op de hoogte over wat er aan de hand is en wat u moet doen tijdens een crisis.

 • RTV Utrecht | Bij grote rampen in de regio Utrecht is RTV Utrecht de regionale rampenzender. Officiële berichten over de ramp geeft RTV Utrecht door via de radio (Radio M Utrecht, etherfrequentie FM 93.1, kabelfrequentie FM 101.3), tv en de website www.rtvutrecht.nl.
 • Website utrecht.nl (homepage) | De gemeente communiceert bij een ramp zo veel mogelijk via www.utrecht.nl.
 • Twitter en meer | De gemeente twittert over de ramp, geeft voorlichting op opvanglocaties, verstuurt bewonersbrieven en zorgt dat we telefonisch bereikbaar zijn via 14 030.
 • Crisis.nl | Als het nodig is, schakelt de gemeente www.crisis.nl in: een landelijke website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Regionaal crisisplan

Wilt  u weten hoe de gemeente is voorbereid op een crisis? Samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maken we een crisisplan en een risicoprofiel.

 • Het crisisplan beschrijft de organisatie van de crisisbestrijding, de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Lees het regionaal crisisplan 2014-2017 (pdf, 244 kB).
 • Het risicoprofiel benoemt algemene risico's voor de hele regio (zoals transport en overstroming) en specifieke risico’s voor de stad Utrecht (bijvoorbeeld Stationsgebied, Tunnel A2, Utrechts Medisch Centrum). Lees het regionaal risicoprofiel (pdf, 4,9 MB).

Maatregelen tegen aanslag met voertuig

De kans is klein. Maar als we naar de wereld om ons heen kijken, dan is er een risico op een aanslag met een voertuig in Utrecht. De gemeente neemt op een aantal plekken in de stad maatregelen om de kans op een aanslag met een auto, bestelbus of kleine vrachtauto te verkleinen. Op de Neude, het Vredenburg, het Domplein en het plein bij de Ulu moskee plaatsen we extra boom- of bloembakken. Bij het Jaarbeursplein nemen we maatregelen zodra het plein open gaat voor publiek.

Waar zijn welke maatregelen nodig?

Hieronder staat hoe de gemeente heeft bepaald waar maatregelen nodig zijn, en aan welke voorwaarden deze maatregelen moeten voldoen. Deze maatregelen dienen om risico’s te beperken. De gemeente kan de kans op een aanslag niet 100 % uitsluiten.

We nemen maatregelen op plekken:

 • waar iedere dag grote aantallen mensen zijn
 • die (inter)nationaal bekend zijn of symbolische waarde hebben
 • die gemakkelijk bereikbaar zijn en in te rijden door voertuigen.

De maatregelen voldoen aan deze voorwaarden:

 • Maatregelen worden getroffen in de openbare ruimte. Ze passen qua uiterlijk in het straatbeeld. Waar mogelijk sluiten de maatregelen aan bij bestaande herinrichting van de openbare ruimte, straatmeubilair of aanpassingen zoals trappen en banken.
 • De maatregelen beschermen mensen, geen objecten.
 • Het normale leven gaat door: toegankelijkheid, leefbaarheid en levendigheid staan voorop. De hulpdiensten kunnen erlangs.
 • Een maatregel heeft minimaal 1 van de volgende effecten:
  • Een voertuig kan een bepaald gebied niet (zonder toestemming) inrijden.
  • Voertuigen moeten langzamer rijden ter hoogte van de genomen maatregel.
  • Voertuigen kunnen de mensen niet bereiken, doordat de maatregel het voertuig op afstand houdt of stopt.
  • Voertuigen moeten remmen waardoor mensen de kans hebben om te vluchten. De maatregel ontmoedigt een potentiële dader omdat er een zichtbare barrière is tussen het voertuig en publiek, ook al zou door de barrière heen te rijden zijn.
 • Waar nodig maken we de maatregelen krachtiger door transport in een voetgangersgebied te beperken. Denk aan het aanscherpen van tijden voor laden en lossen, van vergunningen en ontheffingen, of het verplaatsen van taxistandplaatsen.

Maatregelen staan nooit op zichzelf 

De gemeente bestrijdt terrorisme samen met de politie, andere overheden, bewoners, organisaties en instellingen. Er zijn allerlei manieren: van tegengaan van polarisatie en radicalisering in de samenleving tot voorbereiden op hulp- en zorgverlening na een eventuele aanslag. De maatregelen die de gemeente neemt om de kans op een aanslag met een voertuig te verkleinen, staan daarom nooit op zichzelf.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112